Ghi chú Phát hành Windows Essentials 2012

Windows Essentials 2012

Trang này cung cấp thông tin mới nhất hoặc các thông tin khác về Windows Essentials 2012.

Hiển thị tất cả

Tôi cần hệ điều hành nào để cài đặt Windows Essentials 2012?

Các chương trình Windows Essentials 2012 sẽ chỉ chạy trên Windows 7 (bản 32-bit hoặc 64-bit), Windows 8.1 (bản 32-bit hoặc 64-bit), Windows Server 2008 R2, hoặc Windows Server 2008 với Service Pack 2 và Platform Update cho Windows Server 2008, hoặc Windows Server 2012. Có thể cần các yêu cầu cài đặt bổ sung để chạy Windows Essentials 2012 trên Windows Server hoặc N SKU.

Windows Live Essentials 2009 không còn có sẵn để tải xuống cho Windows XP. Tìm hiểu thêm về việc kết thúc hỗ trợ Windows XP

Windows Live Essentials 2011 không còn có sẵn để tải xuống cho Windows Vista. Tìm hiểu thêm

Windows Live Family Safety không cài đặt trên Windows 8.1

Windows Live Family Safety đã được thay thế bởi Microsoft Family Safety, hiện là một phần của Windows 8.1. Vì lý do này, bạn không thể cài đặt Windows Live Family Safety trên Windows 8.1. Nếu bạn nâng cấp PC chạy Windows 7 lên Windows 8.1, bạn không thể chạy hoặc nâng cấp Windows Live Family Safety. Thay vào đó, như một phần của Windows 8.1 bạn sẽ nhận được Microsoft Family Safety, bao gồm tất cả các tính năng của Windows Live Family Safety (và chúng tôi cũng đã giới thiệu một số tính năng mới).

Biểu tượng cảm xúc và ảnh GIF động bị tắt trong chế độ phần mềm

Nếu PC của bạn sử dụng tái tạo phần mềm thay vì tái tạo phần cứng, bạn sẽ không thấy bất kỳ hoạt hình nào trong Windows Essentials 2012.

Trình làm Phim và Phòng Ảnh phải được cài đặt cùng nhau

Chỉ có thể cài đặt Windows Movie Maker và Windows Photo Gallery cùng nhau vì chúng có chung nhiều tính năng. Điều đó có nghĩa là nếu bạn cài đặt phiên bản Trình làm Phim hoặc Phòng Ảnh trước đó trên PC của mình, bạn sẽ có cả hai chương trình được cài đặt sau khi bạn nâng cấp lên các phiên bản mới.

Microsoft OneDrive được cài đặt thay cho Windows Live Mesh

Nếu bạn đã cài đặt Windows Live Mesh, chương trình này sẽ tự động bị xóa khi bạn cài đặt Windows Essentials 2012 và Microsoft OneDrive sẽ được cài đặt vào vị trí của chương trình đó. Để đồng bộ hóa mọi thứ trên OneDrive với tất cả PC của bạn và thậm chí trên Mac, bạn cần phải cài đặt OneDrive trên từng PC.

Messenger không còn nữa

Messenger đã ngừng hoạt động vào Tháng 4 năm 2013, và không còn trên hầu hết mọi hệ điều hành. Các liên hệ trong Messenger của bạn sẽ đi kèm khi bạn cập nhật lên Skype. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Messenger đã chuyển tới trang Skype.

Windows Essentials 2012 không bao gồm Messenger Companion

Nếu bạn có Messenger Companion trên PC, chương trình này sẽ bị xóa khi bạn cài đặt Windows Essentials 2012. Messenger Companion không còn được hỗ trợ và sẽ không chạy cùng với Windows Essentials 2012.