Tùy chọn phát DVD cho Windows

Nếu bạn có phiên bản Windows không phát được DVD, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản có thể phát DVD hoặc cài đặt ứng dụng phát DVD.

Hệ điều hành
Các bước

Windows 10

Ứng dụng Windows DVD Player được cung cấp miễn phí trong thời gian giới hạn cho những người nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 hoặc Windows 8.1 với Windows Media Center.


Xin lưu ý rằng Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 10 và sẽ bị xóa khi bạn nâng cấp lên Windows 10. Sau khi hoàn tất nâng cấp, Windows DVD Player sẽ tự động tải xuống PC của bạn.


Để đủ điều kiện tải ứng dụng DVD Player miễn phí, bạn phải nâng cấp Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1 PC thay vì thực hiện cài đặt sạch. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 7 hoặc Windows 8 không bao gồm Media Center và nâng cấp lên Windows 10, hãy truy cập Windows Store để mua Windows DVD Player hoặc ứng dụng khác phát DVD. Giả sử PC của bạn có ổ đĩa quang, Windows DVD Player sẽ phát DVD phim (chứ không phải Đĩa Blu‑ray).


Để biết thêm thông tin, xem Hỏi Đáp về Windows DVD Player.

Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1

Windows 8.1Windows 8.1 Pro không đi kèm với tính năng phát phim DVD. Nếu đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows 8.1 Pro, bạn có thể tìm kiếm ứng dụng bộ phát DVD trong Windows Store (tìm hiểu thêm về Windows Store).


Windows RT 8.1 không hỗ trợ phát lại phim DVD.

Nếu bạn đã có bộ phát và đang gặp sự cố với codec, xem Codec: Các câu hỏi thường gặp.

Windows 7

Nếu bạn đang chạy Windows 7 Home Basic hoặc Windows 7 Starter, bạn có thể nâng cấp lên Windows 7 Home Premium, Ultimate hoặc Enterprise để thêm tính năng phát DVD hoàn chỉnh hoặc mua và cài đặt một ứng dụng phát phim DVD tương thích.


Nếu bạn đã có bộ phát và đang gặp sự cố với codec, xem Codec: Các câu hỏi thường gặp.

Windows Vista và Windows XP

Nếu bạn đang chạy Windows Vista Home Basic, Enterprise hoặc Business hay bất kỳ phiên bản nào của Windows XP, xem Phần bổ sung và bổ trợ cho Windows Media Player để mua một bộ giải mã DVD tương thích hoặc bạn có thể mua và cài đặt một ứng dụng phát phim DVD tương thích.


Nếu bạn đã có bộ phát và đang gặp sự cố với codec, xem Codec: Các câu hỏi thường gặp.

Bạn cần được trợ giúp thêm?