Nén và giải nén các tệp

Bạn có thể nén một tệp để nó chiếm dung lượng ít hơn. Điều này khiến việc gửi tệp qua email hoặc di chuyển tệp dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể nén nhiều tệp trong một thư mục nén. Điều đó khiến việc chia sẻ một nhóm tệp trở nên đơn giản hơn. Để mở một tệp đã nén, trước tiên bạn cần phải giải nén.

Hiển thị tất cả

Nén tệp hoặc thư mục

Một số loại tệp, như tệp ảnh JPEG, đã được nén rồi, nên không cần thiết phải nén chúng thêm nữa.

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 2. Chọn tệp hoặc thư mục, gõ hoặc bấm vào Chia sẻ, sau đó gõ hoặc bấm vào Nén.

  Thư mục nén sẽ được tạo ra với vị trí và tên giống với tệp ban đầu. Bạn có thể đổi tên thư mục đã nén giống như với những thư mục khác. Chỉ cần chọn thư mục đó, gõ hoặc bấm vào Home, sau đó gõ hoặc bấm vào Đổi tên.

  Để thêm tệp hoặc thư mục vào thư mục nén, bạn có thể kéo chúng vào thư mục nén.

Ghi chú

 • Nếu bạn thêm các tệp đã được mã hóa vào thư mục nén, sau khi giải nén chúng sẽ không còn được mã hóa nữa.

 • Nếu bạn muốn cài đặt mật khẩu bảo vệ hoặc các tính năng nén có thể điều chỉnh cho các thư mục đã nén, bạn có thể tìm kiếm trực tuyến các ứng dụng nén tệp. Cẩn thận khi cài đặt các ứng dựng nén tệp từ Internet vì chúng có thể sẽ làm thay đổi các thiết đặt của bạn dẫn đến việc tệp sẽ không mở được trong các ứng dụng bạn muốn.

 • Để nén tệp hoặc thư mục từ cửa sổ Nhắc lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh nén. Để biết thông tin về cách sử dụng lệnh này, hãy gõ  nén /trợ giúp vào một cửa sổ nhắc lệnh.

Giải nén tệp hoặc thư mục từ một thư mục đã nén

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 2. Để giải nén những tệp hoặc thư mục riêng lẻ, mở thư mục đã nén, sau đó kéo và thả các tệp hoặc thư mục mà bạn muốn giải nén vào vị trí mới.

  -hoặc-

  Để giải nén mọi thứ trong thư mục đã nén, gõ hoặc bấm vào thẻ Công cụ Thư mục Nén, sau đó gõ hoặc bấm vào Giải nén tất cả.

  Giải nén tất cả các tệp từ một thư mục nén
  Giải nén tất cả các tệp từ một thư mục nén

Ghi chú

 • Nếu bạn muốn giải nén tất cả mọi thứ trong thư mục đã nén nhưng không thấy lệnh Giải nén tất cả, thì hãy chọn thư mục đã nén, rồi gõ hoặc bấm vào thẻ Home, sau đó gõ hoặc bấm vào Thuộc tính. Trong thẻ Chung, bên cạnh Mở bằng, bảo đảm rằng đó là File Explorer. Nếu không đúng, gõ hoặc bấm Thay đổi và chọn File Explorer. Nếu bạn vẫn không thấy lệnh Giải nén tất cả, tệp .zip liên kết trong sổ đăng ký có thể đã bị hỏng. Tìm kiếm trên diễn đàn hỗ trợ Windows để biết thông tin về cách áp dụng sửa lỗi sổ đăng ký.

Bạn cần được trợ giúp thêm?