PAE, NX và SSE2 là gì?

Tính năng Mở rộng Địa chỉ Vật lý (PAE), bộ xử lý bit NX (NX), và Mở rộng SIMD Truyền 2 (SSE2) là các tính năng của bộ xử lý và chúng cần để chạy Windows 8.1.

  • PAE cho phép các bộ xử lý 32-bit có khả năng truy cập nhiều hơn 4 GB bộ nhớ vật lý trên các phiên bản Windows có hỗ trợ và là một điều kiện tiên quyết cho NX.

  • NX cho phép bộ xử lý bảo vệ PC khỏi sự tấn công của phần mềm gây hại.

  • SSE2 là bộ hướng dẫn chuẩn ngày càng được sử dụng nhiều bởi các trình điều khiển và ứng dụng bên thứ ba.

Nếu PC của bạn không hỗ trợ PAE, NX và SSE2, bạn sẽ không thể cài đặt được Windows 8.1. Khi bạn tải xuống Windows 8.1 từ Store hoặc chạy Hỗ trợ Nâng cấp, chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu bộ xử lý không hỗ trợ PAE và SSE2, nếu nó không thể hỗ trợ NX hoặc nếu NX đang tắt trong BIOS của PC. Nếu NX đang tắt, trình cài đặt sẽ bật nó trong khi cài đặt và nếu không thể bật, PC của bạn sẽ được trả về hệ điều hành hiện tại.

Cách bật NX trong BIOS

Bạn có thể kiểm tra xem bộ xử lý có hỗ trợ NX không và bật nếu nó đang tắt bằng cách đi vào BIOS của PC. Cách bạn vào BIOS có thể khác nhau tùy vào nhà sản xuất PC. Trên hầu hết PC, bạn phải nhấn một phím (chẳng hạn F2, F12, Delete hay Esc) hoặc phím tổ hợp ngay sau khi bật PC trước khi Windows khởi động. Để biết thêm chi tiết, tham khảo thông tin đi kèm với PC của bạn hoặc trên trang web nhà sản xuất.

Khi bạn đã truy cập vào BIOS, tìm thiết đặt NX hoặc XD bên dưới tab Bảo mật để bật hỗ trợ NX. Nếu thiết đặt BIOS dành cho hỗ trợ NX không có trên PC của bạn, bạn cần phải liên hệ với nhà sản xuất PC để có thông tin về cập nhật BIOS. Nếu bạn cần hỗ trợ để vào BIOS trên PC hoặc bật NX, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Nếu bạn đã mua Windows 8.1 và không thể cài đặt nó, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Bạn cần được trợ giúp thêm?