Thêm video và ảnh vào Trình làm phim

Bước đầu tiên để làm phím trong Trình làm phim là thêm video và ảnh. Có một vài cách khác nhau để thêm ảnh và video.

Cách thực hiện:

Hiển thị tất cả

Thêm video và ảnh vào Trình làm phim

 1. Trong Trình làm phim, trên tab Trang chủ, trong nhóm Thêm, bấm Thêm video và ảnh.

 2. Trong hộp thoại Thêm Video và Ảnh, mở thư mục chứa ảnh hoặc video mà bạn muốn thêm, chọn tệp video và ảnh, rồi bấm vào Mở.

  Để chọn nhiều ảnh và video, nhấn và giữ phím Ctrl, rồi bấm vào từng ảnh và video bạn muốn.

Thêm ảnh và video vào Trình làm phim thông qua Phòng Ảnh

 1. Trong Phòng Ảnh, chọn video và ảnh bạn muốn sử dụng trong phim.

  Để chọn nhiều ảnh và video, chọn hộp kiểm ở góc phía trên bên trái cho từng ảnh và video bạn muốn.

 2. Trên tab Tạo, trong nhóm Chia sẻ, bấm Phim.

  Trình làm phim mở tự động, và các ảnh và video đã chọn được thêm vào kịch bản đồ họa.

Lưu ý

 • Thêm nhanh các tệp ảnh và video vào Trình làm phim—kéo chúng từ thư mục trên PC của bạn vào Trình làm phim.

 • Bạn có thể sử dụng Phòng Ảnh để lấy ảnh và video từ máy ảnh và đưa vào PC để bạn có thể sử dụng trong Trình làm phim.

 • Nếu bạn có video trên băng trong máy quay video kỹ thuật số (DV), bạn cần nhập video từ băng vào PC trước khi có thể sử dụng đoạn phim đó trong Trình làm phim.

 • Hãy tôn trọng bản quyền và cẩn thận với những gì bạn chia sẻ trực tuyến. Sao chép và chia sẻ tài liệu không được phép sẽ vi phạm thỏa thuận dịch vụ Microsoft.

Bạn cần được trợ giúp thêm?