Chủ đề

Các chủ đề Windows chỉ hoạt động trong Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1Windows 10. Nếu PC của bạn chạy Windows XP or Windows Vista, bạn vẫn có thể chọn từ hàng trăm hình nền. Hoặc nâng cấp lên Windows mới nhất có các tính năng mới thú vị.

26Creative

26Creative

4 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng nhạt
Phong cảnh Alaska

Phong cảnh Alaska

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
An Hsin Pu Tzu

An Hsin Pu Tzu

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Vườn Bách thảo Austin

Vườn Bách thảo Austin

18 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Phong cảnh Úc

Phong cảnh Úc

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Bờ biển Úc

Bờ biển Úc

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Lò bánh mì

Lò bánh mì

5 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Bãi biển Baltic

Bãi biển Baltic

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Hoàng hôn trên Biển

Hoàng hôn trên Biển

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám nhạt
Hoa đẹp

Hoa đẹp

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Queensland xinh đẹp

Queensland xinh đẹp

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Vẻ đẹp của Anh quốc

Vẻ đẹp của Anh quốc

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Vẻ đẹp của Anh quốc 2

Vẻ đẹp của Anh quốc 2

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Vẻ đẹp của Hồng Kông

Vẻ đẹp của Hồng Kông

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Vẻ đẹp của Honshu

Vẻ đẹp của Honshu

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Ong

Ong

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Đằng sau Mặt nạ

Đằng sau Mặt nạ

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Đi Xe đạp

Đi Xe đạp

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
A Book of Sleep (Cuốn sách về Giấc ngủ)

A Book of Sleep (Cuốn sách về Giấc ngủ)

5 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh nước nhạt
Vườn Bách Thảo

Vườn Bách Thảo

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú bướm Đức

Những chú bướm Đức

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú bướm Nagpur

Những chú bướm Nagpur

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Thư pháp

Thư pháp

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Những khoảnh khắc Được lưu lại

Những khoảnh khắc Được lưu lại

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổVàng
Các chú mèo ở mọi thời điểm

Các chú mèo ở mọi thời điểm

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Các chú mèo ở Mọi nơi

Các chú mèo ở Mọi nơi

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Giao Mùa

Giao Mùa

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Choobies

Choobies

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Ánh đèn Thành phố

Ánh đèn Thành phố

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Đám mây

Đám mây

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Bờ biển Đức

Bờ biển Đức

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Bờ biển Bồ Đào Nha

Bờ biển Bồ Đào Nha

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Sắc màu Ấn Độ

Sắc màu Ấn Độ

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổTrắng nhạt
Sắc màu của Tự nhiên

Sắc màu của Tự nhiên

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổVàng nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Nước

Chế độ xem Cộng đồng: Nước

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chế độ xem Cộng đồng: Nước 2

Chế độ xem Cộng đồng: Nước 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chế độ xem Cộng đồng: Nước 3

Chế độ xem Cộng đồng: Nước 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chế độ xem Cộng đồng: Nước 4

Chế độ xem Cộng đồng: Nước 4

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh quan thành phố

Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh quan thành phố

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh quan thành phố 2

Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh quan thành phố 2

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Chế độ xem Cộng đồng: Vòm trời Ấn tượng

Chế độ xem Cộng đồng: Vòm trời Ấn tượng

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Bầu trời Ấn tượng 2

Chế độ xem Cộng đồng: Bầu trời Ấn tượng 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Bầu trời Ấn tượng 3

Chế độ xem Cộng đồng: Bầu trời Ấn tượng 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Nghệ thuật Hàng ngày

Chế độ xem Cộng đồng: Nghệ thuật Hàng ngày

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Chế độ xem Cộng đồng: Nghệ thuật Hàng ngày 2

Chế độ xem Cộng đồng: Nghệ thuật Hàng ngày 2

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Chế độ xem Cộng đồng: Nghệ thuật Hàng ngày 3

Chế độ xem Cộng đồng: Nghệ thuật Hàng ngày 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Chế độ xem Cộng đồng: Nghệ thuật Hàng ngày 4

Chế độ xem Cộng đồng: Nghệ thuật Hàng ngày 4

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Chế độ xem Cộng đồng: Động vật

Chế độ xem Cộng đồng: Động vật

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chế độ xem Cộng đồng: Động vật 2

Chế độ xem Cộng đồng: Động vật 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chế độ xem Cộng đồng: Động vật 3

Chế độ xem Cộng đồng: Động vật 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chế độ xem Cộng đồng: Thực vật

Chế độ xem Cộng đồng: Thực vật

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Thực vật 2

Chế độ xem Cộng đồng: Thực vật 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Thực vật 3

Chế độ xem Cộng đồng: Thực vật 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Thực vật 4

Chế độ xem Cộng đồng: Thực vật 4

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng

Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng 2

Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng 3

Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh Thiên nhiên

Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh Thiên nhiên

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh Thiên nhiên 2

Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh Thiên nhiên 2

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh Thiên nhiên 3

Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh Thiên nhiên 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chế độ xem Cộng đồng: Phong cảnh Nông thôn

Chế độ xem Cộng đồng: Phong cảnh Nông thôn

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Phong cảnh Nông thôn 2

Chế độ xem Cộng đồng: Phong cảnh Nông thôn 2

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Phong cảnh Nông thôn 3

Chế độ xem Cộng đồng: Phong cảnh Nông thôn 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cận cảnh Sinh vật

Cận cảnh Sinh vật

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Mùa xuân ở Séc

Mùa xuân ở Séc

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Mùa đông ở Séc

Mùa đông ở Séc

5 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Hoàng hôn trên Sông Danube

Hoàng hôn trên Sông Danube

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu da cam
Xanh da trời Sẫm

Xanh da trời Sẫm

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam đậm
Mơ màng

Mơ màng

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Thiết kế Thú vị

Thiết kế Thú vị

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổÁnh hồng
Những chú chó vào Mùa hè

Những chú chó vào Mùa hè

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú chó vào Mùa đông

Những chú chó vào Mùa đông

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Những con chuồn chuồn

Những con chuồn chuồn

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Khu vườn ước mơ

Khu vườn ước mơ

18 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổTím nhạt
Chạy trốn

Chạy trốn

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổTím nhạt
Khám phá Manitoba

Khám phá Manitoba

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Hoa Tuyệt đẹp

Hoa Tuyệt đẹp

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổÁnh hồng
Ảnh Lông vũ

Ảnh Lông vũ

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Lửa

Lửa

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu da cam
Fischland-Darß-Zingst

Fischland-Darß-Zingst

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Hình dạng Hoa cỏ

Hình dạng Hoa cỏ

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Hình dạng Hoa cỏ 2

Hình dạng Hoa cỏ 2

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Hoa lá

Hoa lá

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Thảm Rừng

Thảm Rừng

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Hình thể biến lặp

Hình thể biến lặp

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
French Riviera

French Riviera

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh nước nhạt
Cận cảnh Hạt sương

Cận cảnh Hạt sương

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Trái cây Vui nhộn

Trái cây Vui nhộn

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổVàng
Hình thể biến lặp Thuyết vị lai

Hình thể biến lặp Thuyết vị lai

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Galapagos

Galapagos

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Cảnh thoáng thấy trong vườn

Cảnh thoáng thấy trong vườn

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cảnh thoáng thấy trong vườn 2

Cảnh thoáng thấy trong vườn 2

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cảnh thoáng thấy trong vườn 3

Cảnh thoáng thấy trong vườn 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cảnh thoáng thấy trong vườn 4

Cảnh thoáng thấy trong vườn 4

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng nhạt
Sự sống trong Vườn

Sự sống trong Vườn

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Sự sống trong Vườn 2

Sự sống trong Vườn 2

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Sự sống trong Vườn 3

Sự sống trong Vườn 3

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cận cảnh Sự sống trong vườn

Cận cảnh Sự sống trong vườn

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Các mùa trong Vườn

Các mùa trong Vườn

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Phong cảnh Đức

Phong cảnh Đức

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Mùa hè Đức

Mùa hè Đức

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Đức: Núi cho đến Biển

Đức: Núi cho đến Biển

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Thị trấn Ma

Thị trấn Ma

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Đảo Green

Đảo Green

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Thế giới Xanh

Thế giới Xanh

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Sáng rực

Sáng rực

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu ngọc đỏ
GTGraphics

GTGraphics

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
GTGraphics 2

GTGraphics 2

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
GTGraphics 3

GTGraphics 3

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Công viên Hồng Kông

Công viên Hồng Kông

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Hi vọng và Ước mơ

Hi vọng và Ước mơ

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Chim ruồi

Chim ruồi

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổOải hương
Ảo ảnh

Ảo ảnh

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Trí tưởng tượng

Trí tưởng tượng

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổVàng nhạt
Ấn tượng từ Schleswig-Holstein

Ấn tượng từ Schleswig-Holstein

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Khu vườn Ấn Độ

Khu vườn Ấn Độ

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổVàng nhạt
Cuộc sống hoang dã ở Ấn Độ

Cuộc sống hoang dã ở Ấn Độ

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Đảo Man

Đảo Man

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh nước nhạt
Hồ Jiaming

Hồ Jiaming

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Hoàng hôn ở Hồ Ohrid

Hoàng hôn ở Hồ Ohrid

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổTím nhạt
Lớn và Nhỏ

Lớn và Nhỏ

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chim Lớn

Chim Lớn

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Phong cảnh Latvia

Phong cảnh Latvia

5 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám nhạt
Thiên nhiên Latvia

Thiên nhiên Latvia

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Ánh sáng và Bóng tối

Ánh sáng và Bóng tối

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Ánh sáng và Bóng tối 2

Ánh sáng và Bóng tối 2

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Bức vẽ Ánh sáng

Bức vẽ Ánh sáng

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu hoàng hôn
Chất lỏng đá quý

Chất lỏng đá quý

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổTím
Chất lỏng đá quý 2

Chất lỏng đá quý 2

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Kiến trúc Luân Đôn

Kiến trúc Luân Đôn

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Những chú gấu

Những chú gấu

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Hoa Tulip đẹp

Hoa Tulip đẹp

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Thế giới Muôn màu của Đá

Thế giới Muôn màu của Đá

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Phong cảnh Kỳ diệu

Phong cảnh Kỳ diệu

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng đậm
Phong cảnh Kỳ diệu 2

Phong cảnh Kỳ diệu 2

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng đậm
Ảnh đơn sắc về nước Ý

Ảnh đơn sắc về nước Ý

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Tâm trạng Đơn sắc

Tâm trạng Đơn sắc

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Buổi sáng

Buổi sáng

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Núi Rainier

Núi Rainier

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Nấm

Nấm

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Ngựa thảo nguyên

Ngựa thảo nguyên

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Cận cảnh Thiên nhiên

Cận cảnh Thiên nhiên

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Nét duyên dáng của Thiên nhiên

Nét duyên dáng của Thiên nhiên

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Núi Nenggao

Núi Nenggao

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cảnh quan thành phố New York

Cảnh quan thành phố New York

18 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu hoàng hôn
Phong cảnh New Zealand: Đồi One Tree

Phong cảnh New Zealand: Đồi One Tree

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Phong cảnh New Zealand: Queenstown

Phong cảnh New Zealand: Queenstown

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Phong cảnh New Zealand: Bờ biển Tây

Phong cảnh New Zealand: Bờ biển Tây

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Búp bê Nicole

Búp bê Nicole

4 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám nhạt
Đảo Bắc

Đảo Bắc

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Loài chim ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Loài chim ở Tây Bắc Thái Bình Dương

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Động vật Hoang dã ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Động vật Hoang dã ở Tây Bắc Thái Bình Dương

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Bầu trời được Sơn

Bầu trời được Sơn

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng đậm
Ảnh toàn cảnh về New York

Ảnh toàn cảnh về New York

18 hình ảnh theo chủ đề
Điều chỉnh màu cửa sổ cho phù hợp với hình ảnh
Ảnh toàn cảnh về New York 2

Ảnh toàn cảnh về New York 2

15 hình ảnh theo chủ đề
Điều chỉnh màu cửa sổ cho phù hợp với hình ảnh
Ảnh toàn cảnh về New Zealand

Ảnh toàn cảnh về New Zealand

20 hình ảnh theo chủ đề
Điều chỉnh màu cửa sổ cho phù hợp với hình ảnh
Viễn cảnh Nhật Bản

Viễn cảnh Nhật Bản

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu hoàng hôn
Viễn cảnh Nhật Bản 2

Viễn cảnh Nhật Bản 2

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu hoàng hôn
Phong cảnh Ba Lan

Phong cảnh Ba Lan

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Thiên nhiên Ba Lan

Thiên nhiên Ba Lan

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Bầy chim Đa sắc

Bầy chim Đa sắc

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Giọt mưa

Giọt mưa

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Giọt mưa và Sương

Giọt mưa và Sương

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chim ăn thịt

Chim ăn thịt

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Phép lặp

Phép lặp

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Bờ biển Sardinian

Bờ biển Sardinian

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Phong cảnh của Yosemite

Phong cảnh của Yosemite

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Phong cảnh Châu Âu

Phong cảnh Châu Âu

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu hoàng hôn
Phong cảnh Châu Âu 2

Phong cảnh Châu Âu 2

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Phong cảnh Serbia

Phong cảnh Serbia

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Hộp bóng

Hộp bóng

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Hộp bóng 2

Hộp bóng 2

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Hoàng hôn tại Sierra

Hoàng hôn tại Sierra

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Phong cảnh Monterey

Phong cảnh Monterey

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chim Nhỏ

Chim Nhỏ

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Chim cú Tuyết

Chim cú Tuyết

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Bãi biển miền Nam Ấn Độ

Bãi biển miền Nam Ấn Độ

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh nước nhạt
Sa thạch ở phía Tây Nam

Sa thạch ở phía Tây Nam

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Bầu trời Hùng vĩ

Bầu trời Hùng vĩ

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Spiekeroog

Spiekeroog

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Hoa nở Mùa xuân

Hoa nở Mùa xuân

18 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Hoa nở Mùa xuân 2

Hoa nở Mùa xuân 2

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổTím nhạt
Sri Lanka

Sri Lanka

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chi tiết Tinh tế

Chi tiết Tinh tế

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Hoa nở Mùa hè

Hoa nở Mùa hè

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng nhạt
Núi Syue

Núi Syue

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Bản vẽ phác thảo Đài Loan

Bản vẽ phác thảo Đài Loan

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Lễ hội hoa Tulip

Lễ hội hoa Tulip

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổÁnh hồng
Giọt nước

Giọt nước

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng đậm
Cảnh sông nước

Cảnh sông nước

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Wieliczka

Wieliczka

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Vẻ đẹp Hoang dã

Vẻ đẹp Hoang dã

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Khu vườn Mùa đông

Khu vườn Mùa đông

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chó sói

Chó sói

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Đêm tại Zagreb

Đêm tại Zagreb

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu hoàng hôn

Các gói chủ đề này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Microsoft và các bên thứ ba khác. Chúng được cung cấp để bạn tải xuống cho mục đích sử dụng cá nhân. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác, bao gồm cả phân phối lại các gói chủ đề hoặc bất kỳ hành vi nào khác vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối đều bị cấm.

Bạn chỉ có thể sử dụng các gói chủ đề này trong Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1, Windows RT và trong các phiên bản Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise hoặc Ultimate. Các chủ đề ở định dạng chủ đề Windows 8.1 (chẳng hạn như chủ đề toàn cảnh) chỉ có thể sử dụng được trong Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1Windows RT.

Xem thêm


Tìm hiểu các tính năng mới nhất trong Windows 10.

Tìm hiểu cách tạo hình nền màn hình (hình nền) bằng ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn.

Tìm câu trả lời và nhận hỗ trợ để cá nhân hóa PC của bạn.

Khám phá thế hệ PC mới đầy thú vị được thiết kế cho Windows.