Windows RT dành cho cuộc sống di chuyển

Duyệt qua các máy tính bảng

Làm được nhiều việc hơn với Windows RT


Thiết lập

Di chuyển qua các tệp, thiết lập thiết bị và giúp PC mới sẵn sàng

Ứng dụng bạn muốn

Xem cách duyệt và tìm kiếm Cửa hàng Windows.

Tuỳ chỉnh riêng

Cá nhân hoá PC của bạn với màu sắc, mật khẩu ảnh và nền.

Kết nối cuộc sống của bạn

Thêm bạn bè và trang web yêu thích của bạn để tập trung vào những điều bạn quan tâm.

Xem thêm

Duyệt PC Windows RT và khám phá điều gì khiến chúng trở nên độc nhất.

Nhận câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến.

Word, PowerPoint, Excel và OneNote đều được bao gồm trong Windows RT.