Bảo vệ PC của bạn

Windows 8, Windows RT

Bảo vệ PC của bạn

Bảo vệ PC của bạn

Microsoft hiểu được bảo mật trực tuyến đóng vai trò quan trọng như thế nào và có các tính năng được tích hợp trong Windows 8, Windows RT và Internet Explorer để giúp bạn không cảm thấy yên tâm khi online. Tuy nhiên, những vấn đề xấu có thể xảy ra đối với PC hoạt động tốt. Từ tin tặc, vi-rút, sâu, phần mềm gián điệp và các loại phần mềm độc hại khác, PC của bạn phải chống lại rất nhiều mối đe dọa. Tìm hiểu cách bạn có thể giúp bảo vệ PC của mình bằng cách thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn, chống nhiễm vi-rút và cập nhật PC của bạn. Đồng thời tìm hiểu các mẹo về cách giúp giữ an toàn trên web, đặc biệt trên mạng công cộng và cách giúp bảo vệ các tệp của bạn nếu PC đã từng bị mất hoặc đánh cắp.

Với Windows, bạn có thể giúp bảo vệ PC của mình khỏi nội dung xấu.

Xem thêm

Nhận hỗ trợ dành cho an toàn, bảo mật và tài khoản.

Xem tất cả các cách bạn có thể giúp giữ PC của mình an toàn và bảo mật hơn.

Xem cách Internet Explorer 10 cung cấp trải nghiệm duyệt web tin cậy.

Nhận công cụ và tài nguyên bạn cần để giúp bảo vệ PC của bạn.