Truy xuất tệp từ thư mục Windows.old

Nếu bạn chọn “Không giữ gì cả” khi bạn nâng cấp lên Windows 8.1, hoặc nếu bạn đặt lại, làm mới hoặc cài đặt lại Windows, tệp cá nhân của bạn được lưu tạm thời vào thư mục Windows.old khoảng 28 ngày (trừ khi bạn định dạng ổ đĩa cứng trước khi cài đặt). Nếu bạn quyết định muốn lấy lại một vài hoặc tất cả các tệp này, bạn vẫn có thể truy xuất chúng từ thư mục này.

Hiển thị tất cả

Để tự động truy xuất các tệp của bạn

Bạn có thể chạy một chương trình gỡ lỗi, chương trình này sẽ tự động truy xuất các tệp cá nhân của bạn từ thư mục Windows.old và sao chép chúng trở lại vị trí gốc. Trình gỡ lỗi này sẽ hoạt động trên tất cả ngôn ngữ nhưng văn bản trong trình gỡ lỗi chỉ là tiếng Anh.

Để truy xuất thủ công các tệp của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Máy tính vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Máy tính trong kết quả tìm kiếm.

 3. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào ổ đĩa mà Windows được cài đặt vào (thông thường là ổ C:).

 4. Gõ đúp hay bấm đúp vào thư mục Windows.old.

 5. Gõ đúp hay bấm đúp vào thư mục Windows.old.

 6. Gõ đúp hay bấm đúp vào tên người dùng của bạn.

 7. Mở các thư mục chứa những tệp mà bạn muốn truy xuất.

 8. Sao chép và dán các tệp bạn muốn từ từng thư mục sang một thư mục trong Windows 8.1.

 9. Lặp lại các bước 5-7 cho từng tài khoản người dùng trên PC của bạn.

Ghi chú

 • Để tránh mất dữ liệu, chúng tôi đề xuất bạn sao lưu tệp và thiết đặt vào ổ đĩa rời trước khi đặt lại, làm mới, nâng cấp hoặc cài đặt lại Windows.

 • Bạn chỉ có 28 ngày để truy xuất hầu hết các tệp từ thư mục Windows.old, bắt đầu từ thời gian bạn cài đặt, nâng cấp lên, làm mới hoặc đặt lại Windows 8.1. Sau thời gian đó, hầu hết nội dung của Windows.old được xóa tự động.

 • Tệp và thiết đặt được lưu trong các thư mục con Người dùng hoặc Tài liệu và Thiết đặt của Windows.old (bao gồm thư mục Tài liệu Của tôi mặc định trong Windows XP) có thể vẫn có trong Windows.old sau 28 ngày nhưng các tệp khác gồm tệp cài đặt Windows sẽ bị xóa. Nếu bạn cài đặt lại, đặt lại hoặc làm mới Windows, thư mục Windows.old trước được thay thế bằng thư mục Windows.old mới.

Để biết thêm thông tin, xem Cách làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC và Cách loại bỏ thư mục Windows.old.

Bạn cần được trợ giúp thêm?