Truyền đến các thiết bị và PC bằng Windows Media Player

Bạn có thể sử dụng Windows Media Player để truyền phương tiện số trong Thư viện Bộ phát của bạn đến các thiết bị và PC trong mạng nhà của mình. Ví dụ, bạn có thể truyền nhạc từ PC đến dàn âm thanh nổi hoặc video và ảnh đến TV.

Trước khi có thể bắt đầu truyền, bạn cần phải thêm thiết bị phương tiện số và PC của mình vào mạng nhà và bật chức năng truyền phương tiện. Windows sẽ tự động phát hiện ra thiết bị và PC mà bạn có thể dùng với Windows Media Player để truyền nhạc, video và ảnh. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Windows Media Player, xem Làm quen với Windows Media Player.

Hiển thị tất cả

Để thêm một thiết bị vào mạng

 • Các bước thêm thiết bị vào mạng của bạn có thể khác nhau. Nhìn chung, bạn có thể bật thiết bị lên và làm theo hướng dẫn trên màn hình hoặc trong phần thông tin đi kèm. Để biết thêm thông tin về cách thêm thiết bị có dây hoặc không dây hoặc PC vào mạng của bạn, hãy xem Thêm thiết bị hoặc PC vào mạng.

Để bật tính năng truyền phương tiện gia đình

Nếu tính năng truyền phương tiện chưa được bật, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Tùy chọn truyền phương tiện vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn truyền phương tiện.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Bật truyền phương tiện.

  Bật tính năng truyền phương tiện sẽ không có trên menu truyền nếu tính năng truyền đã được bật.

 4. Ở trang Tùy chọn truyền phương tiện, bỏ chọn Cho phép đối với bất kỳ PC và thiết bị nào bạn không muốn truyền phương tiện đến rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Nếu PC ở mạng công cộng, bạn cần thay đổi thiết đặt tường lửa và bảo mật cho loại mạng bạn kết nối đến trước khi bạn có thể truyền phương tiện. Để biết thêm thông tin về chia sẻ, xem Tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn.

 • Có thể bạn sẽ được nhắc chia sẻ thư viện phương tiện của bạn với nhóm nhà trước khi có thể truyền phương tiện. Để biết thêm thông tin về việc chia sẻ thư viện với nhóm nhà, xem Nhóm Nhà từ đầu đến cuối.

Để truyền phương tiện số đến PC hoặc thiết bị khác

Bạn có thể truyền phương tiện số đến thiết bị hoặc PC khác bằng tính năng Phát Đến. Cách thực hiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Windows Media Player vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Ứng dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Windows Media Player.

  Nếu Player đang được bật và bạn đang trong chế độ Hiện Đang Phát, gõ nhẹ hoặc bấm nút Chuyển sang Thư viện Nút Chuyển sang Thư viện .
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Phát.

 4. Kéo mục bạn muốn phát từ Thư viện Player vào ngăn danh sách.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Phát đến Nút Phát Đến, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào thiết bị bạn muốn truyền đến.

  Sử dụng điều khiển Phát Đến để phát, tạm dừng hoặc dừng truyền phương tiện và chuyển sang mục tiếp theo hoặc trước đó trong danh sách.

  Để biết thêm thông tin về thẻ Phát, ngăn danh sách và bộ điều khiển phát, xem Làm quen với Windows Media Player.

Ghi chú

 • Khi truyền nhạc vào bộ thu phương tiện số, bạn có thể sẽ không chuyển đổi bài hát được bằng bộ điều khiển trên thiết bị hoặc bằng bộ điều khiển từ xa đi kèm với thiết bị.

Bạn cần được trợ giúp thêm?