Làm cách nào để nhập ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số, đầu đọc thẻ nhớ, CD hoặc DVD?

Bạn có thể thêm ảnh vào Phòng Ảnh bằng cách nhập ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số hoặc thẻ nhớ, hoặc sử dụng máy quét. Bạn cũng có thể nhập ảnh từ một album trên OneDrive hoặc thêm ảnh hiện có từ CD, DVD hoặc ổ cứng. Theo mặc định, ảnh bạn đã nhập được lưu vào thư mục Ảnh của tôi.

Để nhập ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số, đầu đọc thẻ nhớ, CD hoặc DVD

 1. Đảm bảo rằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc đầu đọc thẻ nhớ của bạn được bật và được kết nối với máy tính, hoặc đĩa đã được cài vào ổ đĩa CD hoặc DVD trên máy tính của bạn.

 2. Mở Phòng Ảnh bằng cách bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, gõ Phòng Ảnh rồi trong danh sách kết quả, bấm vào Phòng Ảnh.
 3. Bấm tab Trang chủ, rồi bấm Nhập ảnh.

 4. Trong hộp thoại Nhập Ảnh và Video, bấm vào thiết bị bạn muốn sử dụng, sau đó bấm Nhập. Nếu bạn đang nhập từ CD hoặc DVD, chọn ổ đĩa CD hoặc DVD.

 5. Bấm Nhập.

 6. Bấm Tùy chọn khác để chọn các tùy chọn bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như nơi lưu tệp và định dạng nào sẽ sử dụng cho tên thư mục và tên tệp.

 7. Chọn Xem xét, sắp xếp và nhóm các mục để nhập hoặc Nhập tất cả mục mới ngay bây giờ.

 8. Bấm Tiếp theo, rồi thực hiện một trong các tác vụ sau:

Hiển thị tất cả

Xem xét, sắp xếp và nhóm các mục để nhập

 1. Bấm Xem xét, sắp xếp và nhóm các mục để nhập sau đó bấm Tiếp theo.

 2. Xác định, chọn và đặt tên các nhóm mà bạn muốn nhập:

  • Theo mặc định, ảnh được nhóm theo thời gian chụp. Để thay đổi khoảng thời gian dùng để xác định nhóm, ở cuối cửa sổ, di chuyển thanh trượt Điều chỉnh nhóm.

  • Để chọn các nhóm ảnh nào sẽ nhập, bên cạnh mỗi nhóm, chọn hộp kiểm.

  • Để xem tất cả ảnh trong một nhóm, bên cạnh nhóm, bấm Xem tất cả các mục. Nếu bạn không muốn nhập tất cả ảnh trong nhóm, hãy xóa các hộp kiểm cho những ảnh bạn không muốn nhập.

  • Đối với từng nhóm ảnh bạn muốn nhập, bấm Nhập tên, rồi nhập tên cho nhóm.

  • Để gắn thẻ cho một nhóm, bên cạnh nhóm đó, bấm Thêm thẻ, nhập một hoặc nhiều thẻ phân tách bằng dấu chấm phảy, rồi nhấn Enter.

  Bấm Nhập. Mỗi nhóm ảnh được lưu vào một thư mục riêng.

Nhập tất cả ảnh mới trên thiết bị

 1. Bấm Nhập tất cả các mục mới ngay bây giờ, rồi nhập tên cho ảnh hoặc video.

 2. Để gắn thẻ cho nhóm ảnh mà bạn đang nhập, bấm Thêm thẻ, nhập một hoặc nhiều thẻ được phân tách bằng dấu chấm phảy, rồi nhấn Enter.

 3. Bấm Nhập.

Lưu ý

 • Khi bạn xóa ảnh khỏi thẻ nhớ hoặc máy ảnh, có thể bạn muốn sao chép chúng sang đĩa DVD hoặc CD có thể ghi, ổ đĩa cứng bên ngoài hoặc một dịch vụ lưu trữ tệp trên Internet để bạn có một bản sao lưu.

Cần thêm trợ giúp?