Lưu ý: Một số nhà cung cấp dịch vụ email đã chuyển sang giao thức email mới hơn để cải thiện độ tin cậy và bảo mật. Các nhà cung cấp dịch vụ email này có thể không còn làm việc với Windows Live Mail.

Yêu cầu hệ thống của Windows Essentials 2012

Windows Essentials 2012 yêu cầu những điều sau:

  • Hệ điều hành: phiên bản 32- hoặc 64-bit Windows 7, hoặc phiên bản 32- hoặc 64-bit Windows 8, hoặc Windows Server 2008 R2.

  • Bộ xử lý: 1,6 GHz trở lên hỗ trợ SSE2. SSE2 được hỗ trợ trên bộ xử lý Pentium 4 hoặc mới hơn và bộ xử lý AMD K8 hoặc mới hơn.

  • Bộ nhớ: RAM 1 GB trở lên

  • Độ phân giải: tối thiểu 1024 × 576

  • Kết nối Internet: Các dịch vụ trực tuyến yêu cầu quyền truy cập Internet quay số hoặc tốc độ cao (được cung cấp riêng—phí địa phương hoặc phí đường dài có thể áp dụng). Truy cập Internet tốc độ cao được đề xuất cho một số tính năng.

  • Thẻ đồ họa: Trình làm Phim Windows yêu cầu thẻ đồ họa hỗ trợ DirectX 9.0c hoặc cao hơn và Shader Model 2 trở lên. Đối với phần cứng DirectX 9 trên Windows 7, truy cập Windows Update


Xem ghi chú chi tiết của bản phát hành


Các yêu cầu bổ sung

  • Phòng Ảnh và Trình làm Phim Windows yêu cầu một số tính năng của DirectX 10, có thể đã được cài đặt cho bạn nếu không thể tìm thấy chúng trên máy tính của bạn.


Lưu ý

  • Để cài đặt hoặc gỡ cài đặt các chương trình Windows Essentials, bạn phải đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên.