Cải thiện hiệu năng bằng cách tối ưu hóa ổ đĩa của bạn

Một trong những cách tốt nhất mà bạn có thể cải thiện hiệu năng của PC là tối ưu hóa ổ đĩa. Windows bao gồm các tính năng để tối ưu hóa các loại ổ đĩa khác nhau mà PC hiện đang sử dụng. Bất kể PC đang sử dụng loại ổ đĩa nào, Windows tự động chọn tối ưu hóa phù hợp với ổ đĩa của bạn.

Tối ưu hóa ổ đĩa, trước đây gọi là Phân mảnh đĩa, tự động chạy mặc định theo lịch hàng tuần. Nhưng bạn cũng có thể tối ưu hóa ổ đĩa trên PC theo cách thủ công.

Hiển thị tất cả

Để tối ưu hóa ổ đĩa theo cách thủ công

 1. Mở Tối ưu hoá Ổ đĩa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Khử phân mảnh hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khử phân mảnh và tối ưu hoá các ổ đĩa của bạn.

 2. Dưới Trạng thái, gõ nhẹ hoặc bấm ổ đĩa bạn muốn tối ưu hóa. (Cột Loại phương tiện cho bạn biết ổ đĩa bạn đang tối ưu hóa thuộc loại nào).

 3. Để xác định xem ổ đĩa có cần được tối ưu hóa hay không, gõ nhẹ hoặc bấm Phân tích. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  Sau khi Windows được hoàn tất phân tích ổ đĩa, kiểm tra cột Trạng thái hiện tại để xem liệu bạn có cần tối ưu hóa ổ đĩa không. Nếu ổ đĩa bị phân mảnh hơn 10%, bạn nên tối ưu hóa ổ đĩa ngay.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tối ưu hóa. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  Tối ưu hóa một ổ đĩa có thể mất đâu đó từ vài phút đến vài giờ để hoàn tất, tùy vào kích cỡ ổ đĩa và mức độ tối ưu hóa cần thiết. Bạn vẫn có thể sử dụng PC trong suốt quá trình tối ưu hóa.

Ghi chú

 • Nếu ổ đĩa đang được sử dụng bởi một chương trình khác, hoặc được định dạng bằng cách sử dụng một hệ thống tệp khác với NTFS, FAT, hoặc FAT32, ổ đĩa không thể được tối ưu hóa.

 • Không thể tối ưu hóa ổ đĩa mạng.

 • Nếu một ổ đĩa không xuất hiện trong Tối ưu hóa Ổ đĩa, có thể do ổ đĩa đó có lỗi. Thử sửa ổ đĩa trước, rồi trở về Tối ưu hóa Ổ đĩa để thử lần nữa. Để biết thêm thông tin, xem "Sửa ổ đĩa" ở cuối bài viết này.

Để thay đổi lịch tối ưu hóa

 1. Mở Tối ưu hoá Ổ đĩa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Khử phân mảnh hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khử phân mảnh và tối ưu hoá các ổ đĩa của bạn.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Để tắt tối ưu hóa đã lên lịch, tắt hộp kiểm Chạy theo lịch biểu.

  • Để thay đổi tần suất tối ưu hóa đã lên lịch, bên cạnh Tần suất, gõ nhẹ hoặc bấm danh sách thả xuống, và gõ nhẹ hoặc bấm Hàng ngày, Hàng tuần, hoặc Hàng tháng. Lịch mặc định cho tối ưu hóa là hàng tuần và chạy trong lúc Bảo trì Tự động.

  • Để chọn ổ đĩa mà bạn muốn đưa vào hoặc loại ra trong tối ưu hóa đã lên lịch, bên cạnh Ổ đĩa, gõ nhẹ hoặc bấm Chọn, chọn hoặc tắt hộp kiểm bên cạnh ổ đĩa, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK. Bạn cũng có thể xóa hộp kiểm Tự động tối ưu hóa ổ đĩa mới nếu không muốn thêm ổ đĩa mới vào tối ưu hóa theo lịch. Nếu Windows không thể tối ưu hóa ổ đĩa, nó sẽ không cung cấp cho ổ đĩa tùy chọn Bảo trì Tự động.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để sửa ổ đĩa

 1. Mở PC này bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập PC này này vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm PC này.

 2. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào ổ đĩa bạn muốn sửa, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Thuộc tính.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Công cụ, và sau đó, dưới Đang kiểm tra lỗi, gõ nhẹ hoặc bấm vào Kiểm tra. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 4. Làm theo hướng dẫn. Bạn cũng có thể cần khởi động lại PC sau khi đang kiểm tra lỗi hoàn tất.

Bạn cần được trợ giúp thêm?