Làm cách nào để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của tôi?

Tài khoản Microsoft của bạn là địa chỉ email mà bạn sử dụng, cùng với mật khẩu của bạn, để đăng nhập vào bất kỳ chương trình hoặc dịch vụ nào của Microsoft, chẳng hạn như Outlook.com, Hotmail, Messenger, OneDrive, Xbox LIVE hoặc Office Live.

Hiển thị tất cả

Để đăng nhập vào một dịch vụ web của Microsoft

 1. Truy cập trang đăng nhập tài khoản Microsoft hoặc bất kỳ trang web nào của Microsoft mà bạn muốn đăng nhập.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

  -hoặc-

  Nếu tài khoản Microsoft của bạn đã được lưu trên trang đăng nhập, hãy chọn tài khoản đó rồi nhập mật khẩu của bạn nếu mật khẩu đó chưa được lưu.

 3. Để lưu mật khẩu và tài khoản Microsoft của bạn trên PC để bạn không phải nhập lại chúng mỗi lần đăng nhập, chọn hộp kiểm Duy trì trạng thái đăng nhập.

 4. Bấm Đăng nhập.

Các ghi chú

 • Nếu trang đăng nhập hiển thị tài khoản Microsoft khác mà không phải là tài khoản bạn muốn dùng để đăng nhập, bấm Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft khác.

 • Giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đang sử dụng PC dùng chung, chẳng hạn như PC ở trường học hoặc thư viện, bạn đừng chọn hộp kiểm Duy trì trạng thái đăng nhập.

 • Để tìm hiểu cách đăng nhập bằng mã sử dụng một lần, xem Mã sử dụng một lần là gì?

 • Nếu bạn quên mật khẩu của mình, hãy xem Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.

Để đăng nhập vào một chương trình Microsoft trên PC của bạn

 1. Mở chương trình Microsoft mà bạn muốn đăng nhập.

 2. Nhập tài khoản và mật khẩu Microsoft của bạn.

 3. Để lưu mật khẩu và tài khoản Microsoft trên PC của bạn, chọn Nhớ ID và mật khẩu của tôi.

  Bạn sẽ không cần phải nhập lại thông tin này khi bạn đăng nhập vào lần tiếp theo.

 4. Để đăng nhập tự động bất cứ khi nào bạn mở một chương trình Microsoft trên PC của bạn, chọn Đăng nhập tôi tự động.

  Bạn sẽ không được nhắc đăng nhập lại khi bạn mở các chương trình của Microsoft trên PC của bạn.

 5. Bấm Đăng nhập.

Các ghi chú

 • Để dừng lưu tài khoản Microsoft trên PC của bạn, chọn hộp kiểm Đừng ghi nhớ tôi trên trang đăng nhập. Để đi tới trang đăng nhập, trước tiên hãy đăng xuất bằng cách bấm vào tên của bạn ở góc phía trên bên phải của chương trình Microsoft rồi bấm vào liên kết đó để đăng xuất. Bấm Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn rồi chọn hộp kiểm Đừng ghi nhớ tôi.

 • Để dừng chế độ đăng nhập tự động khi bạn mở các chương trình Microsoft trên PC của bạn, trước tiên hãy đăng xuất bằng cách bấm vào tên của bạn ở góc phía trên bên phải của chương trình Microsoft rồi bấm vào liên kết đó để đăng xuất. Bấm Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, bỏ chọn hộp kiểm Đăng nhập tôi tự động rồi bấm Đăng nhập.