Giữ an toàn hơn cho gia đình bạn

Windows 8, Windows RT

Thiết đặt cho tài khoản trên trang web An toàn Gia đình

Thiết lập tài khoản của con bạn trong An toàn Gia đình

An toàn Gia đình hiện là một phần tích hợp của Windows 8Windows RT, vì vậy việc theo dõi thời gian cũng như cách con bạn sử dụng PC và đặt giới hạn chính xác về những trang web, ứng dụng và trò chơi trẻ được phép sử dụng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Để bật An toàn Gia đình, bạn—hoặc ít nhất một phụ huynh đã chỉ định—cần có tài khoản quản trị viên; từng trẻ bạn chọn giám sát cần có một tài khoản người dùng tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin về tài khoản người dùng, hãy xem Tạo tài khoản người dùngTài khoản người dùng nào dành cho tôi?

Lưu ý

 • Nếu PC được kết nối với một miền, An toàn Gia đình có thể không khả dụng. Hãy kiểm tra lại với quản trị viên hệ thống của bạn.

Tạo tài khoản cho trẻ

Nếu con bạn đã có tài khoản Microsoft hoặc địa chỉ email mà trẻ sử dụng với các dịch vụ khác của Microsoft như Outlook.com hoặc Xbox LIVE, bạn có thể thêm tài khoản đó vào PC của mình thông qua An toàn Gia đình. Bạn cũng có thể tạo tài khoản người dùng Windows mới (có hoặc không có địa chỉ email đi kèm) cho trẻ. Cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào PC của bạn bằng tài khoản quản trị viên.

 2. Nhấn hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC từ nút Thiết đặt.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Người dùng.

 4. Trong Người dùng khác, nhấn hoặc bấm Thêm người dùng.

 5. Thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu con bạn đã có địa chỉ email, hãy nhập địa chỉ đó rồi nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

  • Nếu bạn muốn tạo địa chỉ email mới cho con bạn, hãy nhấn hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn muốn con bạn chỉ đăng nhập vào PC này, nhấn hoặc bấm Đăng nhập không cần tài khoản Microsoft. Nhấn hoặc bấm Tài khoản cục bộ và làm theo hướng dẫn.

 6. Chọn hộp kiểm Đây có phải là tài khoản của trẻ không? Hãy bật An toàn Gia đình để nhận báo cáo về việc sử dụng PC của trẻ, sau đó nhấn hoặc bấm Hoàn tất.

  Hộp thoại Thêm người dùng hiển thị tài khoản của trẻ
  Trẻ này đã có tài khoản Microsoft. Ảnh tài khoản và địa chỉ email của trẻ đã được đồng bộ hóa với đám mây.

Lưu ý

Cung cấp cho những người khác quyền truy cập của phụ huynh

Bạn có thể gán cho những người khác quyền truy cập của phụ huynh vào An toàn Gia đình. Khi bạn thêm phụ huynh vào gia đình mình trực tuyến, họ có thể trả lời yêu cầu sự cho phép của trẻ và giám sát hoạt động trên PC của trẻ, vì vậy bạn có thể thể hiện bộ mặt nhất quán của phụ huynh. Cách thực hiện:

 1. Sử dụng nút Tìm kiếm để tìm kiếm gia đình, sau đó nhấn hoặc bấm Thiết lập An toàn Gia đình cho người dùng bất kỳ.

 2. Nhấn hoặc bấm Quản lý thiết đặt trên trang web An toàn Gia đình. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Trong Tóm tắt gia đình, ở cuối danh sách thành viên gia đình, thực hiện một trong các bước sau:

  • Nhấn hoặc bấm Thêm phụ huynh mới để thêm người nào đó vào danh sách thành viên gia đình, sau đó làm theo hướng dẫn.

  • Nhấn hoặc bấm Đặt một thành viên gia đình làm phụ huynh để cấp quyền phụ huynh cho một thành viên gia đình hiện có. Chọn một người từ danh sách thả xuống và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý

 • Bất kỳ phụ huynh nào trả lời đầu tiên yêu cầu sự cho phép của trẻ sẽ được phép cho phép hoặc chặn. Các câu trả lời có thể mâu thuẫn với nhau.

Xem thêm

Thay đổi thiết đặt cho toàn bộ gia đình bạn trên trang web An toàn Gia đình.

Bạn có thể bắt đầu (hoặc ngừng) giám sát tài khoản của trẻ bất cứ lúc nào.