Chỉnh sửa phim trong Trình làm phim

Tạo giao diện phim theo cách bạn muốn bằng các công cụ chỉnh sửa trong Trình làm phim.

Cắt tỉa video

Bạn có thể cắt tỉa phần đầu và phần cuối của video để phim của bạn chỉ phát phần video mà bạn muốn. Ví dụ: nếu bạn có video với một vài khung hình đen ở đầu, bạn có thể cắt tỉa phần đầu của video để các khung hình đen đó không xuất hiện trong phim được lưu cuối cùng của mình.

Khi bạn cắt tỉa tệp video trong Trình làm phim, tệp video gốc sẽ không bị ảnh hưởng. Tất cả các cảnh quay trong video vẫn giữ nguyên trong tệp video gốc.

Hiển thị tất cả

Để cắt tỉa video trong Trình làm phim

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Thêm, bấm vào Thêm video và ảnh.

 2. Trong hộp thoại Thêm Video và Ảnh, mở thư mục chứa ảnh hoặc video mà bạn muốn thêm, chọn tệp video và ảnh, rồi bấm vào Mở.

 3. Bấm vào video bạn muốn cắt tỉa.

  Để chọn nhiều ảnh và video, nhấn và giữ phím Ctrl, rồi bấm vào từng ảnh và video bạn muốn.

 4. Trong Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Chỉnh sửa, thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để đặt điểm bắt đầu mới cho video, kéo thanh trượt bên dưới màn hình xem trước tới điểm bạn muốn video bắt đầu, rồi bấm Đặt điểm bắt đầu.

  • Để đặt điểm kết thúc mới cho video, kéo thanh trượt bên dưới màn hình xem trước tới điểm bạn muốn video dừng phát, rồi bấm Đặt điểm kết thúc.

Để xóa bất kỳ điểm bắt đầu và kết thúc mới nào trong Trình làm phim để phát toàn bộ video

 1. Bấm vào video đã cắt tỉa trong dự án của bạn.

 2. Trong Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Công cụ cắt tỉa.

 3. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Để phát lại từ đầu video đã cắt tỉa, bấm vào thanh điều khiển bắt đầu cắt bên dưới màn hình xem trước và kéo về phần đầu video.

  • Để phát lại đến hết video đã cắt tỉa, bấm vào thanh điều khiển kết thúc cắt bên dưới màn hình xem trước và kéo về phần cuối video.

 4. Trên tab Cắt tỉa, trong nhóm Cắt tỉa, bấm vào Lưu phần cắt tỉa để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện và đóng công cụ cắt tỉa.

Lưu ý

 • Để cắt tỉa nhanh video trong Trình làm phim, phát video bạn muốn cắt tỉa, rồi bấm phím I để đặt điểm hiện tại làm điểm bắt đầu hoặc nhấn phím O để đặt làm điểm kết thúc.

 • Nếu bạn cắt tỉa phần video có phụ đề, phụ đề cũng bị cắt.

Chia tách video

Bạn có thể chia tách video thành hai mục nhỏ hơn rồi tiếp tục chỉnh sửa. Ví dụ: sau khi chia tách một video, bạn có thể di chuyển một video lên trước video kia để thay đổi thứ tự phát các video trong phim.

Để chia tách video thành hai mục

 1. Bấm vào phim của bạn, rồi kéo thanh chỉ báo phát lại tới điểm bạn muốn chia tách video.

 2. Trong Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Chia tách.

Tăng hoặc giảm tốc độ phát video

Bạn có thể thay đổi tốc độ của video trong Trình làm phim để phát video nhanh hơn hoặc chậm hơn.

Bấm vào video và trong Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Điều chỉnh, bấm vào danh sách Tốc độ, rồi bấm vào một tốc độ (tùy thuộc vào mức bạn muốn tăng hoặc giảm tốc độ phát cho video).

Chọn một chủ đề

Một chủ đề Tự làm phim trong Trình làm phim sẽ tự động thêm các tiêu đề, người thực hiện, chuyển tiếp và hiệu ứng vào phim của bạn. Xem trước các chủ đề Tự làm phim bằng cách trỏ chuột tới từng chủ đề.

Sau khi bạn thêm ảnh, video và nhạc bạn muốn sử dụng vào Trình làm phim, trên tab Trang chủ, trong nhóm Chủ đề Tự làm phim, bấm vào chủ đề phù hợp nhất cho phim của bạn. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa hoặc chỉ cần lưu bộ phim của mình.

Lưu ý

 • Tự làm Phim tạo người thực hiện cho bộ phim của bạn dựa trên các thẻ của bạn. Nếu thẻ của bạn không chính xác, bạn có thể chỉnh sửa chúng bằng cách nhập các thẻ mới.

Bạn cần được trợ giúp thêm?