Yêu cầu phần cứng cảm ứng đa điểm

Nếu bạn có phần cứng nhập liệu cảm ứng không được thiết kế riêng cho Windows 8 hoặc Windows 8.1, nhưng hiển thị logo "Designed for Windows" cho Windows 7, bạn sẽ trải nghiệm được độ phản hồi của cảm ứng ít nhất là ngang bằng như trên Windows 7. Vì các tính năng cảm ứng của Windows 8 và Windows 8.1 đòi hỏi độ phản hồi và chính xác cao hơn, các PC cảm ứng được thiết kế cho Windows 8 hoặc Windows 8.1 mang lại trải nghiệm tốt hơn nhiều khi gõ trên bàn phím cảm ứng và sử dụng một số tính năng nhất định so với các PC được thiết kế cho Windows 7. Ví dụ, màn hình cảm ứng hỗ trợ ít hơn năm điểm cảm ứng đồng thời không hoạt động với các tính năng nhất định và các ứng dụng là một phần của Windows 8 và Windows 8.1.

Ghi chú

  • Để sử dụng cảm ứng trên các phiên bản xây dựng hệ thống của Windows 8 hoặc Windows 8.1, bạn cần có phần cứng được chứng nhận cho Windows 8 hoặc Windows 8.1.

Bạn cần được trợ giúp thêm?