Điều khoản về Quyền riêng tư

Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft Security Essentials

Cập nhật lần cuối: Tháng 4 năm 2013

cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong khi cung cấp các sản phẩm đem lại cho bạn hiệu suất, sức mạnh và sự thuận tiện bạn muốn trong việc tính toán của cá nhân bạn. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích nhiều về việc thu thập và áp dụng các thực tiễn của Microsoft Security Essentials ("sản phẩm"). Điều khoản đó không áp dụng cho trang web , sản phẩm hay dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến của Microsoft.

Sản phẩm giúp bảo vệ PC của bạn khỏi phần mềm độc hại (phần mềm xấu) chẳng hạn như vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm có hại tiềm ẩn khác.

Phần mềm này cung cấp ba cách giúp bảo vệ PC của bạn khỏi phần mềm xấu và các phần mềm không mong muốn tiềm ẩn khác:

  • Bảo vệ thời gian thực. Sản phẩm cảnh báo bạn khi phần mềm xấu, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm không mong muốn tiềm ẩn cố cài đặt hoặc chạy trên PC của bạn. Phần mềm này cũng cảnh báo bạn khi các chương trình cố thay đổi thiết đặt quan trọng của Windows.

  • Tuỳ chọn quét. Bạn có thể sử dụng sản phẩm để quét các mối đe dọa, vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm không mong muốn tiềm ẩn khác có thể được cài đặt trên PC của bạn, để lập lịch biểu quét thường xuyên và tự động xoá bất kỳ phần mềm độc hại nào phát hiện được trong khi quét.

  • Phát hiện. Nếu phần mềm độc hại bị phát hiện trên máy tính của bạn, hành động nhất định sẽ được tự động thực hiện nhằm xoá phần mềm độc hại và bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy cơ bị nhiễm thêm. Sau khi phần mềm độc hại bị xoá, sản phẩm cũng có thể đặt lại một số thiết đặt Windows (chẳng hạn như trang chủ và nhà cung cấp tìm kiếm của bạn).

Sưu tập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Khi chúng tôi cần thông tin nhận dạng cá nhân bạn hoặc thông tin cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn một cách rõ ràng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được Microsoft và các chi nhánh con và chi nhánh được kiểm soát sử dụng để cung cấp (các) dịch vụ hoặc tiến hành (các) giao dịch bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền, thông tin đó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu thông tin bổ sung về phản hồi mà bạn cung cấp về sản phẩm hay dịch vụ bạn đang dùng; để cung cấp cập nhật và thông báo quan trọng về phần mềm phát hành trước; hoặc để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: yêu cầu biểu mẫu điều tra và lỗi).

Ngoại trừ như được mô tả trong điều khoản này, thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ không được chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi thỉnh thoảng thuê các công ty khác cung cấp các dịch vụ giới hạn thay mặt bạn, chẳng hạn như trả lời câu hỏi của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ hoặc thực hiện phân tích thống kê dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho các công ty đó thông tin cá nhân họ cần để cung cấp dịch vụ và họ bị cấm sử dụng thông tin vì bất kỳ mục đích nào.

Microsoft có thể truy cập hoặc tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm nội dung giao tiếp của bạn, nhằm: (a) tuân thủ luật hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quá trình tố tụng pháp lý; (b) bảo vệ quyền hoặc tải sản của Microsoft hoặc khách hàng của chúng tôi, bao gồm việc thực thi các thỏa thuận hoặc chính sách của chúng tôi về việc sử dụng dịch vụ; hay (c) hành động với niềm tin có thiện chí rằng việc truy cập hoặc tiết lộ như vậy là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên, khách hàng của Microsoft hoặc của cộng đồng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân như một phần của giao dịch của công ty chẳng hạn như sát nhập và bán tài sản.

Sưu tập và sử dụng thông tin về máy tính của bạn

Phần mềm này chứa các tính năng hỗ trợ Internet thu thập một số thông tin chuẩn nhất định từ máy tính của bạn ("thông tin máy tính chuẩn") và gửi thông tin đó tới Microsoft. Thông tin máy tính chuẩn bao gồm thông tin nhất định về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, phần mềm trình duyệt web và phiên bản. Chi tiết về quyền riêng tư cho từng sản phẩm được liệt kê trong điều khoản về quyền riêng tư công bố thông tin bổ sung nào được thu thập và thông tin được sử dụng như thế nào.

Thông tin được thu thập bởi hoặc được gửi tới Microsoft có thể được lưu trữ và xử lý ở Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác mà Microsoft hoặc các công ty liên kết, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của mình duy trì thiết bị. Microsoft tuân thủ nguyên tắc cất giữ an toàn theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ các dữ liệu từ Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sỹ.

Thiết đặt được khuyến nghị

Nếu bạn chọn thiết đặt được khuyến nghị trong khi thiết lập, bảo vệ thời gian thực của sẽ được bật và tự động quét hàng tuần vào lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật.

Bảo mật thông tin của bạn

Microsoft cam kết bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều quy trình và công nghệ bảo mật khác nhau nhằm giúp bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Để biết thêm thông tin

Microsoft hoan nghênh ý kiến nhận xét của bạn cho điều khoản về quyền riêng tư này. Nếu bạn có thắc mắc về điều khoản này hoặc cho rằng chúng tôi không tuân thủ điều khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi về kỹ thuật hoặc hỗ trợ chung, vui lòng truy cập http://support.microsoft.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm Hỗ trợ của Microsoft.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Các tính năng cụ thể

Tab Lịch sử

Tính năng này có tác dụng gì: Tính năng này cung cấp danh sách tất cả phần mềm xấu hoặc phần mềm độc hại bị nghi ngờ mà sản phẩm đã phát hiện thấy trên PC của bạn và những hành động đã được thực hiện khi phát hiện thấy những chương trình này. Thông tin được hiển thị trong tab Lịch sử dành cho các mục bị phát hiện cho tất cả người dùng - không phải từng người dùng.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền tải: Danh sách tất cả phần mềm xấu và phần mềm xấu bị nghi ngờ mà sản phẩm đã phát hiện thấy trên máy tính của bạn và các hành động được thực hiện đối với những mục này được lưu trữ trên máy tính của bạn. Các danh sách này bao gồm hoạt động của sản phẩm cho tất cả người dùng cục bộ trên máy tính. Danh sách được gửi tới Microsoft là một phần của MAPS.

Chọn và kiểm soát: Danh sách lịch sử có thể bị xoá bởi quản trị viên máy tính cục bộ. Theo mặc định, tất cả các mục được hiển thị cho tất cả người dùng. Để chỉ cho phép quản trị viên máy tính xem tất cả các mục, trong tab Thiết đặt, hãy chọn tab Nâng cao và xóa tùy chọn "Cho phép tất cả người dùng xem kết quả Lịch sử đầy đủ".

Microsoft Update

Tính năng này có tác dụng gì: Sản phẩm bật cập nhật tự động từ Windows Update và Microsoft Update để luôn cập nhật máy tính của bạn theo Windows và phần mềm Microsoft khác. Điều này có nghĩa là bất kỳ phần mềm nào sử dụng Windows và Microsoft Update sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Microsoft Update rất cần thiết để cung cấp cho bạn bản cập nhật mới nhất về định nghĩa mối đe dọa phần mềm xấu cho sản phẩm.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền tải: Để biết thêm thông tin về Windows Update và Microsoft Update, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư Dịch vụ Cập nhật tại http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Chọn và kiểm soát: Windows Update và Microsoft Update được bật theo mặc định để cung cấp cho bạn bản cập nhật chữ ký vi-rút và phần mềm hiện tại. Nếu bạn muốn tắt cập nhật sau, bạn có thể làm như vậy qua thiết đặt của Windows. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư Dịch vụ Cập nhật tại http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Quét tự động phần mềm xấu

Tính năng này có tác dụng gì: Sản phẩm bao gồm tính năng quét tự động, quét máy tính của bạn và cảnh báo bạn nếu nó phát hiện thấy phần mềm xấu. Bạn có thể bật hoặc tắt quét tự động và thay đổi tần suất và loại quét bằng cách sử dụng tab Thiết đặt của sản phẩm. Bạn cũng có thể chọn hành động nào được tự động áp dụng cho phần mềm mà sản phẩm phát hiện trong khi quét theo lịch. Đối với mối đe dọa ở mức cao/nghiêm trọng, theo mặc định một số hành động nhất định sẽ được tự động thực hiện nhằm xóa phần mềm độc hại và bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy cơ bị nhiễm thêm. Sau khi phần mềm độc hại bị xoá, sản phẩm cũng có thể đặt lại một số thiết đặt Windows (chẳng hạn như trang chủ và nhà cung cấp tìm kiếm của bạn). Đối với mối đe dọa ở mức thấp/trung bình, chúng tôi sẽ nhắc bạn thực hiện hành động. Để sửa đổi hành động đã thực hiện đối phó với các mối đe dọa này, hãy xem mục Chọn và Kiểm soát bên dưới.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền tải: Danh sách tất cả phần mềm xấu và phần mềm xấu bị nghi ngờ mà sản phẩm đã phát hiện thấy trên máy tính của bạn và các hành động được thực hiện đối với những mục này được lưu trữ trên máy tính của bạn. Các danh sách này bao gồm hoạt động của sản phẩm cho tất cả người dùng cục bộ trên máy tính. Danh sách được gửi tới Microsoft là một phần của MAPS.

Chọn và kiểm soát: Mặc dù không được khuyến nghị, bạn có thể tắt quét tự động bằng cách sử dụng tab Thiết đặt của sản phẩm. Bạn cũng có thể định cấu hình hành động được thực hiện cho từng mức độ của mối đe dọa trong pa-nen "Thiết đặt" của sản phẩm.

Bảo vệ thời gian thực

Tính năng này có tác dụng gì: Tính năng bảo vệ thời gian thực của của sản phẩm cảnh báo bạn khi vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm tiềm tàng không mong muốn khác cố tự cài đặt hoặc chạy trên PC của bạn. Đối với mối đe dọa ở mức cao/nghiêm trọng, theo mặc định một số hành động nhất định sẽ được tự động thực hiện nhằm xóa phần mềm độc hại và bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy cơ bị nhiễm thêm. Sau khi phần mềm độc hại bị xoá, sản phẩm cũng có thể đặt lại một số thiết đặt Windows (chẳng hạn như trang chủ và nhà cung cấp tìm kiếm của bạn). Đối với mối đe dọa ở mức thấp/trung bình, chúng tôi sẽ nhắc bạn thực hiện hành động. Để sửa đổi hành động đã thực hiện đối phó với các mối đe dọa này, hãy xem mục Chọn và Kiểm soát bên dưới.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền tải: Danh sách tất cả phần mềm xấu và phần mềm xấu bị nghi ngờ mà sản phẩm đã phát hiện thấy trên máy tính của bạn và các hành động được thực hiện đối với những mục này được lưu trữ trên máy tính của bạn. Các danh sách này bao gồm hoạt động của sản phẩm cho tất cả người dùng cục bộ trên máy tính. Danh sách được gửi tới Microsoft là một phần của MAPS.

Chọn và kiểm soát: Mặc dù không được khuyến nghị, bạn có thể tắt bảo vệ thời gian thực bằng cách sử dụng tab Thiết đặt của sản phẩm. Bạn cũng có thể định cấu hình hành động được thực hiện cho từng mức độ của mối đe dọa trong pa-nen "Thiết đặt" của sản phẩm.

Phần mở rộng vỏ

Tính năng này có tác dụng gì: Phần mở rộng vỏ là công cụ quét, cho phép bạn chọn tệp và/hoặc thư mục cụ thể, đồng thời quét chúng bằng sản phẩm.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền tải: Danh sách tất cả phần mềm xấu và phần mềm xấu bị nghi ngờ mà sản phẩm đã phát hiện thấy trên máy tính của bạn và các hành động được thực hiện đối với những mục này được lưu trữ trên máy tính của bạn. Các danh sách này bao gồm hoạt động của sản phẩm cho tất cả người dùng cục bộ trên máy tính. Danh sách được gửi tới Microsoft là một phần của MAPS.

Chọn và kiểm soát: Tính năng mở rộng vỏ là công cụ thủ công bạn có thể chọn sử dụng hoặc không sử dụng.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Tính năng này có tác dụng gì: Dịch vụ Bảo vệ Kích hoạt của Microsof (MAPS) có thể giúp bảo vệ PC của bạn tốt hơn bằng cách tự động tải xuống chữ ký mới cho phần mềm độc hại mới được phát hiện và giám sát trạng thái bảo mật của PC của bạn. MAPS báo cáo phần mềm độc hại và các dạng khác của phần mềm không mong muốn tiềm ẩn cũng như lỗi đã gặp trong sản phẩm tới Microsoft. Nếu báo cáo MAPS bao gồm các chi tiết về phần mềm xấu hoặc phần mềm không mong muốn tiềm ẩn mà sản phẩm có thể xoá, MAPS sẽ tải xuống chữ ký mới nhất để giải quyết vấn đề này. MAPS cũng có thể tìm "lỗi giả" (trong đó một thứ gì đó được nhận dạng ban đầu là phần mềm xấu hóa ra lại không phải) và khắc phục chúng.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền tải: Tính năng này gửi báo cáo về lỗi, phần mềm xấu và phần mềm không mong muốn tiềm ẩn tới Microsoft. Các báo cáo này bao gồm thông tin về tệp và ứng dụng còn thắc mắc, chẳng hạn như tên tệp, băm mật mã, nhà cung cấp, kích thước và tem ngày. Ngoài ra, MAPS có thể thu thập URL đầy đủ để hiển thị nguồn gốc của tệp, nơi thỉnh thoảng có thể chứa thông tin cá nhân chẳng hạn như thuật ngữ tìm kiếm hoặc dữ liệu đã nhập trong biểu mẫu. Đồng thời, MAPS có thể thu thập các địa chỉ IP mà tệp phần mềm độc hại tiềm ẩn kết nối. Các báo cáo cũng có thể bao gồm những hành động bạn đã áp dụng khi sản phẩm thông báo cho bạn rằng phần mềm đã bị phát hiện. Báo cáo của MAPS bao gồm thông tin này nhằm giúp Microsoft đánh giá hiệu quả khả năng của sản phẩm để phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại và phần mềm không mong muốn tiềm ẩn.

Nếu cả sản phẩm và MAPS đều được bật trên PC của bạn, báo cáo của MAPS sẽ được tự động gửi tới Microsoft khi sản phẩm:

  • phát hiện thấy phần mềm hoặc thay đổi cho PC của bạn bởi phần mềm chưa được phân tích rủi ro;

  • thực hiện hành động đối với phần mềm độc hại (như một phần của việc khắc phục tự động) khi phát hiện;

  • hoàn thành quét theo lịch và tự động áp dụng hành động vào phần mềm nó phát hiện, theo thiết đặt của bạn; hoặc

  • gặp lỗi hoặc sự cố khác.

Nếu MAPS báo cáo phần mềm xấu mới cho Microsoft mà sản phẩm có thể xóa, chứ ký mới sẽ được tự động tải xuống máy tính của bạn, giúp bảo vệ máy của bạn nhanh hơn khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

Microsoft sử dụng báo cáo lỗi để giúp sản phẩm hoạt động như đã định—nhằm giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

Bạn có thể tham gia MAPS bằng tư cách thành viên cơ bản hoặc nâng cao. Theo mặc định, bạn được chọn vào thành viên cơ bản. Báo cáo thành viên cơ bản chứa thông tin được mô tả trong mục này. Báo cáo thành viên nâng cao toàn diện hơn và thỉnh thoảng có thể chứa thông tin cá nhân, ví dụ như từ đường dẫn tệp và kết xuất bộ nhớ bộ phận. Những báo cáo này, cùng với những báo cáo từ người dùng khác đang tham gia MAPS, giúp các nhà nghiên cứu của chúng tôi phát hiện mối đe dọa mới nhanh hơn. Sau đó, định nghĩa phần mềm xấu được tạo cho ứng dụng đáp ứng các tiêu chí phân tích cũng như định nghĩa đã cập nhật được cung cấp cho tất cả người dùng thông qua Windows Update.

Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, các báo cáo được gửi tới Microsoft được mã hóa.

Để giúp phát hiện và sửa các loại lây nhiễm phần mềm độc hại nhất định, sản phẩm thường xuyên gửi cho MAPS một số thông tin về trạng thái bảo mật của PC của bạn. Thông tin này bao gồm thông tin về thiết đặt bảo mật của PC và tệp nhật ký mô tả trình điều khiển cũng như phần mềm khác tải trong khi PC khởi động. Số duy nhất nhận dạng PC của bạn cũng được gửi.

Sử dụng thông tin: Báo cáo của MAPS được dùng để cải thiện các dịch vụ và phần mềm của Microsoft. Báo cáo cũng có thể được dùng cho mục đích thống kê hoặc các mục đích phân tích hay thử nghiệm khác và tạo ra định nghĩa. Chỉ các nhân viên, nhà thầu, đối tác và nhà cung cấp của Microsoft có công việc cần dùng báo cáo mới được cung cấp quyền truy cập các báo cáo đó. MAPS không cố ý thu thập thông tin cá nhân. Trong phạm vi MAPS thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào, Microsft không dùng thông tin đó để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.

Chọn và kiểm soát: Bạn có thể chọn thành viên MAPS—cơ bản hoặc nâng cao—bất cứ khi nào bằng cách sử dụng tab "Thiết đặt" trong sản phẩm. Xin lưu ý rằng MAPS chỉ hoạt động nếu sản phẩm đã được bật trên máy tính của bạn.

Khi sản phẩm được nâng cấp, Microsoft sẽ tôn trọng thiết đặt của bạn cho tới khi bạn thay đổi.

Gửi mẫu tự động

Tính năng này có tác dụng gì: Sản phẩm chứa chức năng có thể xác định các tệp cụ thể là không mong muốn tiềm ẩn và có thể yêu cầu thêm thông tin để đánh giá. Như được mô tả bên dưới, tính năng này sẽ tự động gửi những tệp đó mà không nhắc bạn mỗi lần hành động đó được khuyến nghị.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền tải: Tính năng này gửi các tệp cụ thể từ PC của bạn mà sản phẩm nghi ngờ có thể là phần mềm không mong muốn tiềm ẩn. Báo cáo được sử dụng để phân tích thêm. Các báo cáo này có thể bao gồm thông tin về tệp và ứng dụng còn thắc mắc, chẳng hạn như tên tệp, băm mật mã, nhà cung cấp, kích thước và tem ngày. Các báo cáo cũng có thể bao gồm những hành động bạn đã áp dụng khi sản phẩm thông báo cho bạn rằng phần mềm đã bị phát hiện.

Báo cáo gửi mẫu có thể tự động được gửi tới Microsoft khi sản phẩm phát hiện phần mềm hoặc những thay đổi đối với PC của bạn bởi phần mềm chưa được phân tích rủi ro khi các mục sau được bật:

  • Gửi mẫu tự động

  • MAPS

Microsoft sử dụng báo cáo gửi mẫu để giúp sản phẩm hoạt động như đã định—nhằm giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, các báo cáo được gửi tới Microsoft được mã hóa.

Sử dụng thông tin: Báo cáo gửi mẫu được dùng để cải thiện các dịch vụ và phần mềm của Microsoft. Báo cáo cũng có thể được dùng cho mục đích thống kê hoặc các mục đích phân tích hay thử nghiệm khác và tạo ra định nghĩa. Chỉ các nhân viên, nhà thầu, đối tác và nhà cung cấp của Microsoft có công việc cần dùng báo cáo mới được cung cấp quyền truy cập các báo cáo đó. Báo cáo gửi mẫu không cố ý thu thập thông tin cá nhân. Trong phạm vi báo cáo gửi mẫu thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào, Microsoft không dùng thông tin đó để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.

Chọn và kiểm soát: Khi bạn cài đặt chương trình lần đầu tiên, bạn sẽ tự động được đăng ký tính năng này theo mặc định trong quá trình thiết lập. Để tắt, bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh “Bật gửi mẫu tự động” trong quá trình thiết lập hoặc bạn có thể tắt sau qua thiết đặt sản phẩm. Để tắt tính năng này, đi tới tab "Thiết đặt" trong sản phẩm, chọn “Nâng cao” ở thanh bên trái và bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh “Gửi mẫu tệp tự động khi cần phân tích thêm”. Gửi mẫu tự động hoạt động khi sản phẩm đã được bật trên máy tính của bạn và bạn đăng ký vào MAPS ở cấp độ cơ bản hoặc nâng cao.

Trong khi nâng cấp, bạn có thể được hỏi xem bạn có muốn bật gửi mẫu tự động không. Microsoft sẽ tôn trọng thiết đặt của bạn cho tới khi bạn thay đổi.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Tính năng này có tác dụng gì: Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (“CEIP”) thu thập thông tin cơ bản về cấu hình phần cứng của bạn và cách bạn dùng phần mềm và dịch vụ của chúng tôi để nhận dạng mẫu sử dụng và xu hướng. CEIP cũng thu thập loại và số lượng lỗi bạn gặp phải, hiệu suất phần cứng và phần mềm cũng như tốc độ của dịch vụ. Chúng tôi sẽ không thu thập tên, địa chỉ hoặc các thông tin liên hệ khác của bạn.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền tải: Để biết thêm thông tin về thông tin do CEIP thu thập, xử lý hoặc truyền tải, hãy xem điều khoản về quyền riêng tư của CEIP tại http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm và dịch vụ của Microsoft.

Chọn/Kiểm soát: CEIP bị tắt theo mặc định. Bạn được cung cấp cơ hội tham CEIP trong khi thiết lập. Nếu bạn chọn tham gia và sau đó thay đổi ý định, bạn có thể tắt CEIP bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng hộp thoại thời gian chạy Không tham gia CEIP. Từ trình đơn Trợ giúp, mở liên kết có tên "Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng" và kiểm tra nút radio 'Không Tham gia'.