Tìm kiếm tệp trong File Explorer

Bạn có thể tìm kiếm tệp trong File Explorer bằng hộp tìm kiếm cạnh thanh địa chỉ ở góc phải trên. (Lưu ý rằng Máy tính của tôi được đổi tên thành PC Này trong File Explorer trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1.)

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 2. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào thư mục, thiết bị hoặc vị trí mạng bạn muốn tìm kiếm.

 3. Ở góc phải trên cạnh thanh địa chỉ, nhập thuật ngữ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm.

  Kết quả sẽ bắt đầu xuất hiện với các thuật ngữ tìm kiếm được tô sáng.

Mẹo

 • Nếu bạn muốn tìm kiếm tất cả tệp trên PC, mở ổ đĩa hệ điều hành (thường gọi là ổ đĩa C), rồi nhập thuật ngữ tìm kiếm.

  Bạn cũng có thể tìm kiếm PC bằng nút Tìm kiếm. Để biết thêm thông tin, xem Cách tìm kiếm.

 • Nếu bạn muốn tìm kiếm tất cả tệp có phần mở rộng tệp cụ thể như .txt, nhập thuật ngữ tìm kiếm như sau: *.txt.

Kết quả tìm kiếm trong File Explorer
Kết quả tìm kiếm trong File Explorer

Khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm bên trong hộp tìm kiếm, thẻ Công cụ Tìm kiếm sẽ xuất hiện. Sau đây là một số điều bạn có thể thực hiện với thẻ này:

 • Bạn có thể tìm kiếm tệp dựa trên đặc tính như ngày nó được sửa đổi lần cuối, kích cỡ hoặc loại tệp (như "Ảnh"). Sau khi nhập thuật ngữ tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm vào thẻ Công cụ Tìm kiếm và sử dụng những tùy chọn trong nhóm Tinh chỉnh, rồi sau đó nhập những thuật ngữ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm kiếm tệp được sửa tuần này, gõ nhẹ hoặc bấm Ngày sửa đổi, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tuần này.

  Bạn có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng cách dùng các thuộc tính khác. Ví dụ, nếu bạn muốn chỉ tìm kiếm tên tệp chứ không phải nội dung tệp, gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính khác, chọn Tên, rồi nhập thuật ngữ tìm kiếm.

 • Nếu bạn không thể tìm thấy điều bạn cần trong một thư mục hoặc thư viện cụ thể, bạn có thể mở rộng tìm kiếm để bao gồm các vị trí khác. Khi kết quả tìm kiếm xuất hiện, gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Công cụ Tìm kiếm, rồi chọn tùy chọn dưới phần Tìm kiếm lại trong. (Một số tùy chọn có thể không có trong Windows RT.)

 • Nếu kết quả tìm kiếm không chứa kết quả khớp từ nội dung tệp, vị trí bạn đang tìm kiếm không có trong chỉ mục tìm kiếm. Để bao gồm nội dung tệp cho một tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Công cụ Tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn nâng cao rồi chọn Nội dung tệp. Để thêm vị trí vào chỉ mục để nội dung tệp luôn được bao gồm trong tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Công cụ Tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn nâng cao, rồi chọn Thay đổi vị trí được đánh chỉ mục.

Bạn cần được trợ giúp thêm?