Chuột và bàn phím: Có gì mới trong Windows

Hầu hết những gì bạn biết về cách sử dụng chuột và bàn phím với Windows đều được giữ nguyên, đặc biệt là trong máy tính để bàn. Sau đây là một số cách để sử dụng các tính năng quen thuộc và mới trong Windows bằng chuột và lối tắt bàn phím.

Để làm điều này Bằng chuột Bằng bàn phím
Để làm điều này

Để quay lại Màn hình bắt đầu.

Bằng chuột

Bấm nút Bắt đầu ở góc trái.

Bằng bàn phím
Nhấn phím logo Windows Phím Windows.
Để làm điều này

Mở các nút (Tìm kiếm, Chia sẻ, Bắt đầu, Thiết bị và Thiết đặt).

Bằng chuột

Trò chuột đến góc phải trên hay dưới để thấy các nút (di chuyển con trỏ chuột ra xa góc để nó mất đi). Khi nút hiện ra, di chuyển cạnh lên hoặc xuống cạnh và bấm vào nút bạn muốn.

Minh họa cách mở nút bằng chuột
Bằng bàn phím
Tất cả các nút:
Phím logo Windows Phím logo Windows+C
Nút tìm kiếm:
Phím logo Windows Phím logo Windows+S
Nút chia sẻ:
Phím logo Windows Phím logo Windows+H
Nút bắt đầu:
Phím logo Windows Phím logo Windows
Nút thiết bị:
Phím logo Windows Phím logo Windows+K
Nút thiết đặt:
Phím logo Windows Phím logo Windows+I
Để làm điều này

Tìm kiếm PC (ứng dụng, thiết đặt và tệp), web hoặc trong ứng dụng.

Bằng chuột
Gõ nhẹ hoặc bấm nút Tìm kiếm Nút Tìm kiếm trên màn hình Bắt đầu.

Bạn cũng có thể trỏ chuột đến góc phải trên (di chuyển con trỏ chuột ra xa góc để nó mất đi). Khi nút hiện ra, di chuyển cạnh xuống, sau đó bấm Tìm kiếm, rồi nhập thuật ngữ tìm kiếm.

Nếu bạn muốn thấy danh sách tất cả ứng dụng trên PC, hãy bấm vào mũi tên xuống ở góc trái dưới của Màn hình bắt đầu.

Bằng bàn phím

Nếu bạn đang trên Màn hình bắt đầu, bắt đầu gõ thuật ngữ tìm kiếm.

Mở Nút tìm kiếm:
Phím logo Windows Phím logo Windows+S
Tìm kiếm trong ứng dụng bạn đã mở:
Phím logo Windows Phím logo Windows+Q
Tìm kiếm thiết đặt:
Phím logo Windows Phím logo Windows+W
Tìm kiếm tệp:
Phím logo Windows Phím logo Windows+F
Để làm điều này

Đến lệnh và menu ngữ cảnh trong ứng dụng.

Bằng chuột

Bấm chuột phải trong ứng dụng rồi bấm vào lệnh ứng dụng bạn muốn. Hoặc bấm chuột phải vào mục để xem tùy chọn cụ thể cho mục đó.

Minh họa xem lệnh ứng dụng

Bằng bàn phím
Trong ứng dụng: Phím logo Windows Phím logo Windows+Z
Để làm điều này

Chuyển giữa các ứng dụng mở.

Bằng chuột

Để chuyển giữa các ứng dụng bạn thường dùng nhất, trỏ chuột đến góc trái trên (di chuyển con trỏ chuột ra xa góc để nó mất đi). Khi ứng dụng trước hiện ra, bấm vào góc.

Để chuyển đến ứng dụng khác, trỏ chuột đến góc trái trên, sau đó di chuyển cạnh xuống. Khi các ứng dụng còn lại hiện ra, bấm vào ứng dụng bạn muốn.

Minh họa chuyển ứng dụng

Bằng bàn phím
Phím logo Windows Phím logo Windows+Tab: Chuyển giữa các ứng dụng và màn hình nền

Alt+Tab: Chuyển giữa các ứng dụng bao gồm các ứng dụng trên màn hình nền

Để làm điều này

Sử dụng lên đến bốn ứng dụng song song.

Ghi chú:

  • Không thể sử dụng Màn hình bắt đầu cạnh ứng dụng khác.

  • Độ phân giải màn hình của bạn phải tối thiểu là 1024 x 768 để có nhiều cửa sổ và ứng dụng trên màn hình cùng lúc. Để kiểm tra thiết đặt này, mở nút Thiết đặt, bấm Thay đổi thiết đặt PC, bấm PC và các thiết bị rồi bấm Hiển thị.

Bằng chuột

Kéo ứng dụng từ trên cùng màn hình và đặt vào bên trái hoặc phải. Sau đó đi tới Màn hình bắt đầu rồi bấm vào ứng dụng khác.

Nếu bạn đã mở hai ứng dụng cạnh nhau, bạn có thể chèn ứng dụng vào giữa, trái hoặc phải hoặc thay thế một trong các ứng dụng đang mở.

Bạn cũng có thể trỏ chuột đến góc trái trên, sau đó di chuyển con trỏ xuống để xem danh sách ứng dụng bạn vừa dùng. Bấm và kéo ứng dụng để chèn nó vào.

Minh họa chuyển ứng dụng

Bằng bàn phím
Phím logo Windows Phím logo Windows+Dấu chấm , sau đó Mũi tên Trái hoặc Phải
Để làm điều này

Mở màn hình nền.

Bằng chuột

Đến Màn hình bắt đầu, sau đó bấm ô xếp Màn hình nền.

Bằng bàn phím
Phím logo Windows Phím logo Windows+D
Để làm điều này

Phóng to hay thu nhỏ trên Màn hình bắt đầu.

Bằng chuột
Trên màn hình Bắt đầu, bấm vào biểu tượng Biểu tượng xem tóm tắt ở góc phải dưới hoặc Ctrl+bánh xe chuột để thu nhỏ. Bấm vào bất kỳ đâu để phóng to lại.
Bằng bàn phím

Ctrl+Dấu cộng để phóng to

Ctrl+Dấu trừ để thu nhỏ

Để làm điều này

Hiện thanh tiêu đề trên ứng dụng Windows Store.

Bằng chuột

Trỏ vào phần trên cùng của ứng dụng.

Bằng bàn phím

(Không có lệnh bàn phím.)

Để làm điều này

Đóng ứng dụng.

Bằng chuột

Trỏ vào phần trên cùng màn hình rồi bấm nút Đóng trong thanh tiêu đề.

Bạn cũng có thể đóng ứng dụng vừa dùng bằng cách trỏ chuột đến góc trái trên sau đó di chuyển cạnh xuống. Bấm chuột phải vào ứng dụng bạn muốn rồi bấm Đóng.

Bằng bàn phím
Phím logo Windows Phím logo Windows+Mũi tên xuống
Để làm điều này

Hiện thanh tác vụ trên màn hình Bắt đầu.

Bằng chuột

Trỏ vào cạnh đáy. (Nếu bạn đã di chuyển thanh tác vụ đến cạnh khác, hãy trỏ vào đó.)

Bằng bàn phím
Phím logo Windows Phím logo Windows+T chọn ứng dụng đầu tiên trên thanh tác vụ.
Để làm điều này

Đóng PC của bạn.

Bằng chuột
Có một biểu tượng Nguồn Biểu tượng nguồn trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm vào nó rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tắt máy.

Bạn cũng có thể trỏ chuột vào góc phải dưới (di chuyển con trỏ chuột ra xa góc để nó mất đi). Khi các nút hiện ra, di chuyển cạnh lên sau đó bấm vào Thiết đặt. Bấm Nguồn, sau đó chọn tùy chọn tắt máy.

Bằng bàn phím
  1. Nhấn Ctrl+Alt+Del.

  2. Dùng phím Tab để di chuyển đến biểu tượng Nguồn, rồi nhấn Enter. Danh sách tùy chọn tắt máy hiện ra.

  3. Dùng phím mũi tên lên hay xuống để chọn tùy chọn bạn muốn.

  4. Nhấn Enter.

Để tìm hiểu về cách thực hiện các tác vụ tương tự bằng cảm ứng, xem Cảm ứng: trượt nhanh, gõ nhẹ và nhiều nữa. Để biết thêm về cách làm quen với Windows, xem Hướng dẫn làm quen.

Bạn cần được trợ giúp thêm?