Trong Windows 8.1Windows RT 8.1, Bộ bảo vệ Windows cung cấp cùng mức bảo vệ chống phần mềm độc hại như Microsoft Security Essentials. Bạn không thể sử dụng Microsoft Security Essentials với Windows 8 và Windows RT, tuy nhiên bạn không cần điều đó—Bộ bảo vệ Windows đã được bao gồm và sẵn sàng để sử dụng.

Cần thêm trợ giúp?

Trợ giúp từ cộng đồng

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong diễn đàn Bảo vệ của Windows .

Trợ giúp từ Microsoft

Nhận trợ giúp từ chuyên gia hỗ trợ.