Tùy chọn phát DVD cho Windows

Nếu bạn có phiên bản Windows không phát được DVD, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản có thể phát DVD hoặc cài đặt ứng dụng phát DVD.

Hệ điều hành
Các bước

Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1

Windows 8.1Windows 8.1 Pro không đi kèm với tính năng phát phim DVD. Nếu bạn đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows 8.1 Pro, bạn có thể tìm một ứng dụng phát DVD trong Windows Store (tìm hiểu thêm về Windows Store). Nếu bạn có Windows 8.1 Pro, bạn cũng có thể mua Windows 8.1 Media Center Pack bao gồm khả năng phát lại DVD.


Windows RT 8.1 không hỗ trợ phát lại phim DVD và Media Center Pack không có trong Windows RT 8.1.

Nếu bạn đã có bộ phát và đang gặp sự cố với codec, xem Codec: Các câu hỏi thường gặp.

Windows 7

Nếu bạn đang chạy Windows 7 Home Basic hoặc Windows 7 Starter, bạn có thể nâng cấp lên Windows 7 Home Premium, Ultimate hoặc Enterprise để thêm tính năng phát DVD hoàn chỉnh hoặc mua và cài đặt một ứng dụng phát phim DVD tương thích.


Nếu bạn đã có bộ phát và đang gặp sự cố với codec, xem Codec: Các câu hỏi thường gặp.

Windows Vista và Windows XP

Nếu bạn đang chạy Windows Vista Home Basic, Enterprise hoặc Business hay bất kỳ phiên bản nào của Windows XP, xem Phần bổ sung và bổ trợ cho Windows Media Player để mua một bộ giải mã DVD tương thích hoặc bạn có thể mua và cài đặt một ứng dụng phát phim DVD tương thích.


Nếu bạn đã có bộ phát và đang gặp sự cố với codec, xem Codec: Các câu hỏi thường gặp.

Cần thêm trợ giúp?