Mở khóa ổ đĩa được bảo vệ bởi BitLocker

Bạn có thể sử dụng Mật mã hóa Ổ BitLocker để giúp bảo vệ ổ đĩa hệ điều hành (ổ đĩa nơi Windows được cài đặt), ổ đĩa dữ liệu cố định (như ổ đĩa cứng trong) hoặc ổ đĩa dữ liệu di động (như ổ đĩa USB flash). Cách bạn mở khóa ổ đĩa được mã hóa tùy thuộc vào hai điều:

 • Đó là loại ổ đĩa nào.

 • Bạn chọn loại phương pháp mở khóa nào khi thiết lập BitLocker trên ổ đĩa.

Hiển thị tất cả

Để mở khóa ổ đĩa hệ điều hành

Nếu bạn đã bật BitLocker cho ổ đĩa hệ điều hành, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu hoặc mã PIN BitLocker hoặc gắn vào ổ đĩa flash USB chứa mã khởi động khi bạn bật PC. Bạn cần thực hiện điều này trước khi có thể đăng nhập.

 • Nhập mã PIN hoặc mật khẩu BitLocker rồi nhấn Enter.

  Hoặc gắn vào thẻ thông minh (còn gọi là thẻ bảo mật), nhập mã PIN thẻ bảo mật, rồi nhấn Enter.

Để mở khóa ổ đĩa dữ liệu cố định

 1. Open Computer by swiping in from the right edge of the screen, tapping Search (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Search), entering Computer in the search box, tapping or clicking Apps, and then tapping or clicking Computer.

 2. Gõ đúp hoặc bấm đúp vào ổ đĩa bạn muốn mở khóa.

 3. Nhập mật khẩu BitLocker rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở khóa.

  Hoặc gắn vào thẻ thông minh, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm Sử dụng thẻ thông minh, nhập PIN thẻ thông minh và nhấn Enter.

Ghi chú

 • Nếu bạn bật BitLocker cho ổ đĩa hệ điều hành, bạn có thể đặt ổ đĩa dữ liệu cố định được bảo vệ bởi BitLocker tự động mở khóa khi bạn khởi động Windows.

  Mở BitLockerMã hóa Ổ đĩa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập BitLocker vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm BitLockerMã hoá Ổ đĩa. Chọn ổ đĩa bạn muốn mở khóa tự động rồi gõ nhẹ hoặc bấm Bật mở khóa tự động. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Để mở khóa ổ đĩa dữ liệu di động

 1. Gắn ổ đĩa vào cổng USB trên PC.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm thông báo Mở khóa ổ đĩa.

 3. Nhập mật khẩu BitLocker rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở khóa.

  Hoặc chèn thẻ thông minh, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm Sử dụng thẻ thông minh, nhập PIN thẻ thông minh và nhấn Enter.

Ghi chú

 • Bạn có thể đặt ổ đĩa dữ liệu rời được bảo vệ bởi BitLocker mở khóa tự động khi bạn khởi động Windows. Gắn vào ổ đĩa rời bạn muốn mở khóa tự động, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tùy chọn, rồi chọn hộp kiểm Tự động mở khóa trên PC này. (Bạn vẫn cần mở khóa ổ đĩa lần cuối trước khi tự động mở khóa có hiệu lực).

Ghi chú

 • Mật mã hóa Ổ BitLocker chỉ có trong các phiên bản Windows 8 Pro và Windows 8 Enterprise.

 • Bạn có thể tạm tắt bảo vệ BitLocker (ví dụ, để cài đặt phần mềm mới mà BitLocker có thể chặn) hoặc bạn có thể tắt BitLocker để giải mã ổ đĩa và nó không còn được bảo vệ nữa. Để biết thêm thông tin, xem Giúp bảo vệ tệp bằng BitLocker.

Bạn cần được trợ giúp thêm?