Hoàn tất mọi việc

Windows 8, Windows RT

Cùng làm việc trong đám mây bằng cách sử dụng SkyDrive

Nếu bạn đang cộng tác với một dự án công việc hoặc trường học, bạn có thể đặt các tệp của mình lên đám mây bằng SkyDrive. Bằng cách này, những người khác có thể làm việc trên những tệp đó và bạn không phải quản lý nhiều phiên bản.

Đặt các tệp của bạn vào đám mây

Bạn có thể tải tệp lên SkyDrive trong vài cách khác nhau:

  • Trong ứng dụng SkyDrive, trượt từ mép trên cùng hoặc dưới cùng để mở các lệnh ứng dụng rồi chạm hoặc bấm Tải lên. Chọn tệp bạn muốn tải lên rồi chạm hoặc bấm Thêm vào SkyDrive.

  • Truy cập SkyDrive.com rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm Tải lên và làm theo hướng dẫn.

Mẹo

Tạo tài liệu Office bằng cách sử dụng SkyDrive và Office Web Apps.

Bạn cũng có thể tạo các tệp Office ngay trong SkyDrive bằng Office Web Apps dành cho Word, Excel, PowerPoint và OneNote—ngay cả khi bạn chưa cài đặt Office. Cách thực hiện:

  • Truy cập SkyDrive.com rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  • Nhấn hoặc bấm Tạo và chọn loại tệp bạn muốn.

  • Chỉnh sửa tài liệu mới của bạn và lưu.

Chia sẻ và cộng tác

Trong ứng dụng SkyDrive, bạn có thể sử dụng nút Chia sẻ để gửi cho những người khác liên kết xem các tệp của mình.

  • Mở ứng dụng SkyDrive, duyệt đến tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ rồi trượt xuống hoặc bấm chuột phải để chọn tệp hoặc thư mục đó.

  • Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Share.
    (If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Share.)

  • Chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng để chia sẻ tệp hoặc thư mục. Ví dụ: để gửi liên kết vào email, hãy chọn ứng dụng Thư.

Các ghi chú

Xem thêm

Kiểm tra phần Hỗ trợ của SkyDrive để biết các giải pháp.

Lưu giữ các tệp của bạn trên SkyDrive.com, ngay trong tầm tay bạn.

Chia sẻ tệp và ảnh cũng như cùng làm việc trên tài liệu Office.