Cách đóng tài khoản Microsoft của bạn

Đóng tài khoản của bạn có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản để đăng nhập vào các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft mà bạn đang sử dụng. Do đó, trước khi bạn đóng tài khoản của mình, hãy dành thời gian để đảm bảo mọi thứ đã ok, hủy các đăng ký và chắc chắn rằng bạn không quên bất cứ thứ gì quan trọng — cho dù đó là tệp trong OneDrive, nội dung trên Xbox, email trong Outlook.com hay thứ gì đó khác. Để biết thêm thông tin về những thứ bạn nên kiểm tra, hãy xem Đóng tài khoản Microsoft

Bạn có khoảng thời gian chờ 60 ngày sau khi bạn đóng tài khoản của mình. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thay đổi ý định, bạn có thể đăng nhập để mở tài khoản. Nếu bạn không đăng nhập trong khoảng thời gian 60 ngày đó, tài khoản của bạn sẽ không thể khôi phục được.

Khi bạn chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng, hãy làm theo các bước sau để đóng tài khoản:

  1. Đi tới Đóng tài khoản của bạn.

  2. Nếu bạn được nhắc đăng nhập và/hoặc xác minh tài khoản của mình, hãy làm theo các hướng dẫn.

  3. Kiểm tra xem trang có hiển thị đúng tài khoản Microsoft hay không, sau đó bấm Tiếp theo.

  4. Đọc danh sách và bấm vào các hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã đọc từng mục.

  5. Trong danh sách thả xuống Chọn lý do, hãy chọn lý do tại sao bạn đóng tài khoản.

  6. Bấm vào Đánh dấu tài khoản để đóng.