Có gì mới về mạng?

Mạng trong Windows 8 và Windows RT được tích hợp trên cơ sở những gì bạn đã biết nhưng giờ đây một số thứ đã ở nơi mới hoặc có những thay đổi khác. Nhiều trong số các thay đổi này cải tiến và đơn giản hóa quy trình kết nối và duy trì kết nối.

Đây là những thay đổi:

  • Kết nối mạng — Chúng tôi đã đơn giản hóa quy trình kết nối mạng không dây. Để bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm nút Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng mạng Biểu tượng mạng không dây.
  • Vị trí mạng — Trước đây thiết đặt này được biết đến như là vị trí mạng (Riêng/Công cộng hoặc Nhà/Làm việc/Miền) thì bây giờ được gọi là chia sẻ mạng. Là một phần của quy trình kết nối mạng khi bạn bật hoặc tắt thiết đặt này. Để biết thêm thông tin, xem Tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn.

  • Kết nối ở chế độ chờ — Nếu bạn có phần cứng hỗ trợ tính năng này, Windows có thể giúp máy tính xách tay kết nối Internet với lượng sử dụng điện tối thiểu. Các ứng dụng và nội dung của chúng luôn cập nhật ngay cả khi bạn không sử dụng PC và ngay lập tức sẵn sàng khi bạn quay lại. Để biết thêm thông tin, xem Kế hoạch nguồn điện: Các câu hỏi thường gặp.

  • Cấu hình không dâyWindows 8 và Windows RT thông minh hơn trong việc sắp xếp trình tự mạng không dây và hiểu được trình tự ưa thích dựa trên hành động của bạn. Chúng tôi cũng thêm vào khả năng hỗ trợ sắp xếp trình tự cấu hình mạng Wi‑Fi và băng rộng di động, giúp bỏ đi sự cần thiết phải có trang dành riêng để sắp xếp trình tự. Nếu cần, bạn vẫn có thể thực hiện các tác vụ tương tự theo thông tin tại đây: Quản lý cấu hình mạng không dây.

  • Băng rộng di động — Bạn có thể mua dịch vụ băng rộng di động trực tiếp từ nhà khai thác băng rộng di động mà không cần đi tới cửa hàng hay gọi cho nhà khai thác.

  • Kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng — Chúng tôi đã thêm các nút điều khiển kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng ở một số nơi để giúp bạn quản lý lượng dữ liệu sữ dụng trên mạng băng rộng di động theo lưu lượng sử dụng hoặc Wi‑Fi. Để biết thêm thông tin, xem Các kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng: Các câu hỏi thường gặp.

  • Mạng không thể thức — Bạn không thể tạo mạng không thể thức trong Windows 8 và Windows RT nhưng bạn có thể kết nối đến mạng không thể thức nếu nó ở trong phạm vi (trừ khi PC của bạn chạy Windows RT). Có các công cụ bên thứ ba dùng để tạo mạng không thể thức nếu bạn cần.

Bạn cần được trợ giúp thêm?