Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Khôi phục email đã xoá trong Outlook.com

Với Outlook.com, bạn có thể khôi phục email có thể đã vô tình bị xóa khỏi hộp thư đến của bạn. Ứng dụng này cũng hữu ích nếu tài khoản của bạn bị xâm phạm, do hacker thường xóa tất cả thư trong một tài khoản.

Để khôi phục email đã xoá

  • Trong ngăn bên trái của cửa sổ Outlook.com, bấm vào thư mục Đã xóa. Ở cuối cửa sổ, bấm khôi phục thư đã xóa.

    Outlook.com sẽ khôi phục nhiều thư nhất có thể và đặt chúng vào thư mục Đã xóa của bạn. Nếu bạn không thấy thư đã xóa mà mình muốn, thì có nghĩa là chúng đã mất vĩnh viễn.

Khi thư đã khôi phục của bạn quay trở lại thư mục Đã xóa , bạn nên di chuyển các thư quan trọng trở lại hộp thư đến của mình hoặc thư mục cá nhân do thư mục Đã xóa sẽ được dọn sạch định kỳ.

Lưu ý

  • Tính năng này không hoạt động đối với các tài khoản của trẻ em. Bằng cách này, cha mẹ có thể tin tưởng rằng khi họ xóa thư khỏi tài khoản của trẻ, thư vẫn bị xóa.

Để được trợ giúp thêm về cách khôi phục hay phục hồi thư, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?