Tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn

Lần đầu tiên bạn kết nối mạng, bạn có thể được hỏi có muốn tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng và tự động kết nối thiết bị như máy in và TV không. Bật thiết đặt này sẽ chuẩn bị cho PC chia sẽ tệp và các thiết bị trên mạng. Nó còn tự động thiết lập tường lửa phù hợp và thiết đặt bảo mật cho loại mạng mà bạn đã kết nối. Bạn có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào.

Để chuẩn bị cho PC chia sẽ tệp và các thiết bị trên mạng.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối, rồi gõ nhẹ hoặc bấm kết nối mạng của bạn.

 3. Bật Tìm thiết bị và nội dung.

  Tìm thiết bị và nội dung
  Tìm thiết bị và nội dung

Ghi chú

 • Bật thiết đặt này cho mạng nhà hoặc văn phòng nhỏ hoặc khi bạn biết và tin cậy những người và thiết bị trên mạng. Thiết đặt này cho phép PC của bạn kết nối với các thiết bị trên mạng như máy in. Tắt thiết đặt này cho các mạng ở nơi công cộng (chẳng hạn như quán cà phê hay sân bay) hoặc khi bạn không biết hay không tin cậy những người và thiết bị trên mạng.

 • Thiết đặt này không có cho mạng vùng (ví dụ như nếu bạn mang về nhà một máy tính xách tay nơi làm việc).

 • Bật thiết đặt này khi thay đổi thiết đặt tường lửa của bạn để cho phép một số giao tiếp có thể gặp rủi ro về bảo mật. Nếu bạn biết bạn không cần chia sẽ tệp hay máy in, lựa chọn an toàn nhất là tắt thiết đặt này.

 • Tắt thiết đặt này sẽ chặn các dịch vụ và ứng dụng sau đây hoạt động: PlayTo, chia sẻ tệp, khám phá mạng và tự động thiết lập máy in mạng, TV và các thiết bị khác.

Để tìm kiếm mục chia sẻ trên mạng

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập PC Này vào hộp tìm kiếm rồi sau đó gõ nhẹ hoặc bấm PC Này.

Vị trí xuất hiện của mục chia sẻ phụ thuộc vào loại mạng mà bạn có và phiên bản Windows đang chạy trên PC mà bạn dùng để tìm kiếm các tệp và thư mục được chia sẻ.

Từ một PC chạy
Nếu bạn có
Mục chia sẻ xuất hiện dưới

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT hoặc Windows 7

Nhóm nhà

Nhóm nhà

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 hoặc Windows Vista

Nhóm làm việc hoặc miền

Mạng

Windows XP

Nhóm làm việc

Địa điểm mạng của tôi

Nếu bạn không thấy mục chia sẻ được cho là sẽ chia sẻ với bạn trên mạng, hãy hỏi người chia sẻ chúng về đường dẫn (nó bắt đầu bằng \\tên pc\). Nhập đường dẫn này vào thanh địa chỉ trong PC Này.

Nếu bạn không thấy mục bạn đã chia sẻ dưới phần Mạng, bạn có thể tùy chỉnh dạng xem thư mục trong PC Này để thấy mục nào đã được chia sẻ và người bạn đang chia sẻ. Mở thư mục chứa mục mà bạn nghĩ đã được chia sẻ. Trong thẻ Xem, trong nhóm Bố trí, gõ nhẹ hoặc bấm vào Chi tiết. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Thêm cột, rồi chọn Chọn cột. Chọn Đã chia sẻ và Đã chia sẻ với, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Xử lý vấn đề chia sẻ mục trên mạng

 • Bảo đảm rằng PC nằm trong cùng một nhóm nhà hoặc nhóm làm việc và mỗi PC có một tên riêng.

  1. Mở Hệ thống bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Hệ thống vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

  3. Để thay đổi tên PC hoặc tên mạng, gõ nhẹ hoặc bấm vào Thay đổi thiết đặt. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 • Nếu PC của bạn nằm trong một nhóm làm việc, hãy sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu kết hợp trên mỗi PC. Ví dụ, nếu tài khoản của bạn trên một PC là "Lisa" và mật khẩu là Ch0col@te", hãy sử dụng cùng tên và mật khẩu trên toàn bộ các PC của bạn trong nhóm làm việc.

 • Trên PC chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows RT, đảm bảo bạn đã bật chia sẻ cho mạng bạn kết nối đến. Bạn cần phải làm điều này trên từng PC mà bạn muốn sử dụng để chia sẻ mục. Trên PC chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, đảm bảo rằng bạn đã bật con trượt Tìm thiết bị và nội dung.

 • Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, bảo đảm rằng bạn đã bật các tính năng tìm kiếm mạng, chia sẻ tệp và máy in và chia sẻ thư mục Công cộng đối với tất cả PC trong nhóm nhà hoặc nhóm làm việc của bạn.

  1. Mở Thiết đặt chia sẻ chuyên sâu bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập chia sẻ chuyên sâu vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý thiết đặt chia sẻ chuyên sâu.

  2. Mở rộng hồ sơ hiện tại.

 • Đảm bảo PC có tệp và thư mục được chia sẻ được bật và không ở trong chế độ ngủ hoặc ngủ đông. Trong PC Này, gõ nhẹ hoặc bấm vào thanh địa chỉ, rồi nhập \\tên máy tính để đảm bảo kết nối mạng không có vấn đề gì.

 • Bảo đảm rằng bạn sử dụng chỉ một phần mềm tường lửa và nó được thiết lập để cho phép truy cập trong nhóm nhà và nhóm làm việc.

 • Nếu bạn muốn mở tệp và thư mục được chia sẻ trên PC chạy Windows XP từ PC chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, tốt nhất là đặt mục vào thư mục Tài liệu Chia sẻ. Sau đó, bấm chuột phải vào mục bạn muốn chia sẻ, bấm Chia sẻ và Bảo mật và chọn hộp kiểm Chia sẻ thư mục này trên mạng. Nếu bạn muốn chỉnh sửa mục chia sẻ từ các PC khác trên mạng, chọn hộp kiểm Cho phép người dùng mạng thay đổi tệp của tôi.

Bạn cần được trợ giúp thêm?