Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình

Nếu bạn không nhớ được mật khẩu của mình, mật khẩu của bạn không hoạt động (và bạn nhớ tắt Caps Lock) hoặc nếu bạn cho rằng ai đó đã lấy cắp hoặc đột nhập tài khoản Microsoft của mình, hãy tới đây để đặt lại mật khẩu của bạn.

Có hai cách, tùy vào cách bạn đã thiết lập hoặc sử dụng tài khoản của mình:

 1. Nếu bạn đã thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ gửi mã một lần vào địa chỉ email hoặc số điện thoại thay thế mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn nhập mã vào màn hình tiếp theo, bạn sẽ có thể tạo mật khẩu mới.

 2. Nếu bạn không có hoặc không vào được địa chỉ email hoặc số điện thoại thay thế của mình, hãy gõ nhẹ Tôi không có quyền truy cập vào những cái này. Bạn sẽ tới phần bảng câu hỏi về bảo mật, nơi bạn được hỏi thông tin như dòng chủ đề của email bạn đã gửi gần đây từ tài khoản của mình, ngày sinh, thông tin thẻ tín dụng và các thông tin chi tiết khác chỉ bạn mới biết.

Xem video để tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu của bạn. (Để xem phụ đề ở ngôn ngữ của bạn, nhấn hoặc bấm nút Phụ đề chi tiết Nút Chú thích đóng.)

Tôi cho rằng mình đã bị tấn công!

Nếu bạn chắc chắn đang dùng đúng mật khẩu, nhưng vẫn không thể đăng nhập, tài khoản của bạn có thể đã bị xâm phạm. Có thể kẻ tấn công đã đoán hoặc đánh cắp mật khẩu của bạn có thể đang sử dụng tài khoản để truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc gửi thư rác. Chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục tài khoản của bạn cùng như giúp ngăn bị tấn công trở lại.

Để khôi phục tài khoản bị tấn công

 1. Thử đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn nên đổi mật khẩu ngay lập tức để kẻ đánh cắp mật khẩu của bạn không còn có thể sử dụng được mật khẩu đó nữa. Nhấn hoặc bấm vào trang Bảo mật & mật khẩu, nhấn hoặc bấm vào Đổi mật khẩu rồi làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản, tin tặc có thể đã thay đổi mật khẩu và kiểm soát tài khoản của bạn. Nhấn hoặc bấm Không thể truy cập tài khoản của bạn?, chọn Tôi nghĩ ai đó đang sử dụng tài khoản Microsoft của tôi, nhấn hoặc bấm Tiếp theo rồi làm theo hướng dẫn.

   Bạn cũng có thể trực tiếp vào trang Đặt lại mật khẩu, và thực hiện theo hướng dẫn.