Danh sách kiểm tra bảo mật cho Windows

Tận dụng mọi cách bạn có thể giữ PC an toàn và bảo mật hơn với Windows.

Trung tâm Hành động

Biểu tượng Trung tâm Hành động

Kiểm tra Trung tâm Hành động để đảm bảo tường lửa đã bật, chương chình chống phần mềm có hại đã cập nhật và PC của bạn đã được thiết lập cài đặt cập nhật tự động.

Bộ bảo vệ Windows

Biểu tượng Bộ bảo vệ Windows

Dùng Bộ bảo vệ Windows để giúp ngăn chặn vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm gây hại hoặc không mong muốn cài đặt trên PC mà bạn không biết.

Windows SmartScreen

Biểu tượng Windows SmartScreen

Sử dụng WindowsSmartScreen để giúp bảo vệ PC của bạn bằng cách cảnh báo đến bạn trước khi chạy các ứng dụng và tệp không thể nhận biết được tải xuống từ Internet.

Kiểm soát Tài khoản Người dùng

Biểu tượng Kiểm soát Tài khoản Người dùng

Chỉnh Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC) xin quyền trước khi PC cài đặt phần mềm hay mở một số loại ứng dụng có khả năng gây hại hoặc dễ gặp phải các mối đe dọa bảo mật.

Lịch sử Tệp

Biểu tượng Lịch sử Tệp

Dùng Lịch sử Tệp để thường xuyên sao lưu các tệp cá nhân—như ảnh, tài liệu và âm nhạc—một cách tự động. Nếu PC của bạn bị lỗi phần cứng, bạn có thể khôi phục bất kỳ phiên bản tệp nào quan trọng nhất với bạn.

Windows Update

Biểu tượng Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt các cập nhật mới nhất cho PC.

Tường lửa Windows

Biểu tượng Tường lửa Windows

Bật Tường lửa Windows để giúp ngăn chặn các tin tặc và phần mềm độc hại như vi-rút không truy cập vào PC qua Internet.

Bạn cần được trợ giúp thêm?