Panel Điều khiển ở đâu?

Xem video về nhiều cách khác nhau để tìm và thay đổi thiết đặt của bạn trong Windows. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề Nút Phụ đề.)

Trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1, có vài cách khác nhau để tìm và thay đổi thiết đặt của bạn: thiết đặt PC, Panel Điều khiển, nút Thiết đặt và Tìm kiếm. Hầu hết các thiết đặt mà bạn muốn thay đổi có thể được tìm thấy trong thiết đặt PC.

Để mở thiết đặt PC

 • Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

  Thiết đặt PC
  Thiết đặt PC

  Trong thiết đặt PC, bạn có thể thay đổi hầu hết các thiết đặt Windows, như thay đổi độ phân giải màn hình, thêm và loại bỏ thiết bị, cá nhân hóa màn hình khóa, thay đổi ngày giờ và thêm tài khoản người dùng.

Để mở Panel Điều khiển

 • Mở Pa-nen Điều khiển bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Pa-nen Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen Điều khiển.

  Panel Điều khiển
  Panel Điều khiển

  Panel Điều khiển bao gồm một số thiết đặt bổ sung bạn có thể ít dùng, như tùy chỉnh bàn làm việc.

Để mở nút Thiết đặt

 • Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  Trong nút Thiết đặt, bạn sẽ tìm thấy thiết đặt, trợ giúp và thông tin ứng dụng bạn đang dùng cùng với một số thiết đặt PC thông thường—kết nối mạng, âm lượng, độ sáng, thông báo, nguồn và bàn phím. Các thiết đặt PC này như nhau dù cho bạn ở đâu trong Windows, nhưng các thiết đặt ứng dụng thì khác nhau trong mỗi ứng dụng.

Để tìm kiếm thiết đặt

Nếu bạn không chắc nơi tìm thiết đặt bạn muốn, bạn có thể tìm kiếm PC của mình.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào mũi tên Mũi tên trong Tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt.
 3. Nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp tìm kiếm. Nếu bạn thấy thiết đặt bạn đang tìm nằm trong danh sách kết quả tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm vào nó để mở. Để xem tất cả kết quả của thuật ngữ tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm nút Tìm kiếm Nút Tìm kiếm để đi tới trang kết quả tìm kiếm. Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào kết quả tìm kiếm để mở.

Bạn cần được trợ giúp thêm?