Sử dụng các tài khoản email qua giao thức POP trên Windows 8.1 và Windows RT 8.1

Ứng dụng Thư, đi kèm với Windows 8.1 và Windows RT 8.1, không hỗ trợ thêm các tài khoản email sử dụng POP (Giao thức Bưu điện). Đây là công nghệ cho phép tải email từ máy chủ tới PC của bạn. Nếu tài khoản email của bạn sử dụng giao thức POP và bạn muốn nhận nó trên PC, đây là một số tùy chọn:

  • Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng Thư và giữ lại tài khoản hiện tại, hãy liên hệ nhà cung cấp email của bạn và hỏi xem họ có thể thay đổi tài khoản của bạn để sử dụng IMAP (Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet) hoặc EAS (Exchange ActiveSync). Thay đổi này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn nhận email bằng nhiều cách khác nhau (điện thoại, PC cá nhân, PC công sở, v.v.), vì các giao thức này làm tốt hơn POP trong việc theo dõi thư mới, thư chưa đọc và thư đã xóa cũng như tự động lưu lại thư của bạn. Một số nhà cung cấp có thể tính phụ phí để chuyển đổi, do đó hãy đảm bảo bạn kiểm tra trước khi chuyển đổi.

    Ghi chú

  • Bạn có thể gửi và nhận email từ tài khoản POP bằng Outlook miễn phí như là một phần của Windows RT 8.1.

  • Bạn có thể sử dụng tài khoản Outlook.com để gửi và nhận email từ một tài khoản khác(kể cả một tài khoản sử dụng POP). Sau đó, thêm tài khoản Outlook.com của bạn vào ứng dụng Thư để đọc và gửi email từ tài khoản POP của bạn.

  • Sử dụng trang web của nhà cung cấp tài khoản email của bạn để truy cập thư. Ví dụ, nếu tài khoản email của bạn từ Contoso, hãy truy cập www.contoso.com và đăng nhập.

  • Tìm kiếm một ứng dụng trong Cửa hàng Windows có hỗ trợ việc thêm tài khoản email sử dụng giao thức POP.

Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng Thư và sẵn sàng đổi sang tài khoản email mới, bạn có thể ngưng sử dụng tài khoản trước đó và bắt đầu dùng tài khoản email dựa trên nền web như Outlook.com hoặc Yahoo!. Nếu thư từ tài khoản gốc của bạn được lưu trên PC của bạn và bạn muốn truy cập chúng bằng tài khoản mới, bạn có thể đăng ký một tài khoản Outlook.com rồi sử dụng ứng dụng bổ sung Mail Migration để thêm chúng vào. Một khi đã chuyển sang tài khoản mới dựa trên nền web, bạn có thể thêm tài khoản đó vào ứng dụng Thư.

Bạn cần được trợ giúp thêm?