Cá nhân hóa Windows Media Player

Bạn có thể tùy chỉnh Windows Media Player chỉ bằng một vài cú bấm chuột với các phần bổ trợ tùy chọn sau.

Giao diện
Thay đổi Player cho phù hợp với tâm trạng của bạn với các giao diện dễ dàng cài đặt này.
Trực quan hóa
Xem các hình dáng và màu sắc chuyển đổi cùng với nhịp điệu của âm nhạc.
Phần bổ sung và bổ trợ
Tăng hiệu quả Player của bạn với các phần phụ thêm như hiệu ứng âm thanh và phát lại DVD.

Xem thêm


Tải phiên bản cũ hơn của Player.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.

Tùy chỉnh PC của bạn với các chủ đề, hình nền và ngôn ngữ.