Tải xuống và cài đặt các ngôn ngữ bổ sung cho Windows 10 để xem menu, hộp thoại và các mục giao diện người dùng khác trong ngôn ngữ yêu thích của mình bằng cách sử dụng Pa-nen Điều khiển Ngôn ngữ.

Tôi có thể phân phối lại Gói không? Nếu bạn là chính phủ hoặc cơ quan chỉnh phủ, ban hoặc tổ chức ngôn ngữ hoặc văn hóa được chính phủ tài trợ hoặc liên kết với chính phủ hoặc tổ chức giáo dục được công nhận, bạn có thể phân phối lại Gói cho người dùng Phần mềm được cấp phép hợp lệ ở dạng tương tự như dạng nhận được từ Microsoft.

Để sử dụng Microsoft Office bằng ngôn ngữ yêu thích, bạn có thể tải xuống gói ngôn ngữ Office.


Ngôn ngữ


Tên gốc


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở


Ngôn ngữ

Afrikaans


Tên gốc

Afrikaans


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Albania


Tên gốc

shqip


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Amharic


Tên gốc

አማርኛ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Ả rập


Tên gốc

العربية


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Armenia


Tên gốc

Հայերեն


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Nga


Ngôn ngữ

Tiếng Assamese


Tên gốc

অসমীয়া


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Azerbaijani (La tinh)


Tên gốc

Azərbaycan


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Nga


Ngôn ngữ

Tiếng Bangla (Bangladesh)


Tên gốc

বাংলা (বাংলাদেশ)


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Bangla (Ấn Độ)


Tên gốc

বাংলা (ভারত)


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Basque


Tên gốc

euskara


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Pháp (Pháp)


Ngôn ngữ

Tiếng Belarus


Tên gốc

беларуская мова


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Nga, tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Bosnia (La tinh)


Tên gốc

bosanski


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Croatia, tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Serbia (La tinh)


Ngôn ngữ

Tiếng Bulgaria


Tên gốc

Български


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Catalan


Tên gốc

català


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Pháp (Pháp)


Ngôn ngữ

Tiếng Kurd miền Trung (Ả rập)


Tên gốc

سۆرانی


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), Ả rập hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Cherokee


Tên gốc

ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Trung giản thể


Tên gốc

中文(简体)


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Trung phồn thể (Hồng Kông)


Tên gốc

中文(繁體)


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Trung phồn thể (Đài Loan)


Tên gốc

中文(繁體)


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Croatia


Tên gốc

hrvatski


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Séc


Tên gốc

čeština


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Đan Mạch


Tên gốc

dansk


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Dari


Tên gốc

درى


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Hà Lan


Tên gốc

Nederlands


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Anh (Mỹ)


Tên gốc

English


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Anh (Anh)


Tên gốc

English


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Estonia


Tên gốc

eesti


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Philipin


Tên gốc

Filipino


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Phần Lan


Tên gốc

suomi


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Pháp (Pháp)


Tên gốc

français


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Pháp (Canada)


Tên gốc

français


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Galicia


Tên gốc

galego


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Georgia


Tên gốc

ქართული


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Nga


Ngôn ngữ

Tiếng Đức


Tên gốc

Deutsch


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Hy Lạp


Tên gốc

Ελληνικά


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Gujarati


Tên gốc

ગુજરાતી


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Hausa (La tinh)


Tên gốc

Hausa


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Pháp (Pháp)


Ngôn ngữ

Tiếng Hebrew


Tên gốc

עברית


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Hindi


Tên gốc

हिंदी


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Hungari


Tên gốc

magyar


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Iceland


Tên gốc

íslenska


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Igbo


Tên gốc

Ndi Igbo


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Indo


Tên gốc

Bahasa Indonesia


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Ireland


Tên gốc

Gaeilge


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng isiXhosa


Tên gốc

isiXhosa


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng isiZulu


Tên gốc

isiZulu


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Ý


Tên gốc

italiano


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Nhật


Tên gốc

日本語‫


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Kannada


Tên gốc

ಕನ್ನಡ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Kazakh


Tên gốc

Қазақ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Nga


Ngôn ngữ

Tiếng Khmer


Tên gốc

ខ្មែរ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Quiche


Tên gốc

Qatzijob'al


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Tây Ban Nha (Mexico, Châu Mỹ La tinh), tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Kinyarwanda


Tên gốc

Ikinyarwanda


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng KiSwahili


Tên gốc

Kiswahili


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Konkani


Tên gốc

कोंकणी


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Hàn


Tên gốc

한국어‫


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Kyrgyz


Tên gốc

Кыргыз


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Nga, tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Lào


Tên gốc

ລາວ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Latvia


Tên gốc

latviešu


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Lithuania


Tên gốc

lietuvių


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Luxembourg


Tên gốc

Lëtzebuergesch


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Pháp (Pháp), tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Đức


Ngôn ngữ

Tiếng Macedonia


Tên gốc

македонски јазик


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Malay (Malaysia, Brunei và Singapore)


Tên gốc

Bahasa Melayu


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Malayalam


Tên gốc

മലയാളം


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Maltese


Tên gốc

Malti


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Maori


Tên gốc

Te Reo Māori


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Marathi


Tên gốc

मराठी


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Mông Cổ (Ki-rin)


Tên gốc

Монгол хэл


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Nga


Ngôn ngữ

Tiếng Nepal


Tên gốc

नेपाली


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Na Uy (Bokmål)


Tên gốc

norsk (bokmål)


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Na Uy (Nynorsk)


Tên gốc

norsk (nynorsk)


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Na Uy (Bokmal), tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Odia


Tên gốc

ଓଡିଆ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Ba Tư


Tên gốc

فارسی


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Ba Lan


Tên gốc

Tiếng Polski


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)


Tên gốc

Português


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)


Tên gốc

português


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Punjabi


Tên gốc

ਪੰਜਾਬੀ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Punjab (Ả Rập)


Tên gốc

پنجابی


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Quechua


Tên gốc

runasimi


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Tây Ban Nha (Mexico, Châu Mỹ La tinh), Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Romani


Tên gốc

română


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Nga


Tên gốc

Русский


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Gael Scotland


Tên gốc

Gàidhlig


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Serbia (Cyrillic, Bosnia và Herzegovina)


Tên gốc

српски


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Croatia, tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Serbia (La tinh)


Ngôn ngữ

Tiếng Serbia (Cyrillic, Serbia)


Tên gốc

српски


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Serbia (La-tinh), tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Serbia (La tinh)


Tên gốc

srpski


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Sesotho sa Leboa


Tên gốc

Sesotho sa Leboa


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Setswana (Nam Phi và Botswana)


Tên gốc

Setswana


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Sindhi (Ả Rập)


Tên gốc

سنڌي


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Sinhala


Tên gốc

සිංහල


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Slovak


Tên gốc

slovenčina


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Slovenia


Tên gốc

slovenski


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)


Tên gốc

Español


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Tây Ban Nha (Mexico, Châu Mỹ La tinh)


Tên gốc

Española (América Latina)


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Thụy Điển


Tên gốc

svenska


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Tajik (Cyrillic)


Tên gốc

тоҷикӣ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Nga, tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Tamil


Tên gốc

தமிழ்


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Tatar


Tên gốc

Татар


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Nga, tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Telugu


Tên gốc

తెలుగు


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Thái


Tên gốc

ไทย


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Tigrinya (Ethiopia)


Tên gốc

ትግርኛ


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ


Tên gốc

Türkçe


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Turkmen


Tên gốc

Türkmençe


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Nga, tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Ukraina


Tên gốc

українська


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Ngôn ngữ bất kỳ


Ngôn ngữ

Tiếng Urdu


Tên gốc

اردو


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Uyghur


Tên gốc

ئۇيغۇرچە


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Trung (Giản thể), tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Uzbek (La tinh)


Tên gốc

O'zbekcha


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh) hoặc tiếng Nga


Ngôn ngữ

Tiếng Valencia


Tên gốc

valencià


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Việt


Tên gốc

Tiếng Việt


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng xứ Wales


Tên gốc

Cymraeg


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Wolof


Tên gốc

Tiếng Wolof


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Pháp, tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)


Ngôn ngữ

Tiếng Yoruba


Tên gốc

ede Yorùbá


Yêu cầu ngôn ngữ cơ sở

Tiếng Anh (Mỹ) hoặc tiếng Anh (Anh)