Làm cách nào để chia sẻ ảnh bằng cách sử dụng email?

Nếu bạn đã cài đặt chương trình email trên PC, bạn có thể chia sẻ ảnh và video cũng như gửi tệp đính kèm email từ Phòng Ảnh. Nếu bạn đã cài đặt Mail làm chương trình email mặc định và có ít nhất một tài khoản email được định cấu hình trên đó, bạn có thể gửi ảnh từ Phòng Ảnh bằng cách sử dụng tính năng email ảnh. Email ảnh cho phép bạn chia sẻ nhiều ảnh hơn việc chia sẻ ảnh dưới dạng tệp đính kèm email, vì ảnh bạn gửi được tải lên OneDrive chứ không phải tới hộp thư đến của người nhận.

Hiển thị tất cả

Để chia sẻ ảnh bằng tính năng email ảnh từ Phòng Ảnh

 1. Mở Phòng Ảnh bằng cách bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, gõ Phòng Ảnh rồi trong danh sách kết quả, bấm vào Phòng Ảnh.
 2. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ bằng email ảnh, rồi bấm tab Trang chủ ở đầu màn hình.

 3. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm Email ảnh, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để chia sẻ ảnh hoặc video dưới dạng tệp đính kèm email từ Phòng Ảnh

 1. Mở Phòng Ảnh bằng cách bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, gõ Phòng Ảnh rồi trong danh sách kết quả, bấm vào Phòng Ảnh.
 2. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn gửi email, rồi bấm tab Trang chủ ở đầu màn hình.

 3. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm Email, chọn kích cỡ cho ảnh rồi bấm Đính kèm.

  Lưu ý

  • Nếu bạn đang sử dụng Mail, trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm Email ảnh, chọn Gửi ảnh dưới dạng tệp đính kèm, chọn kích cỡ ảnh rồi bấm Đính kèm.

Để đặt một chương trình email đã cài đặt làm chương trình email mặc định

 1. Bấm nút Bắt đầu Nút Bắt đầu và chọn Pa-nen Điều khiển.
 2. Chọn Chương trình, Chương trình Mặc định, rồi Đặt chương trình mặc định của bạn.

 3. Chọn chương trình từ danh sách Chương trình mà bạn muốn đặt làm chương trình email mặc định và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cần thêm trợ giúp?