Tại sao tôi không thể đăng ký tài khoản Microsoft?

Nếu bạn gặp thông báo lỗi khi cố đăng ký tài khoản Microsoft, hãy thử làm như sau:

  • Nếu thông báo lỗi có mã lỗi 450 hoặc bắt đầu bằng các chữ cái LEFKPK thì có thể có sự cố tạm thời với dịch vụ đăng ký tài khoản Microsoft. Hãy đợi 24 giờ rồi thử tạo lại một tài khoản. Nếu bạn vẫn không thể tạo tài khoản sau 24 giờ và thông báo lỗi bạn nhận được bao gồm 675b, hãy tiếp tục đợi rồi thử lại.

  • Nếu thông báo lỗi bạn nhận được bao gồm 0x800482d4 hoặc bắt đầu bằng LEFKPK, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp thêm.

Nếu bạn đang gặp các sự cố khác với tài khoản Microsoft, bạn có thể thử chạy Trình gỡ rối tài khoản Microsoft. Đó là một công cụ tự động có thể tìm và tự động khắc phục một số sự cố. Trình gỡ rối này chỉ có sẵn ở tiếng Anh nhưng sẽ hoạt động ở tất cả các ngôn ngữ.