Thông tin bảo mật tài khoản Microsoft: Câu hỏi thường gặp

Việc trước tiên cần làm: nếu đã nhận được thông báo yêu cầu cập nhật hoặc xác minh thông tin bảo mật tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể muốn biết lý do.

Để giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ hỏi tất cả những người có tài khoản Microsoft để đảm bảo thông tin bảo mật được liên kết với tài khoản của họ là chính xác và cập nhật. Khi thông tin bảo mật của bạn (như địa chỉ email hoặc số điện thoại thay thế) cập nhật, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bảo mật đó để xác minh danh tính của bạn nếu từng có sự cố. Ví dụ: nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu có ai đó tìm cách chiếm tài khoản của bạn, Microsoft sẽ sử dụng thông tin bảo mật của bạn để giúp bạn lấy lại tài khoản của mình.

Để xem phần tổng quát nhanh về cách thêm thông tin bảo mật vào tải khoản, bạn hãy xem video sau.

Xem video về lý do tại sao thông tin bảo mật lại quan trọng và cách thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn. (Để xem phụ đề ở ngôn ngữ của bạn, nhấn hoặc bấm nút Phụ đề chi tiết Nút Phụ đề Chi tiết.)

Để thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn ngay bây giờ, hãy nhấn hoặc bấm vào nút Truy cập tài khoản ở bên phải rồi đăng nhập.

Quan trọng

 • Khi bạn thấy thông báo yêu cầu bạn cập nhật hoặc xác minh thông tin bảo mật của mình, bạn có bảy ngày trước khi quá trình này là bắt buộc. Bạn có thể hoãn xác minh trong một ngày và bạn sẽ không bị nhắc lại trong 24 giờ. Tuy nhiên, sau bảy ngày, Microsoft sẽ khóa tài khoản của bạn để giúp bảo vệ tài khoản; bạn sẽ không thể đăng nhập lại cho đến khi bạn đã xác minh thông tin bảo mật cập nhật.

Danh sách sau cung cấp một số câu hỏi và câu trả lời thường gặp khác về thông tin bảo mật.

Hiển thị tất cả

Tôi có phải xác minh thông tin bảo mật của mình không?

Có. Xác minh thông tin bảo mật của bạn không phải là tùy chọn—chúng tôi cần phải thực hiện quá trình này nhằm giúp giữ an toàn hơn cho tài khoản Microsoft của bạn.

Microsoft sử dụng thông tin bảo mật của tôi như thế nào?

Thông tin bảo mật của bạn chỉ được dùng để giúp bảo vệ tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu bạn truy cập tài khoản của mình và bắt đầu thực hiện thay đổi, chúng tôi muốn đảm bảo người thay đổi chính là bạn. Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật một lần đến số điện thoại hoặc địa chỉ email bạn đã cung cấp. Khi bạn nhập mã chúng tôi đã gửi, chúng tôi sẽ biết đó thực sự là bạn.

Vì lý do này nên điều quan trọng là bạn phải sử dụng số điện thoại và địa chỉ email thực cho thông tin liên hệ thay thế của mình. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng thông tin này để gửi thư rác cho bạn hoặc cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào—mục đích duy nhất là để xác minh danh tính của bạn nếu từng có sự cố với tài khoản của bạn.

Tôi có cần phải xác minh thông tin bảo mật của tôi mỗi lần đăng nhập không?

Không. Khi bạn nhận và nhập mã xác minh, chúng tôi sẽ biết thông tin thay thế của bạn là hiện hành và bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình như thông thường.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh lại thông tin bảo mật—ví dụ: nếu bạn không đăng nhập trong một thời gian dài. Đây chỉ là cách chúng tôi kiểm tra lại xem thông tin của bạn có hiện hành hay không. Quá trình này sẽ không diễn ra liên tục.

Làm cách nào tôi thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của mình?

Để thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trong Thông tin mật khẩu và bảo mật, nhấn hoặc bấm Chỉnh sửa thông tin bảo mật.

  Nếu bạn được nhắc nhập mã bảo mật, hãy kiểm tra mã đó trong email hoặc số điện thoại thay thế từ nhóm tài khoản Microsoft.

Để thêm số điện thoại vào tài khoản của bạn

Chúng tôi có thể gửi mã bảo mật đến điện thoại của bạn qua tin nhắn văn bản hoặc trong thư thoại tự động. Bạn có thể liên kết một hoặc nhiều số điện thoại với tài khoản của mình.

 1. Trên trang Thông tin bảo mật, trong Số điện thoại, nhấn hoặc bấm Thêm.

 2. Chọn mã quốc gia của bạn.

 3. Nhập số điện thoại của bạn.

 4. Chọn cách bạn muốn xác minh số điện thoại đó, qua cuộc gọi thoại tự động hoặc tin nhắn văn bản, sau đó nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

 5. Kiểm tra mã xác minh trên điện thoại của bạn, nhập mã đó rồi nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

  Số điện thoại bạn đã thêm xuất hiện trong thông tin bảo mật tài khoản của bạn.

Để thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của bạn

Chúng tôi có thể gửi mã bảo mật đến địa chỉ email thay thế của bạn. Bạn có thể liên kết một hoặc nhiều địa chỉ email thay thế với tài khoản của mình.

 1. Trên trang Thông tin bảo mật, trong Địa chỉ email thay thế, nhấn hoặc bấm Thêm.

 2. Nhập địa chỉ email rồi nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

 3. Kiểm tra mã xác minh trong email thay thế của bạn, nhập mã đó rồi nhấn hoặc bấm Tiếp theo.

  Địa chỉ email bạn đã thêm xuất hiện trong thông tin bảo mật tài khoản của bạn.

Mã xác minh có tương tự như mật khẩu không?

Không. Mã xác minh không thay thế mật khẩu của bạn. Không nhập mã xác minh vào hộp Mật khẩu.

Tôi không thể nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản. Tôi cần làm gì?

Nếu bạn gặp sự cố khi nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản, hãy thử tùy chọn nhận cuộc gọi điện thoại tự động thay thế.

Địa chỉ email thay thế của tôi là tài khoản Hotmail, Live hoặc Outlook.com. Tại sao mã xác minh không hoạt động?

Bạn đang cố gắng xác minh một tài khoản Microsoft với mã từ tài khoản Microsoft khác. Nhưng khi bạn đăng nhập vào tài khoản thứ hai (để nhận mã qua địa chỉ đó), hầu hết các trình duyệt tự động đăng xuất bạn ra khỏi tài khoản thứ nhất (tài khoản và thực sự đang yêu cầu mã).

Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản thứ hai bằng phiên duyệt InPrivate. Điều này cho phép bạn nhận mã mà không phải đăng xuất khỏi tài khoản đang yêu cầu mã.

 1. Khi bạn được nhắc nhập mã xác minh đã gửi đến địa chỉ email thay thế của bạn, đừng đóng Internet Explorer.

 2. Nhấn Ctrl+Shift+P để mở cửa sổ Internet Explorer mới và bật Duyệt InPrivate.

 3. Trong cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản email thay thế của bạn và tìm thư từ nhóm tài khoản Microsoft.

  Sao chép và ghi lại mã xác minh từ thư đó.

 4. Quay lại cửa sổ Internet Explorer nhắc bạn nhập mã. Nhập mã xác minh và làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn đang sử dụng phần mềm trình duyệt khác, hãy kiểm tra trợ giúp của nhà sản xuất để biết thông tin về "duyệt riêng tư".

Tôi không còn sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email đã sử dụng cho thông tin bảo mật của mình nữa. Tôi có thể làm gì?

Bạn có thể xóa thông tin bảo mật không còn cập nhật và thay thể bằng thông tin hiện tại. Chúng tôi cung cấp khoảng thời gian chờ đợi 30 ngày trước khi thông tin cũ bị xóa vĩnh viễn—chẳng hạn như trong trường hợp bạn tìm thấy điện thoại bị mất. Để biết chi tiết, hãy xem Làm cách nào để thay thế tất cả thông tin bảo mật của tôi?

Mã khôi phục tài khoản của Microsoft là gì?

Mã khôi phục của bạn giúp bạn lấy lại tài khoản Microsoft ngay cả khi có sự cố—ví dụ: nếu tin tặc xâm nhập vào tài khoản của bạn và bắt đầu thực hiện thay đổi hoặc nếu bạn mất điện thoại mà bạn thường nhận mã xác thực để đăng nhập trên đó.

Nhưng mã khôi phục chỉ hữu ích nếu bạn đã in hoặc ghi mã đó ở nơi an toàn, tách biệt khỏi PC hoặc thiết bị trước khi xảy ra sự cố. Để tạo và in mã khôi phục của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trong Khôi phục Tài khoản, nhấn hoặc bấm Thiết lập.

  Nếu bạn đã tạo mã khôi phục trước đây, màn hình của bạn sẽ thông báo Thay thế. Nhấn hoặc bấm Thay thế.

 3. Nhấn hoặc bấm In.

Tôi có thể làm gì khác để bảo vệ tài khoản Microsoft của mình?

Bạn có thể thiết lập xác minh hai bước để giữ an toàn hơn cho tài khoản của bạn. Xác minh hai bước sẽ luôn nhắc bạn nhập mã bảo mật ngoài mật khẩu của bạn. Nếu bạn quyết định bật xác minh hai bước, điều đặc biệt quan trọng là thông tin liên hệ thay thế của bạn phải hợp lệ, vì bạn cần thông tin đó để nhận mã bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xác minh hai bước: Câu hỏi Thường gặp.

Mẹo

 • Nếu bạn thay đổi thông tin tài khoản thường xuyên, bạn có thể muốn thiết lập thiết bị đáng tin cậy (như PC bạn đăng nhập thường xuyên nhất), để bạn không cần phải nhập mã bảo mật mỗi lần thực hiện thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết bị tin cậy: Câu hỏi thường gặp