Chủ đề động được cấp dữ liệu bởi RSS

Chủ đề động tự động thêm các hình nền mới vào màn hình của bạn thông qua nguồn cấp dữ liệu RSS. Dưới đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi mà bạn có thể có về các hình nền và chủ đề được cập nhật thường xuyên này.

Câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Chủ đề động là gì?

Chủ đề động được cập nhật bởi nguồn cấp dữ liệu RSS, do vậy hình ảnh mới hiển thị trên màn hình của bạn một cách tự động.

Cách thức nguồn cấp dữ liệu RSS hoạt động trong chủ đề động?

Khi bạn đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS (Dịch vụ Cung cấp Thông tin Cực kỳ Đơn giản), máy tính của bạn tự động tải xuống các hình ảnh mới khi chúng được thêm vào máy chủ chủ đề Microsoft và bạn được kết nối với Internet. Hình ảnh được lưu vào một thư mục đặc biệt và sẽ tự động hiển thị trên màn hình khi bạn sử dụng chủ đề động.

Chủ đề động có đáng tin cậy không?

Windows xác thực một cách kỹ lưỡng loại tệp và hình ảnh mà Windows tải xuống và dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ để đảm bảo rằng bạn nhận được các cập nhật an toàn trên máy tính của bạn. Chủ đề động chỉ bao gồm các tệp JPEG.

Làm cách nào để biết các hình ảnh đã được cập nhật trong nguồn cấp dữ liệu?

Bạn sẽ thấy các hình ảnh mới tự động xuất hiện trên hình nền màn hình của bạn.

Bạn cũng có thể kiểm tra nguồn cấp dữ liệu trên trình duyệt của mình để biết liệu gần đây nó có được cập nhật hay không và có bao nhiêu hình ảnh đã được tải xuống.

 1. Ở góc trên bên phải của cửa sổ Internet Explorer, bấm Mục yêu thích, sau đó bấm tab Nguồn cấp dữ liệu.

 2. Trong danh sách nguồn cấp dữ liệu, bấm vào nguồn cấp dữ liệu cho chủ đề, chẳng hạn như http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 hoặc http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=vi-VN.

Bạn sẽ nhìn thấy danh sách tất cả các hình ảnh đã được hoặc hiện đang được tải xuống cho chủ đề đó. Nếu trạng thái sau tên tệp ảnh là "đang chờ xử lý" thì tệp đó vẫn đang trong quá trình tải xuống và sẽ không xuất hiện trên máy tính của bạn cho tới khi hoàn tất quá trình tải.

Tôi có thể thay đổi tốc độ trình chiếu của hình nền màn hình không?

Có. Cách thực hiện.

 1. Bấm chuột phải vào màn hình, sau đó bấm Cá nhân hóa.

 2. Bấm Hình nền Màn hình.

 3. Bấm vào danh sách Thay đổi hình ảnh mỗi để chọn tốc độ thay đổi hình ảnh của trình chiếu.

 4. Bấm Lưu thay đổi.

Tại sao tôi nhận được một hình nền màu đen thay vì hình ảnh?

Có một số lý do khiến bạn có thể nhận được hình nền màu đen thay vì hình ảnh.

 • Nếu bạn đăng nhập với tư cách người dùng khách, chủ đề động sẽ không được sử dụng. Để sử dụng chủ đề, hãy đăng nhập vớ tư cách quản trị viên hoặc người dùng thường xuyên.

 • Nếu bạn sử dụng Mozilla Firefox làm trình duyệt của mình, bạn phải bấm chuột phải vào màn hình và bấm Cá nhân hóa. Sau đó, chọn chủ đề động để sử dụng.

 • Nếu tốc độ kết nối của bạn chậm, bạn có thể gặp phải màn hình màu đen cho tới khi ảnh được tải xuống máy tính của bạn.

 • Nếu chủ đề bạn đang tải rất lớn (90 ảnh trở lên) thì có thể mất thời gian dài để tải xuống. Để xem số lượng hình ảnh ước tính trong chủ đề bạn đang tải, hãy xem dang sách của chủ đề đó trên trang Chủ đề. Lưu ý rằng 18 hình ảnh xem trước hiển thị trên trang chi tiết cho mỗi chủ đề RSS chỉ là ví dụ. Các nguồn cấp dữ liệu RSS chứa nhiều ảnh hơn vậy, và hầu hết các ảnh được cập nhật với hình ảnh mới ít nhất một lần một tháng.

 • Nếu bạn đang tải nhiều nguồn cấp dữ liệu hình ảnh RSS cùng một lúc, quá trình tải xuống có thể mất thời gian dài để hoàn thành. Hình nền của bạn có thể vẫn đen cho tới khi bạn thử một hoặc cả hai bước sau đây:

  1. Trong Cá nhân hóa, chọn Hình nền Màn hình, chờ một lúc rồi chọn Hủy.

  2. Chuyển sang chủ đề khác, chờ một lát rồi chọn lại chủ đề RSS.

 • Bạn có thể gặp phải hình nền đen nếu nguồn cấp dữ liệu không được khởi chạy chính xác. Thử xóa nguồn cấp dữ liệu và chủ đề RSS, sau đó tải xuống lại.

  1. Trong pa-nen điều khiển Cá nhân hóa, bấm chuột phải vào chủ đề bạn muốn xóa, chẳng hạn như Chủ đề Nước Động, sau đó chọn Xóa Chủ đề.

  2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ Internet Explorer, bấm Mục yêu thích, sau đó bấm tab Nguồn cấp dữ liệu.

  3. Trong danh sách các nguồn cấp dữ liệu, bấm chuột phải vào nguồn cấp dữ liệu cho chủ đề, chẳng hạn như http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 hoặc http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=vi-VN, rồi bấm Xóa.

  4. Bấm khi thông báo của Internet Explorer xuất hiện hỏi liệu bạn có muốn xóa nguồn cấp dữ liệu này hay không.

  5. Quay lại trang Chủ đề và tải xuống lại chủ đề RSS. Nếu hộp thoại Sử dụng chủ đề xuất hiện với câu hỏi Đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS?, nguồn cấp dữ liệu đã được xóa thành công. Khi bạn thấy câu hỏi này, hãy bấm Tải xuống Tệp đính kèm.

Tôi nên làm gì nếu chủ đề đã từng hoạt động nhưng giờ ngừng cập nhật các hình ảnh mới?

Nếu chủ đề RSS ngừng cập nhật, hãy thử xóa chủ đề và nguồn cấp dữ liệu, sau đó tải xuống lại.

 1. Trong pa-nen điều khiển Cá nhân hóa, bấm chuột phải vào chủ đề bạn muốn xóa, chẳng hạn như Chủ đề Nước Động, sau đó chọn Xóa Chủ đề.

 2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ Internet Explorer, bấm Mục yêu thích, sau đó bấm tab Nguồn cấp dữ liệu.

 3. Trong danh sách các nguồn cấp dữ liệu, bấm chuột phải vào nguồn cấp dữ liệu cho chủ đề, chẳng hạn như http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 hoặc http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=vi-VN, rồi bấm Xóa.

 4. Bấm khi thông báo của Internet Explorer xuất hiện hỏi liệu bạn có muốn xóa nguồn cấp dữ liệu này hay không.

 5. Quay lại trang Chủ đề và tải xuống lại chủ đề RSS. Nếu hộp thoại Sử dụng chủ đề xuất hiện với câu hỏi Đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS?, nguồn cấp dữ liệu đã được xóa thành công. Khi bạn thấy câu hỏi này, hãy bấm Tải xuống Tệp đính kèm.

Làm cách nào để dỡ cài đặt chủ đề động?

 1. Bấm vào một chủ đề khác để sử dụng chủ đề đó cho màn hình. Bạn không thể xóa chủ đề khi chủ đề đang được sử dụng

 2. Bấm chuột phải vào chủ đề mà bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa chủ đề.

Tại sao tôi nhìn thấy thông báo "Chủ đề Chưa được lưu" trong cửa sổ Cá nhân hóa của mình?

Nếu bạn cập nhật hoặc thay đổi các cài đặt của chủ đề trong cửa sổ Cá nhân hóa, hệ thống sẽ tạo một chủ đề tạm thời chưa được lưu trên máy của bạn. Để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện, bấm chuột phải vào Chủ đề Chưa được lưu, sau đó bấm Lưu chủ đề.