X

Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?

Thiết bị này không chạy hệ điều hành Windows

Nếu bạn muốn kiểm tra PC khác hoặc muốn tìm hiểu thêm về PC này, hãy thử các bước sau.

Hiển thị tất cả

Kiểm tra thông tin hệ điều hành trong Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm thông tin PC.

 3. Xem phần Windows để biết phiên bản và ấn bản của Windows mà PC của bạn đang chạy.

 4. Xem phần PC để biết Loại hệ thống để xem PC của bạn đang chạy phiên bản Windows 32-bit hay 64-bit.

  Trang thông tin PC trong thiết đặt PC

  Màn hình bắt đầu cũng có thể giúp bạn biết hệ điều hành nào bạn đang sử dụng. Nó có thể trông như thế này trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1. Bạn có thể nhìn thấy nút tìm kiếm ở góc trái trên.

  Màn hình bắt đầu trong Windows 8.1 Update và Windows RT 8.1 Update

Kiểm tra thông tin hệ điều hành trong Windows 8 hoặc Windows RT

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ vào Máy tính, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào Máy tính, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 2. Xem phần ấn bản Windows để biết phiên bản và ấn bản của Windows mà PC của bạn đang chạy.

 3. Xem phần Hệ thống để biết Loại hệ thống để xem PC của bạn đang chạy phiên bản Windows 32-bit hay 64-bit.

  Thiết đặt hệ thống trong Panel Điều khiển

Màn hình bắt đầu cũng có thể giúp bạn biết hệ điều hành. Nó có thể trông như thế này trong Windows 8 và Windows RT.

Màn hình bắt đầu trong Windows 8 và Windows RT

Xem thông tin hệ điều hành trong Windows 7 hoặc Windows Vista

 1. Bấm nút Bắt đầu Nút Bắt đầu, nhập Máy tính vào hộp tìm kiếm, bấm chuột phải vào Máy tính, rồi bấm Thuộc tính.
 2. Xem phần ấn bản Windows để biết phiên bản và ấn bản của Windows mà PC của bạn đang chạy.

Menu Bắt đầu cũng có thể giúp bạn biết hệ điều hành. Nó có thể trông như thế này trong Windows 7 và Windows Vista.

Menu Bắt đầu và hộp tìm kiếm trong Windows 7 và Windows Vista

Kiểm tra thông tin hệ điều hành trong Windows XP

 • Bấm nút Bắt đầu Nút Bắt đầu, bấm Chạy, gõ vào winver, rồi nhấn Enter.