Làm cách nào để đăng ký tài khoản Microsoft?

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Microsoft, bạn cần tạo tài khoản Microsoft—là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả trang web và dịch vụ Microsoft, bao gồm Outlook.com, Hotmail, Messenger và OneDrive. Ngoài ra, bạn cần phải có tài khoản Microsoft để truy cập các trang web khác của Microsoft chẳng hạn như Xbox LIVE, Zune và Office Live.

Bạn có thể tạo tài khoản Microsoft mới tại Outlook.com hoặc sử dụng địa chỉ mà bạn đã có làm tài khoản Microsoft của bạn.

Để đăng ký tài khoản Microsoft

  1. Truy cập trang web đăng ký tài khoản Microsoft .

  2. Để sử dụng địa chỉ email của chính bạn cho tài khoản Microsoft của bạn, hãy nhập địa chỉ email đó. Nếu nhà cung cấp dịch vụ email của bạn hỗ trợ POP3, bạn thậm chí còn có thể quản lý địa chỉ cũ trong Hotmail hoặc Outlook.com.

    -hoặc-

    Để đăng ký hộp thư đến Hotmail, bấm Đăng ký ngay bây giờ rồi tạo địa chỉ email mới cho tài khoản Microsoft của bạn.

  3. Cung cấp những thông tin còn lại, sau đó đọc thỏa thuận dịch vụđiều khoản về quyền riêng tư của Microsoft. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản, bấm Tôi đồng ý.

Nếu bạn đã sử dụng một địa chỉ email hiện có để đăng ký, bạn cần xác minh địa chỉ đó để chứng minh đó là địa chỉ của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Tại sao tôi cần phải xác minh địa chỉ email của mình?

Nếu bạn gặp sự cố với các ký tự trong ảnh, xem Cách khớp các ký tự trong ảnh?