Giữ an toàn hơn cho gia đình bạn

Windows 8, Windows RT

Lọc web cho tài khoản trên trang web An toàn Gia đình

Giới hạn thời gian và cách con bạn có thể sử dụng PC

Bằng cách giám sát tài khoản của con bạn với An toàn Gia đình, bạn có thể biết rõ hơn về việc con bạn đang hoàn thành bài tập về nhà hay đang mất quá nhiều thời gian trực tuyến. Thông tin này có thể giúp bạn đặt các giới hạn hoạt động trên PC cụ thể cho từng trẻ, bao gồm thời gian chúng được phép sử dụng PC, những trò chơi và ứng dụng nào chúng có thể sử dụng cũng như những ứng dụng nào chúng có thể xem trong Cửa hàng Windows.

Bạn có thể đặt và quản lý tất cả giới hạn này trên web, từ bất cứ đâu. Chỉ cần đăng nhập vào trang web An toàn Gia đình, nhấn hoặc bấm Chỉnh sửa thiết đặt cho trẻ có thiết đặt bạn muốn thay đổi, sau đó làm theo hướng dẫn ở đây. Tất nhiên, bạn cũng có thể quản lý thiết đặt của gia đình trên từng PC riêng của gia đình. Để biết thêm thông tin, xem Thiết lập tài khoản của con bạn trong An toàn Gia đình.

Chú ý

 • Phần sau giả sử rằng bạn đã đăng nhập vào trang web An toàn Gia đình và chọn Chỉnh sửa thiết đặt cho trẻ.

Hiển thị tất cả

Đặt giới hạn thời gian

Có hai cách để giới hạn thời gian con bạn sử dụng PC. Thời gian cho phép sử dụng xác định số giờ mỗi ngày trẻ có thể sử dụng PC. Ví dụ: bạn có thể cho phép trẻ sử dụng PC hai giờ mỗi ngày trong tuần, nhưng cho phép trẻ sử dụng nhiều hơn vào các ngày cuối tuần. Thời gian không sử dụng đặt các giờ cấm sử dụng PC (như sau giờ ngủ hoặc trong giờ đi học).

Trang Thời gian không sử dụng trong Giới hạn thời gian
Các giờ bị cấm hiển thị bằng màu lam. Joy không được sử dụng PC trong giờ đi học hoặc sau 9:30 tối vào giờ học tối.

Cách bắt đầu:

 1. Trong ngăn trái, nhấn hoặc bấm Giới hạn thời gian, sau đó thực hiện một trong các bước sau:

  • Nhấn hoặc bấm tab Cho phép sử dụng, đảm bảo đã bật giới hạn thời gian, sau đó chọn số giờ và phút mà trẻ có thể sử dụng PC vào các ngày trong tuần và các ngày cuối tuần.

  • Nhấn hoặc bấm tab Thời gian không sử dụng, đảm bảo đã bật giới hạn thời gian, sau đó kéo để chọn khối thời gian cho mỗi ngày mà trẻ không được phép sử dụng PC.

 2. Nhấn hoặc bấm Lưu.

Đặt giới hạn về các trang web con bạn có thể truy cập

Có hai cách để giới hạn nội dung Internet con bạn được phép xem. Bạn có thể sử dụng lọc web để đặt danh mục rộng các trang web con bạn có thể truy cập. Ví dụ: bạn có thể cho phép trẻ xem các website thân thiện với trẻ và có lợi ích chung, trong khi tự động chặn bất kỳ trang web nào cung cấp nội dung người lớn. Bạn cũng có thể cho phép hoặc chặn từng website—hoặc thậm chí là các trang cụ thể trong trang web—theo địa chỉ web hoặc URL của chúng.

Trang lọc Web trên trang web An toàn Gia đình
Dylan chỉ có thể truy cập các trang web thân thiện với trẻ em và những trang web trên danh sách Cho phép.

Lọc tất cả trang web theo danh mục

Cách thực hiện:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấn hoặc bấm Lọc web. Đảm bảo đã bật lọc web, sau đó sử dụng thanh trượt để chọn những danh mục trang web nào con bạn có thể truy cập.

 2. Nhấn hoặc bấm Lưu.

Danh sách Cho phép hoặc chặn trên trang lọc Web của trang web An toàn Gia đình
Cho phép hoặc chặn trang web đối với chỉ một trẻ, tất cả con bạn hoặc tất cả mọi người trong gia đình.

Cho phép hoặc chặn các trang web cụ thể

Cách thực hiện:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấn hoặc bấm Danh sách lọc web.

 2. Nhập địa chỉ web cụ thể, sau đó nhấn hoặc bấm Cho phép hoặc Chặn thích hợp.

  Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ web trên trang này cùng lúc. Bạn cũng có thể chọn áp dụng cùng một sự cho phép đối với trang web cho nhiều thành viên gia đình.

 3. Nhấn hoặc bấm Lưu.

Cho phép hoặc chặn tải xuống tệp

Bạn cũng có thể giới hạn những nội dung con bạn có thể tải xuống từ Internet, để trẻ không thể tải xuống vi-rút hoặc phần mềm khác bạn không muốn. Cách thực hiện:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấn hoặc bấm Lọc web.

 2. Đảm bảo đã bật lọc web. Trong Tải xuống tệp, chọn hộp kiểm Chặn tải xuống tệp để ngăn con bạn tải xuống ứng dụng, trò chơi và các tệp khác từ web. Hoặc bỏ chọn hộp kiểm, để cho phép con bạn tải xuống tệp.

 3. Nhấn hoặc bấm Lưu.

Đặt giới hạn về trò chơi và ứng dụng trên Cửa hàng Windows.

Đặt giới hạn về trò chơi và ứng dụng con bạn được phép sử dụng tương tự với cách đặt giới hạn trang web: bạn có thể đặt mức xếp hạng dựa vào độ tuổi hoặc nội dung cho tất cả trò chơi và cho các ứng dụng trẻ có thể xem và tải xuống từ Cửa hàng Windows hoặc bạn có thể cho phép hoặc chặn từng ứng dụng và trò chơi cụ thể.

Sử dụng mức xếp hạng trò chơi và Cửa hàng Windows

Cách thực hiện:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấn hoặc bấm Giới hạn trò chơi.

 2. Đảm bảo đã bật giới hạn trò chơi, sau đó sử dụng thanh trượt để chọn mức xếp hạng. Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống xếp hạng trò chơi khác nếu muốn.

  Cửa hàng Windows đặt giới hạn tải xuống dựa vào giới hạn trò chơi của trẻ trong An toàn Gia đình.

 3. Nhấn hoặc bấm Lưu.

  Trang mức Xếp hạng trên trang web An toàn Gia đình
  Dylan có thể sử dụng các ứng dụng và trò chơi phù hợp cho trẻ trên 10 tuổi.

Cho phép hoặc chặn các trò chơi cụ thể

Cách thực hiện:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấn hoặc bấm Giới hạn trò chơi, sau đó nhấn hoặc bấm Chặn hoặc cho phép trò chơi cụ thể ở phía cuối trang. Đảm bảo đã bật giới hạn ứng dụng và trò chơi.

 2. Chọn tuỳ chọn cho các trò chơi cụ thể cho thích hợp, sau đó nhấn hoặc bấm Lưu.

Đặt giới hạn ứng dụng khác

Bạn cũng có thể quyết định có cho phép con bạn sử dụng ứng dụng và phần mềm không được tải xuống từ Cửa hàng Windows không. Cách thực hiện:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấn hoặc bấm Giới hạn ứng dụng.

 2. Đảm bảo đã bật giới hạn ứng dụng, sau đó mở rộng hoặc thu gọn thư mục ứng dụng và chọn hộp kiểm cho bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn chặn.

 3. Nhấn hoặc bấm Lưu.

Quản lý yêu cầu của con bạn

Theo thời gian, thiết đặt bạn áp dụng cho hoạt động trên PC của gia đình bạn có thể mở rộng. Ví dụ: con bạn có thể muốn tải xuống và chơi trò chơi mới mà mọi người giới thiệu, thực hiện một số tìm kiếm Internet cho dự án ở trường hoặc đơn giản cần thêm chút thời gian sử dụng PC để hoàn thành bài tập về nhà. Trong An toàn Gia đình, con bạn có thể gửi yêu cầu email cho các ứng dụng, trò chơi hoặc trang web mới mà trẻ muốn được phép sử dụng. Bạn luôn có thể xử lý riêng những yêu cầu này, nhưng bạn cũng có thể quản lý tất cả ở một nơi trên trang web An toàn Gia đình. Cách thực hiện:

 1. Trong ngăn bên trái, nhấn hoặc bấm Yêu cầu.

  Các yêu cầu sự cho phép gần đây được sắp xếp theo danh mục.

 2. Cạnh mỗi yêu cầu, nhấn hoặc bấm vào danh sách thả xuống trong Trả lời và chọn hành động.

  Chú ý

  • Bạn có thể cho phép tất cả con bạn hoặc chỉ trẻ đã chọn sử dụng trang web, trò chơi hoặc ứng dụng được đề cập. Tương tự, bạn có thể chặn mục nào đó cho chỉ một trẻ hoặc tất cả mọi người. Trang web, trò chơi và ứng dụng được thêm vào danh sách Cho phép hoặc Chặn tương ứng.

Xem thêm

Duyệt, mua và tải xuống ứng dụng từ Cửa hàng Windows.

Tối đa hoá trải nghiệm trò chơi của bạn trong Windows và hơn thế nữa.

Quản lý thiết đặt An toàn Gia đình cho tất cả thành viên gia đình của bạn trực tuyến.

Giúp bảo vệ PC chống vi-rút, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác.