Ứng dụng Ảnh cho Windows trợ giúp

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Ảnh để xem hoặc chỉnh sửa các ảnh và video trong Thư viện Hình ảnh của bạn và trên OneDrive và để nhập ảnh và video. Ứng dụng Ảnh bao gồm nhiều tùy chọn chỉnh sửa để nâng cao ảnh của bạn, từ tính năng sửa tự động đến điều chỉnh nâng cao. Sau khi bạn đã hoàn thành chỉnh sửa ảnh và video, bạn có thể chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Ứng dụng này gồm nhiều tùy chọn để điều chỉnh ảnh, nhưng nếu bạn quan tâm đến việc tạo các chỉnh sửa nâng cao hơn hoặc thao tác với siêu dữ liệu, hãy vào Windows Store trên PC của bạn để tìm các ứng dụng chỉnh sửa ảnh khác. Một lựa chọn khác là tải xuống Thư viện Ảnh. Lưu ý rằng không có Thư viện Ảnh đối với Windows RT 8.1.

Để biết thông tin về chụp ảnh và quay video, xem Trợ giúp cho ứng dụng Camera và webcamỨng dụng Khoảnh khắc phim cho Windows: Các câu hỏi thường gặp.

Hiển thị tất cả

Mở ứng dụng Ảnh

Có một vài cách khác nhau để mở ứng dụng Ảnh.

Nếu bạn đang ở Màn hình bắt đầu

Gõ nhẹ hoặc bấm hình xếp Ảnh.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng khác hoặc đang ở màn hình nền

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Ảnh trong hộp tìm kiếm, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ảnh trong phần kết quả.

Nếu bạn đang sử dụng File Explorer

 1. Đi tới ảnh mà bạn muốn xem trong ứng dụng Ảnh.

 2. Bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ ảnh, gõ nhẹ hoặc bấm Mở bằng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ảnh.

Nếu bạn muốn thay đổi ứng dụng nào sẽ được sử dụng để tự động mở ảnh của bạn, xem Chọn các ứng dụng Windows sử dụng theo mặc định.

Xem ảnh và video trong ứng dụng Ảnh

Ứng dụng Ảnh hiện ảnh và video trong thư viện Hình ảnh trên PC của bạn và trên OneDrive. Thư viện Hình ảnh trước hết là thư mục Hình ảnh của bạn, nhưng cũng có thể bao gồm các ổ đĩa ngoài, các thư mục mạng được chia sẻ và các thư mục khác trên PC của bạn.

Để xem tệp trên OneDrive

 1. Mở ứng dụng Ảnh.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thư viện Hình ảnh ở góc trên bên trái, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OneDrive.

Ghi chú

 • Bạn có thể cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn để xem tệp OneDrive.

Để xem tệp từ Thư viện Hình ảnh

 1. Mở ứng dụng Ảnh.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm OneDrive ở góc trên bên trái, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thư viện Hình ảnh.

Nếu bạn không thấy được một vài ảnh và video của mình trong ứng dụng, xem phần gỡ lỗi để được trợ giúp.

Chuyển nhập ảnh và video

 1. Kết nối một camera, điện thoại, hoặc ổ đĩa ngoài vào PC của bạn.

 2. Mở ứng dụng Ảnh.

 3. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhập.

  Nếu bạn gặp sự cố hoặc muốn chuyển nhập từ đĩa DVD, hãy xem Nhập ảnh và video từ camera, điện thoại hoặc DVD.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm thiết bị mà từ đó bạn muốn nhập.

 6. Ứng dụng sẽ tự động tìm và chọn tất cả ảnh và video chưa được nhập trước đó. Bạn cũng có thể trượt nhanh xuống vào hoặc bấm vào từng ảnh và video bạn muốn nhập hoặc gõ nhẹ hoặc bấm Chọn tất cả.

Ảnh và video được lưu trong thư mục Hình ảnh trong một thư mục với ngày mà tệp đã được nhập.

Chỉnh sửa ảnh và video

Để xén ảnh

 1. Mở ảnh bạn muốn xén.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xén.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tỉ lệ khung ảnh và chọn từ các tùy chọn hiện có hoặc kéo viền đến nơi bạn muốn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

 6. Lưu ảnh đã xén. Bạn có thể cập nhật ảnh gốc hoặc lưu bản sao với các thay đổi của bạn.

Để xoay ảnh

 1. Mở ảnh mà bạn muốn xoay

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xoay. Ảnh xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Mỗi lần gõ nhẹ hoặc bấm vào ảnh sẽ làm ảnh xoay thêm 90 độ.

Ảnh được lưu tự động.

Ghi chú

 • Không thể xoay video trong ứng dụng Ảnh.

Để chỉnh sửa ảnh

 1. Trong ứng dụng Ảnh, mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm thể loại bên trái, như Tự động sửa hoặc Sáng. Các tùy chọn chỉnh sửa của loại đó nằm ở phía bên phải của ảnh.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn bên phải. Để biết thêm thông tin về mỗi tùy chọn, xem Chỉnh sửa ảnh và video.

 6. Tiếp tục chọn các tùy chọn mới cho đến khi bạn hoàn tất chỉnh sửa.

 7. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 8. Lưu ảnh đã chỉnh sửa. Bạn có thể cập nhật ảnh gốc hoặc lưu bản sao với các thay đổi của bạn.

Cắt video

 1. Trong ứng dụng Ảnh, mở video mà bạn muốn rút ngắn.

 2. Trượt nhanh về bên phải hoặc bấm vào mũi tên bên trái màn hình để xem qua ảnh và video gần đây nhất. Trượt nhanh hoặc bấm vào mũi tên liên tục cho đến khi bạn tìm thấy video bạn muốn.

 3. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Cắt và sau đó di chuyển núm điều khiển ở phần cuối bên trái và bên phải của đường thời gian để tạo mới các điểm bắt đầu và kết thúc.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Lưu bản sao.

Xóa ảnh hoặc video

 1. Trong ứng dụng Ảnh, đi tới thư mục có các tệp mà bạn muốn xóa.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu bạn đang xem danh sách các ảnh và video của mình, trượt nhanh xuống hoặc bấm phải chuột vào các tệp mà bạn muốn xóa. Bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm Chọn tất cả.

  • Nếu bạn mở một ảnh hoặc video, trượt nhanh lên từ bên dưới hoặc bấm chuột phải để xem các lệnh ứng dụng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Bạn còn có thể xóa ảnh bằng ứng dụng Camera, ứng dụng OneDrive hoặc File Explorer.

Tổ chức các tệp và thư mục

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Ảnh cho các thao tác tổ chức cơ bản, như tạo các thư mục mới, di chuyển, đổi tên và xóa tệp. Đối với các tác vụ như tổ chức các tệp ở nhiều thư mục và thay đổi các thiết đặt chuyên sâu, tốt nhất là sử dụng File Explorer. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng File Explorer, hãy xem Cách làm việc với tệp và thư mục.

Khi sử dụng ứng dụng Ảnh để tổ chức tệp, bạn cần phải ở chế độ xem theo danh sách. Nếu bạn đã mở một ảnh hoặc video và muốn làm gì đó như là đổi tên hoặc di chuyển ảnh, hãy sử dụng biểu tượng mũi tên quay lại, sau đó trượt nhanh lên hoặc bấm phải chuột để xem các lệnh đó.

Để tạo một thư mục mới

 1. Trong ứng dụng Ảnh, đi tới nơi mà bạn muốn tạo thư mục.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thư mục mới.

 4. Nhập tên cho thư mục, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tạo.

Để cắt, sao chép, dán, đổi tên, hoặc xóa bỏ các tệp

 1. Trong ứng dụng Ảnh, đi tới thư mục có các tệp mà bạn muốn tổ chức.

 2. Chọn tệp.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm lệnh mà bạn muốn sử dụng.

 4. Thực hiện các bước sau đây:

  • Để Cắt hoặc Sao chép, đi tới vị trí mới mà bạn muốn đặt tệp hoặc thư mục đó, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Dán.

  • Để Đổi tên, nhập tên tệp mới, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đổi tên. (Bạn chỉ có thể đổi tên từng tệp một).

  • Để Xóa bỏ, gõ nhẹ hoặc bấm Xóa bỏ.

Cá nhân hóa hình xếp Ảnh trên Màn hình Bắt đầu

Để sử dụng ảnh của chính bạn trên hình xếp

 1. Mở ứng dụng Ảnh.

 2. Đi tới ảnh mà bạn muốn sử dụng trên hình xếp, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm để mở ảnh.

 3. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hình xếp ảnh.

Lần sau khi bạn ở Màn hình bắt đầu, bạn sẽ thấy ảnh đó là hình nền của hình xếp Ảnh. Gõ nhẹ hoặc bấm ảnh để mở ứng dụng Ảnh.

Để xáo trộn ảnh trên hình xếp

Khi bạn bật chức năng này, hình xếp Ảnh sẽ xoay vòng 5 trong số 50 ảnh được thêm gần đây nhất.

 1. Mở ứng dụng Ảnh.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Thiết đặt.)
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Đặt Xáo trộn ảnh trên hình xếp ẢnhBật.

Để dừng hiện ảnh trên hình xếp

 1. Đi tới Màn hình Bắt đầu.

 2. Nhấn và giữ hoặc bấm phải chuột vào hình xếp Ảnh.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tắt hình xếp trực tiếp.

Hiện ảnh trên màn hình khóa hoặc làm mật khẩu ảnh

Màn hình khóa là màn hình bạn nhìn thấy khi khóa PC (hoặc khi nó khóa tự động sau khi bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian). Bạn có thể thêm các ảnh ưa thích về con cái, thú cưng, các kỳ nghỉ của mình, hoặc thậm chí tạo một đoạn chiếu hình để xoay vòng nhiều hình ảnh trên màn hình khóa của bạn. Bạn còn có thể sử dụng ảnh làm mật khẩu ảnh, đây là cách thú vị để đăng nhập.

Để đặt ảnh làm màn hình khóa của bạn

 1. Mở ứng dụng Ảnh.

 2. Đi tới ảnh bạn muốn sử dụng, và gõ nhẹ hoặc bấm vào nó để mở.

 3. (Tùy chọn) Thực hiện theo các bước sau đây để xén ảnh cho vừa với màn hình khóa:

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm Xén.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tỉ lệ tương quan, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Màn hình khóa. Bạn sẽ thấy một hình chữ nhật chỉ ra phần ảnh sẽ hiển thị trên màn hình khóa.

  3. Di chuyển ảnh để hiện phần mà bạn muốn hiện trên màn hình khóa, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.

  4. Lưu ảnh.

 4. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt làm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Màn hình khóa.

Phát chiếu hình

 1. Mở ứng dụng Ảnh.

 2. Đi tới thư mục có các ảnh mà bạn muốn sử dụng trong chiếu hình.

 3. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, bấm phải chuột trong ứng dụng).
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chiếu hình. Ứng dụng sẽ xoay vòng các ảnh trong thư mục đó.

Bạn có thể phát trình chiếu trên Ô xếp ảnh hoặc trên màn hình khóa.

Chia sẻ ảnh, video và ảnh toàn cảnh

Có một vài tùy chọn để chia sẻ từ ứng dụng Ảnh, tùy thuộc vào vị trí mà ảnh được lưu trữ. Tất cả các ảnh và video trong ứng dụng Ảnh có thể được chia sẻ bằng bất kỳ ứng dụng nào khả dụng trong nút Chia sẻ, chẳng hạn như ứng dụng Thư. Đối với các tệp lưu trên OneDrive, bạn có tùy chọn gửi lời mời cho phép người nào đó xem tệp hoặc lấy đường dẫn để chia sẻ với nhiều người khác.

Chia sẻ ảnh và video trong OneDrive

 1. Trong ứng dụng Ảnh, trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào các tệp và thư mục để chọn.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chia sẻ.

 3. Để chia sẻ với những cá nhân hoặc nhóm cụ thể, hãy chọn Mời mọi người. Để chia sẻ với nhiều người mà cá nhân bạn thậm chí có thể không biết, hãy chọn Nhận liên kết. Để biết thêm thông tin về chia sẻ, xem OneDrive: FAQ.

Chia sẻ ảnh và video từ thư viện Hình ảnh của bạn

Bạn có thể chia sẻ ảnh trong OneDrive theo cách này.

 1. Trong ứng dụng Ảnh, đi tới thư mục có ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ.

 2. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào mỗi ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ. Bạn cũng có thể mở một ảnh hoặc video đơn lẻ.

 3. Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Share.
  (If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Share.)
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo

Nếu bạn thấy "Rất tiếc, đã có sự cố"

Nếu bạn thấy thông báo lỗi Rất tiếc, đã có sự cố, có lẽ đã có sự cố trong quá trình nâng cấp và sự cố này có thể được sửa bằng cách khôi phục thư viện mặc định. Nếu ứng dụng vẫn không hoạt động sau khi thử cách này, tìm trên trang cộng đồng Nhạc, Ảnh và Video trong diễn đàn Windows để có các giải pháp khả thi khác.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập File Explorer trong hộp tìm kiếm, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer trong phần các kết quả.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Xem.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Ngăn dẫn hướng và đảm bảo rằng mục Hiện các thư viện được đánh dấu.

 5. Trong ngăn bên trái, gõ nhẹ hoặc bấm chuột phải vào thư mục Thư viện, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục mặc định.

 7. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Nếu bạn không thấy các ảnh và video mà bạn mong muốn

Có một số nguyên nhân khiến ảnh và video mà bạn muốn xem trong ứng dụng Ảnh không hiện ra. Ví dụ, nếu tệp của bạn không có trong thư viện Hình ảnh, ứng dụng Ảnh sẽ không tìm thấy. Dưới đây là một vài giải pháp bạn có thể thử để có thể thấy ảnh trong ứng dụng.

Di chuyển tệp vào thư viện Hình ảnh

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập File Explorer trong hộp tìm kiếm, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer trong phần các kết quả.

 3. Duyệt thư mục chứa ảnh của bạn. (Nếu các tệp của bạn nằm trong ổ đĩa bên ngoài, hãy kết nối ổ đĩa đó với PC của bạn).

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm menu Tệp, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở cửa sổ mới.

 5. Kéo hoặc sao chép thư mục hoặc ảnh mà bạn muốn xem trong ứng dụng Ảnh từ thư mục gốc vào thư mục Hình ảnh.

Thêm tệp, thư mục và các ổ đĩa vào thư viện Hình ảnh

Nếu bạn có ảnh trong thư mục hoặc ổ đĩa khác và không muốn di chuyển chúng đến thư mục Hình ảnh, bạn có thể thêm các ảnh đó vào thư viện Hình ảnh. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem "Tôi có thể thêm một thư mục vào thư viện như thế nào?" trong Thư viện: Các câu hỏi thường gặp.

Hiện hình thu nhỏ từ thư viện Hình ảnh

Nếu bạn đã nâng cấp từ một phiên bản trước của Windows, các tệp hình thu nhỏ của bạn không thể hiện ra trong ứng dụng Ảnh. Dưới đây là cách cho hình thu nhỏ xuất hiện.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập File Explorer trong hộp tìm kiếm, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer trong phần các kết quả.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Xem.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi các tùy chọn thư mục và tìm kiếm.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem và bỏ dấu kiểm bên cạnh mục Luôn hiện biểu tượng, không bao giờ hiện hình thu nhỏ.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Tại sao tôi không thấy được ảnh từ Facebook, Flickr hoặc các ổ đĩa khác trong các ứng dụng Ảnh?

Ứng dụng Ảnh cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 không hỗ trợ kết nối đến Facebook hoặc Flickr.

Tìm câu trả lời trên Microsoft community.

Nếu các đề xuất này không xử lý được lỗi, hãy kiểm tra trang cộng đồng về Nhạc, Ảnh và Video trên diễn đàn Windows để có các giải pháp dành cho các lỗi cụ thể mà người khác đã tìm ra. Điều này có thể đặc biệt giúp ích khi bạn gặp phải sự cố phần cứng hoặc thông báo lỗi.

Bạn cần được trợ giúp thêm?