Nghe và xem nhiều hơn ở nhiều nơi hơn

Tìm đúng phiên bản Windows Media Player cho bạn.

Tìm hiểu thêm

Cậu bé đeo tai nghe đang ngồi trên sàn nhà, tay giữ máy tính bảng

Tải xuống Player

Tải Windows Media Player dành cho phiên bản Windows của bạn hoặc tìm hiểu cách phát các tệp Windows Media trên máy Mac.

Tìm hiểu thêm

 

Tùy chỉnh riêng

Tùy chỉnh Player của bạn với giao diện, trực quan hóa và các phần bổ sung được cài đặt dễ dàng để có giao diện mới và các tính năng phụ thêm.

Tìm hiểu thêm

 

Yêu cầu trợ giúp

Tìm thông tin trợ giúp và cách thức cho phiên bản Player của bạn—tìm hiểu về tính năng và giải quyết sự cố.

Tìm hiểu thêm

 

Rađiô trên Internet

Nghe các đài phát radio trực tuyến từ xung quanh khu vực và trên khắp thế giới với Hướng dẫn của Windows Media.

Tìm hiểu thêm

PC mới dành cho bạn

Khám phá thế hệ PC mới đầy thú vị được thiết kế cho Windows.

Khám phá PC mới

Thiết bị Windows chạy Windows 10