Cách làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC

Nếu bạn gặp vấn đề với PC, bạn có thể làm mới, đặt lại hoặc khôi phục. Làm mới PC sẽ cài đặt lại Windows và giữ các tệp và thiết đặt cá nhân của bạn. Nó cũng giữ các ứng dụng đi kèm với PC và ứng dụng bạn đã cài đặt từ Windows Store. Khôi phục cài đặt gốc PC sẽ cài đặt lại Windows nhưng xóa các ứng dụng, thiết đặt và tệp cá nhân của bạn—ngoại trừ các ứng dụng đi kèm với PC. Khôi phục PC là cách để bỏ các thay đổi hệ thống bạn đã thực hiện gần đây.

Nếu bạn muốn khởi động lại PC, xem Tắt, đưa PC về chế độ ngủ hoặc ngủ đông. Nếu bạn gặp sự cố khi khởi động (chạy) PC, xem Thiết đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn). Bạn có thể làm mới, đặt lại, hoặc khôi phục PC từ Môi trường Phục hồi Windows.

Nếu bạn muốn sao lưu và khôi phục tệp cá nhân của mình bằng cách sử dụng Lịch sử Tệp, xem Thiết lập ổ đĩa cho Lịch sử Tệp.

Trước khi bạn bắt đầu làm mới hoặc khôi phục cài đặt gốc cho PC

Trong hầu hết trường hợp, khi bạn làm mới hoặc khôi phục cài đặt gốc cho PC, quy trình sẽ tự hoàn tất. Tuy nhiên, nếu Windows cần các tệp thiếu, bạn sẽ được yêu cầu đưa vào phương tiện phục hồi, thường là đĩa DVD hoặc USB. Nếu điều đó xảy ra, điều bạn cần sẽ tùy vào PC.

Nếu PC của bạn đi kèm với Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, bạn cần đĩa hoặc USB đi kèm với PC. Kiểm tra thông tin đi kèm với PC để xem nhà sản xuất PC có cung cấp đĩa và phương tiện này không. Trong một số trường hợp, bạn có thể tạo chúng khi lần đầu tiên thiết lập PC.

Nếu bạn đã nâng cấp PC lên Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 bằng DVD, hãy sử dụng đĩa đó. Nếu bạn không có Windows 8.1 hoặc phương tiện Windows RT 8.1, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Microsoft .

Hiển thị tất cả

Làm mới PC mà không ảnh hưởng đến các tệp của bạn

Nếu PC của bạn không hoạt động như trước đây nhưng bạn không biết lý do, bạn có thể làm mới PC mà không xóa bất kỳ tệp cá nhân nào hay làm thay đổi thiết đặt của bạn.

Ghi chú

 • Nếu bạn đã nâng cấp PC từ Windows 8 lên Windows 8.1 và PC có phân vùng phục hồi Windows 8, làm mới PC sẽ khôi phục Windows 8. Bạn cần nâng cấp cho Windows 8.1 sau khi hoàn tất làm mới.

Cảnh báo

 • Các ứng dụng bạn đã cài đặt từ trang web và DVD sẽ bị gỡ bỏ. Các ứng dụng đi kèm với PC và ứng dụng bạn đã cài đặt từ Cửa hàng Windows sẽ được cài đặt lại. Windows đưa ra danh sách các ứng dụng đã được gỡ bỏ trên màn hình nền sau khi bạn làm mới PC.

Để làm mới PC của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và khôi phục rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục.

 3. Dưới Làm mới PC không ảnh hưởng đến các tệp, gõ nhẹ hoặc bấm Bắt đầu.

 4. Làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Gỡ bỏ mọi thứ và cài đặt lại Windows

Nếu bạn muốn dùng lại PC, bỏ mọi thứ trên PC, hay bắt đầu lại từ đầu, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc hoàn toàn cho PC.

Ghi chú

 • Nếu bạn đã nâng cấp PC từ Windows 8 lên Windows 8.1 và PC có phân vùng phục hồi Windows 8, khôi phục cài đặt gốc cho PC sẽ khôi phục Windows 8. Bạn cần nâng cấp cho Windows 8.1 sau khi hoàn tất khôi phục cài đặt gốc.

Cảnh báo

 • Mọi tệp cá nhân của bạn sẽ được xóa và thiết đặt của bạn sẽ được khôi phục gốc. Tất cả ứng dụng bạn đã cài đặt sẽ bị gỡ bỏ. Chỉ các ứng dụng đi kèm với PC mới được cài đặt lại.

Khôi phục cài đặt gốc cho PC của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và khôi phục rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục.

 3. Dưới Gỡ bỏ mọi thứ và cài đặt lại Windows, gõ nhẹ hoặc bấm Bắt đầu.

 4. Làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

  Ghi chú

  • Bạn sẽ được yêu cầu chọn muốn xóa nhanh hay xóa hoàn toàn dữ liệu. Nếu bạn chọn xóa dữ liệu nhanh, một số dữ liệu có thể khôi phục được bằng cách dùng các phần mềm đặc biệt. Nếu bạn chọn xóa dữ liệu hoàn toàn, sẽ tốn thời gian lâu hơn nhưng ít có khả năng phục hồi dữ liệu.

Khôi phục PC của bạn về điểm thời gian trước

Nếu bạn nghĩ rằng ứng dụng hoặc trình điều khiển được cài đặt gần đây gây ra sự cố cho PC, bạn có thể khôi phục Windows về điểm thời gian trước gọi là điểm khôi phục. Khôi phục Hệ thống không thay đổi tệp cá nhân của bạn nhưng có thể loại bỏ các ứng dụng và trình điều khiển đã cài đặt gần đây.

Các ghi chú

 • Không có Khôi phục Hệ thống cho Windows RT 8.1.

 • Windows tự động tạo điểm khôi phục khi bạn cài đặt các ứng dụng trên máy tính và cập nhật Windows mới nếu điểm khôi phục cuối quá 7 ngày. Bạn còn có thể tạo thủ công điểm khôi phục bất kỳ lúc nào.

Để khôi phục PC về điểm thời gian trước

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Panel Điều khiển vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Panel Điều khiển.

 3. Nhập Phục hồi vào hộp tìm kiếm Panel Điều khiển rồi gõ nhẹ hoặc bấm Phục hồi.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Mở Khôi phục Hệ thống rồi làm theo hướng dẫn.

Nhận thêm trợ giúp trong cộng đồng Microsoft

Nếu bạn cần thêm trợ giúp về làm mới, thiết đặt lại, hoặc khôi phục PC, hãy thử vào các trang cộng đồng Sửa và Phục hồi trong diễn đàn Windows để biết các giải pháp mà người khác đã tìm được đối với các sự cố họ gặp phải.

Bạn cần được trợ giúp thêm?