Thay đổi loại tệp của ảnh trong Phòng Ảnh

Phòng Ảnh có thể hiển thị ảnh kỹ thuật số từ máy ảnh và máy quét, tuy nhiên không thể hiển thị những ảnh có sử dụng một số loại tệp. Bạn không thể chỉnh sửa tất cả các loại tệp mà Phòng Ảnh có thể hiển thị.

Để xem hoặc chỉnh sửa ảnh mà Phòng Ảnh không thể hiển thị, bạn có thể thay đổi loại tệp ảnh sang một định dạng mà Phòng Ảnh có thể hiển thị hoặc chỉnh sửa. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng loại tệp JPEG.

  1. Mở Phòng Ảnh.

  2. Bấm đúp vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa.

  3. Trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Quản lý, bấm vào Tạo bản sao, chọn loại tệp, rồi bấm Lưu.

Bạn cần được trợ giúp thêm?