Quên mật khẩu hoặc các sự cố đăng nhập khác

Nếu bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, có vài cách bạn có thể thử để xác định và khắc phục sự cố.

Hiển thị tất cả

Gỡ rối sự cố đăng nhập

Chạy trình gỡ rối Tài khoản Microsoft

Trình gỡ rối Tài khoản Microsoft là một công cụ tự động có thể tìm và tự động khắc phục một số sự cố. Trình gỡ rối này chỉ có sẵn ở tiếng Anh nhưng sẽ hoạt động ở tất cả các ngôn ngữ.

Đăng nhập trên một PC khác

Xem liệu bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình trên một PC khác không. Ví dụ: nếu bạn thường sử dụng PC tại nhà, hãy thử sử dụng một PC khác tại một điểm kết nối Internet khác. Nếu bạn có thể đăng nhập vào bằng PC đó, có thể đã có một vấn đề tạm thời với kết nối, PC hoặc thiết đặt trình duyệt web của bạn.

Dưới đây là một số cách bạn có thể thử để khắc phục sự cố với PC thông thường:

  • Khởi động lại PC của bạn.

  • Kiểm tra xem ngày và giờ trên PC của bạn có được đặt chuẩn xác không.

  • Đặt trình duyệt web của bạn chấp nhận các cookies của bên thứ ba.

Đăng nhập vào các dịch vụ hoặc trang web khác của Microsoft

Hãy xem bạn có thể đăng nhập vào các dịch vụ hoặc trang web khác của Microsoft như Outlook.com, OneDrive hoặc Xbox LIVE hay không. Nếu bạn có thể đăng nhập vào một trong các trang này, thì có vẻ như vấn đề nằm ở trang bạn đang cố đăng nhập vào, không phải với tài khoản của bạn.

Kiểm tra các chương trình chống vi-rút và tường lửa

Kiểm tra tài liệu cho các chương trình chống vi-rút và tường lửa bạn đang sử dụng, để xem tường lửa hoặc các chương trình chống vi-rút của bạn có chặn trang bạn đang muốn truy cập vào không.

Đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản Microsoft của mình hoặc biết mật khẩu đó nhưng vẫn không thể đăng nhập, có thể bạn cần phải đặt lại mật khẩu đó. Trước tiên, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng phím Caps Lock không bật, vì các mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu bạn chắc chắn đang dùng đúng mật khẩu, nhưng vẫn không thể đăng nhập, tài khoản của bạn có thể đã bị xâm phạm.

Để đặt lại mật khẩu của bạn

  • Đi đến trang Đặt lại mật khẩu của bạn và làm theo hướng dẫn.

    Nếu không có tùy chọn đặt lại nào cho bạn, hãy chọn Tôi không thể sử dụng bất kỳ tùy chọn nào trong số này. Bạn vẫn có thể điền vào bộ câu hỏi để phục hồi tài khoản của mình nhưng việc này có thể cần một ít thời gian.

Sau khi bạn đặt lại mật khẩu, bạn nên thêm càng nhiều thông tin bảo mật càng tốt để làm cho tài khoản của bạn an toàn hơn. Nếu bạn quên mật khẩu, hoặc nếu có ai đó cố gắng chiếm tài khoản của bạn, bạn có thể sử dụng thông tin này để lấy lại tài khoản. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tại sao tôi cần thêm thông tin bảo mật?