Giá trị đích thực

Với Windows chính hãng, bạn có được sự bảo vệ, độ tin cậy và hiệu suất.

Tìm hiểu thêm

Windows Chính hãng


Trước khi bạn mua

Sản phẩm này có phải sản phẩm chính hãng không? Tìm hiểu những điều bạn nên tìm kiếm khi mua Windows.

Trợ giúp & Cách thực hiện

Nhận tất cả trợ giúp bạn cần để hiểu về Windows chính hãng.

Dành cho doanh nghiệp của bạn

Các giải pháp cấp phép và kích hoạt dành cho doanh nghiệp, trường học và chính phủ.

Xem thêm


Microsoft Security Essentials

Đăng ký miễn phí giải pháp chống vi-rút từ Microsoft.

Mua Windows chính hãng hoặc PC mới

Mua với giá rẻ bất ngờ.