Giới thiệu

Nhóm nhà là gì?

Nhóm gia đình là một nhóm PC trên mạng gia đình có thể chia sẻ tệp và máy in. Sử dụng nhóm nhà giúp việc chia sẻ dễ dàng hơn. Bạn có thể chia sẻ ảnh, nhạc, video, tài liệu và máy in với những người khác trong nhóm gia đình của mình.

Bạn có thể giúp bảo vệ nhóm gia đình của mình bằng mật khẩu mà bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Người khác không thể thay đổi tệp mà bạn chia sẻ trừ khi bạn cấp quyền cho phép họ thay đổi.

Sau khi bạn tạo hoặc tham gia nhóm gia đình, bạn chọn các thư viện (ví dụ: Ảnh của tôi hoặc Tài liệu Của tôi) mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể ngăn việc chia sẻ các tệp hoặc thư mục cụ thể và bạn có thể chia sẻ thêm thư viện sau.

Nhóm Nhà có sẵn trong Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows 7. Bạn có thể gia nhập nhóm nhà trên một PC chạy Windows RT 8.1, nhưng bạn không thể tạo nhóm nhà hoặc chia sẻ nội dung với nhóm nhà. Trong Windows 7 Starter và Windows 7 Home Basic, bạn có thể gia nhập nhóm nhà nhưng không thể tạo nhóm nhà.

Ghi chú

  • Hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn tạo, tham gia và sử dụng nhóm gia đình. Bởi vì hướng dẫn có thể thay đổi cho các phiên bản hệ điều hành của Windows nên hãy mở hướng dẫn này trên mỗi PC để có được chỉ dẫn đúng cho PC đó, hoặc dùng công cụ chọn ở bên phải để chọn một hệ điều hành Windows.

  • Để di chuyển trong hướng dẫn, bấm vào từng bước hoặc bấm Tiếp theo, hoàn thành từng bước trước khi tiếp tục.

Cần thêm trợ giúp?

Trợ giúp từ cộng đồng

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong diễn đàn Windows.

Trợ giúp từ Microsoft

Nhận trợ giúp từ chuyên gia hỗ trợ qua điện thoại, thư hoặc trò chuyện.