Thông tin bảo mật và mã bảo mật

Để giúp bảo vệ bạn, chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người có tài khoản Microsoft phải có thông tin bảo mật cập nhật, chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế. Khi đó, nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu có người cố gắng chiếm tài khoản của bạn, Microsoft có thể gửi mã bảo mật tới thông tin bảo mật của bạn. Khi bạn gửi lại mã này cho chúng tôi, chúng tôi biết rằng đó thực sự là bạn và chúng tôi có thể giúp bạn có lại quyền truy cập vào tài khoản Microsoft của mình.

Hiển thị tất cả

Cách thêm hoặc xóa thông tin bảo mật

Để thêm hoặc xóa thông tin bảo mật khỏi tài khoản Microsoft của bạn ngay bây giờ, hãy truy cập Quản lý bảo mật nâng cao trên trang web tài khoản Microsoft và đăng nhập. Dưới Thông tin bảo mật giúp giữ tài khoản của bạn an toàn, bạn sẽ thấy thông tin bảo mật mà chúng tôi hiện có cho bạn.

Cách thêm số điện thoại

 1. Trên trang web Quản lý bảo mật nâng cao, chọn Thêm số điện thoại mới.

 2. Làm theo các hướng dẫn để nhập số điện thoại của bạn và chọn xem bạn muốn nhận mã bảo mật bằng tin nhắn văn bản hay cuộc gọi điện thoại.

 3. Nhấn Tiếp theo và chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật đến số điện thoại bạn đã nhập.

 4. Nhập mã bảo mật đó trong trường tiếp theo và nhấn Tiếp theo một lần nữa. Bây giờ, bạn sẽ thấy số điện thoại của mình trong danh sách thông tin bảo mật.

Cách thêm địa chỉ email thay thế

 1. Trên trang web Quản lý bảo mật nâng cao, chọn Thêm địa chỉ email mới.

 2. Làm theo các hướng dẫn để nhập một địa chỉ email khác với email tài khoản Microsoft của bạn.

 3. Nhấn Tiếp theo và chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật đến địa chỉ email bạn đã nhập.

 4. Nhập mã bảo mật đó trong trường tiếp theo và nhấn Tiếp theo một lần nữa. Bây giờ, bạn sẽ thấy địa chỉ email đó trong danh sách thông tin bảo mật.

Cách xóa thông tin bảo mật

 1. Trên trang web Quản lý bảo mật nâng cao, chọn Xóa bên cạnh bất kỳ địa chỉ email hoặc số điện thoại nào bạn không muốn sử dụng làm thông tin bảo mật nữa.

Tôi không nhận được mã bảo mật của mình. Tôi cần làm gì?

 • Điện thoại của bạn có chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản từ các số không xác định số không?

  Bỏ chặn điện thoại của bạn và chọn Tôi không có mã. Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật khác.

 • Email của bạn đã gửi mã bảo mật tới thư mục thư rác phải không?

  Kiểm tra thư mục thư rác của bạn để tìm thư từ tài khoản Microsoft và sử dụng mã bạn tìm thấy ở đó.

 • Số điện thoại của bạn có nhập chính xác không, với tất cả các số theo đúng thứ tự?

  Nếu số điện thoại bị nhập sai, hãy thử thêm số điện thoại lại lần nữa.

 • Mã quốc gia cho số điện thoại của bạn có chính xác không?

  Thử thêm số điện thoại lại lần nữa và sử dụng danh sách thả xuống để chọn mã quốc gia phù hợp cho số điện thoại đó.

 • Địa chỉ email của bạn có đúng chính tả không?

  Nếu sai chính tả, hãy thử thêm email lại lần nữa.

 • Địa chỉ email thay thế của bạn có kết thúc bằng Hotmail.com, Live.com hoặc Outlook.com không?

  Nếu có, bạn đang sử dụng một tài khoản Microsoft để xác minh một tài khoản Microsoft khác. Điều này sẽ không ảnh hưởng nhưng việc theo dõi tài khoản nào bạn đang đăng nhập có thể phức tạp. Sau đây là những gì có thể diễn ra: Khi bạn đăng nhập vào tài khoản thứ hai (để nhận mã qua địa chỉ đó), hầu hết các trình duyệt sẽ tự động đăng xuất bạn ra khỏi tài khoản thứ nhất (tài khoản thực sự yêu cầu mã).

  Nếu đang sử dụng Internet Explorer, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản thứ hai bằng phiên duyệt InPrivate. Điều này cho phép bạn nhận mã mà không phải đăng xuất khỏi tài khoản đang yêu cầu mã.

  1. Khi bạn được nhắc nhập mã bảo mật gửi đến địa chỉ email thay thế của bạn, đừng đóng Internet Explorer.

  2. Nhấn Ctrl+Shift+P để mở cửa sổ Internet Explorer mới và bật Duyệt InPrivate.

  3. Trong cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản email thay thế của bạn và tìm thư từ nhóm tài khoản Microsoft. Sao chép hoặc ghi lại mã bảo mật trong thư đó.

  4. Quay lại cửa sổ Internet Explorer đang yêu cầu bạn cung cấp mã. Nhập mã bảo mật và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, hãy kiểm tra mục trợ giúp của trình duyệt đó để biết thông tin về "duyệt riêng tư."

Tôi không thể nhận tin nhắn văn bản. Tôi vẫn có thể nhận được mã bằng điện thoại của mình chứ?

Nếu bạn không thể nhận mã bảo mật bằng tin nhắn văn bản, bạn vẫn có thể sử dụng số điện thoại của mình. Khi bạn thêm số, thay vào đó, hãy chọn tùy chọn nhận cuộc gọi điện thoại tự động.

Một thông báo yêu cầu tôi rằng "đảm bảo bạn có thể nhận mã bảo mật"

Khi bạn thấy thông báo yêu cầu bạn đảm bảo rằng bạn có thể nhận mã bảo mật, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần phải xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới. Bạn có thể bỏ qua thông báo đó trong vòng 24 giờ nhưng sau bảy ngày kể từ thông báo đầu tiên, bạn sẽ phải xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới trước khi bạn có thể đăng nhập lại.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn xác minh thông tin bảo mật của mình mỗi lần bạn đăng nhập. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh lại—ví dụ: nếu bạn chưa đăng nhập trong một thời gian dài. Đây là cách chúng tôi kiểm tra lại xem liệu thông tin của bạn có cập nhật hay không.

Microsoft sử dụng thông tin bảo mật của tôi như thế nào?

Thông tin bảo mật của bạn chỉ được dùng để giúp bảo vệ tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng thông tin bảo mật để gửi thư rác cho bạn hoặc cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào—mục đích duy nhất là để xác minh danh tính của bạn nếu bạn gặp sự cố với tài khoản của mình.

Mã bảo mật có tương tự như mật khẩu không?

Không. Mã bảo mật không thay thế mật khẩu của bạn, do đó, sẽ không có kết quả khi nhập mã bảo mật vào hộp Mật khẩu.

Không có thông tin bảo mật nào của tôi hoạt động nữa. Tôi có thể làm gì?

Nếu một phần thông tin bảo mật không chính xác, hãy xóa thông tin đó bằng cách làm theo các bước trong Cách thêm hoặc xóa thông tin bảo mật.

Nếu bạn chỉ có một phần thông tin bảo mật hoặc nếu tất cả thông tin bảo mật của bạn không hoạt động, sẽ có khoảng thời gian chờ 30 ngày trước khi bạn có thể thêm thông tin mới. Khoảng thời gian chờ này là để ngăn không cho người khác giành quyền kiểm soát tài khoản của bạn. Trong khoảng thời gian 30 ngày này, bạn vẫn có thể đăng nhập vào hầu hết các dịch vụ của mình trừ khi các dịch vụ đó yêu cầu mã bảo mật. Sau 30 ngày đó, bạn sẽ được thông báo rằng khoảng thời gian chờ đã kết thúc và đã đến lúc nhập thông tin bảo mật mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách thay thế tất cả thông tin bảo mật của tôi?