Thiết lập ổ đĩa cho Lịch sử Tệp

Trước khi bắt đầu sử dụng Lịch sử Tệp để sao lưu tệp, đầu tiên bạn cần chọn nơi để sao lưu tệp vào. Bạn có thể chọn một ổ kết nối bên ngoài, như một ổ USB hoặc bạn có thể lưu vào một ổ trên mạng. Có nhiều sự lựa chọn khác nhưng hai lựa chọn này là tốt nhất để giúp bạn bảo vệ tệp khỏi sự cố hay các trục trặc trên PC khác. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Lịch sử Tệp, hãy xem Khôi phục tệp hoặc thư mục bằng Lịch sử Tệp.

Lịch sử Tệp chỉ sao lưu các bản sao của tệp có trong các thư mục Tài liệu, Nhạc, Hình ảnh, Video và Bàn làm việc và các tệp OneDrive khả dụng gián tuyến trên PC của bạn. Nếu có tệp hay thư mục ở nơi khác mà bạn muốn đã được sao lưu, bạn có thể thêm chúng vào một trong các thư mục này.

Để thiết lập một ổ cho Lịch sử Tệp

Nếu bạn định dùng một ổ ngoài mới, hãy kết nối nó với PC của bạn. Nếu bạn nhìn thấy một thông báo hỏi xem bạn có muốn cấu hình ổ cho Lịch sử Tệp hay không, hãy gõ nhẹ hoặc bấm nó rồi sau đó bật Lịch sử Tệp trên màn hình xuất hiện.

Nếu không, làm theo những bước sau để chọn một ổ mạng hoặc là một ổ ngoài đã được kết nối với PC của bạn.

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập Thiết đặt Lịch sử Tệp vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt Lịch sử Tệp.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn một ổ, và chọn ổ mạng hay ổ ngoài bạn muốn dùng.

  4. Bật Lịch sử Tệp.

Ghi chú

  • Nếu ổ mạng bạn muốn không có trong danh sách các ổ hiện có, gõ nhẹ hoặc bấm Hiển thị tất cả vị trí mạng. Nếu ổ bạn muốn cũng không có trong danh sách đó, mở Lịch sử Tệp trong Pa-nen Điều khiển, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm một vị trí mạng và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cần được trợ giúp thêm?