Làm cách nào để đóng tài khoản Microsoft của tôi?

Khi bạn đóng tài khoản Microsoft của mình, bạn không thể sử dụng tài khoản đó để đăng nhập vào các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft được nữa. Do đó, việc đóng tài khoản của bạn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến các ứng dụng và dịch vụ khác mà bạn sử dụng. Vì lý do này, ngay cả khi bạn quyết định đóng tài khoản, chúng tôi cũng không thực hiện điều đó ngay lập tức. Thay vào đó, chúng tôi đánh dấu tài khoản của bạn là để đóng và cung cấp cho bạn thời gian chờ đợi là 60 ngày trong trường hợp bạn thay đổi quyết định của mình.

Trước khi bạn đánh dấu tài khoản của mình là để đóng, bạn nên dành thời gian để cân nhắc, hủy đăng ký và đảm bảo rằng bạn có mọi thứ bạn cần từ tài khoản này. Sau khi tài khoản bị đóng, tài khoản sẽ không thể phục hồi được—do đó đừng bỏ quên bất cứ thứ gì quan trọng! Để biết thêm thông tin về những thứ bạn nên kiểm tra, hãy xem Đóng tài khoản Microsoft .

Khi bạn đã chắc chắn là mình sẵn sàng, hãy làm theo các bước sau.

Để đóng tài khoản của bạn

  1. Truy cập trang web tổng quan về tài khoản Microsoft, rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Chạm hoặc bấm Bảo mật & mật khẩu. Nếu bạn được nhắc xác minh tài khoản, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

  3. Trong Đóng tài khoản của bạn, nhấn hoặc bấm Đóng tài khoản của tôi.

  4. Xác minh rằng tài khoản Microsoft đúng xuất hiện và sau đó bấm Tiếp theo.

  5. Trong danh sách thả xuống Chọn lý do, hãy chọn lý do tại sao bạn đóng tài khoản.

  6. Nhấn hoặc bấm Đánh dấu tài khoản để đóng.