Bảo vệ PC của bạn

Windows 8, Windows RT

Đồ thị hiển thị một số thông tin bổ sung về các cách có thể giúp giữ an toàn hơn cho tài khoản

Giúp bảo mật tài khoản Microsoft của bạn

Tài khoản Microsoft của bạn sẽ kết nối bạn với những người, thiết đặt, tuỳ chọn và trang web yêu thích của bạn. Giúp bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách thêm thông tin bảo mật vào tài khoản là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu bạn từng quên mật khẩu hoặc tài khoản của bạn bị tấn công, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bảo mật của bạn để xác minh danh tính của bạn và giúp bạn vào lại tài khoản của mình—và quay lại nội dung bạn quan tâm.

Thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn

Cách thực hiện:

 1. Truy cập trang web tài khoản Microsoft và đăng nhập.

 2. Trong Thông tin mật khẩu và bảo mật, chạm hoặc bấm Chỉnh sửa thông tin bảo mật.

 3. Làm theo hướng dẫn để thêm hoặc thay đổi thông tin bảo mật của bạn, chẳng hạn như:

  • Địa chỉ email thay thế

  • Số di động hoặc số điện thoại khác

  • Các PC khác bạn biết và tin cậy (như máy tính xách tay của con gái bạn hoặc PC bạn sử dụng ở cơ quan)

  • Câu hỏi và câu trả lời bảo mật mà người lạ hoặc tin tặc không biết (như nơi sinh của cha mẹ bạn, tên vật nuôi thời thơ ấu của bạn hoặc đội thể thao yêu thích của bạn)

 4. Khi bạn hoàn tất, chạm hoặc bấm OK.

Việc thêm thông tin bảo mật ngay từ đầu là ý tưởng hay trước khi xảy ra bất kỳ sự cố gì. Tất nhiên, chúng tôi nhận thấy bạn đang bận và chúng tôi biết bạn sẽ không bao giờ quên mật khẩu. Đừng lo lắng. Ngay cả khi bạn gặp vấn đề, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn.

Xem thêm

Nhận hỗ trợ dành cho an toàn, bảo mật và tài khoản.

Bạn không thể đăng nhập? Nhận trợ giúp đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn.

Để giúp giữ an toàn cho PC của bạn, hãy mã hóa một hoặc nhiều ổ đĩa với BitLocker.

Sử dụng tài khoản Microsoft để đồng bộ tệp, mục yêu thích và các thiết đặt.