Phần bổ sung và bổ trợ cho Windows Media Player

Phần bổ sung hoặc bổ trợ thêm chức năng—như hiệu ứng âm thanh hoặc khả năng DVD—vào Windows Media Player. Bạn có thể tải xuống các phần bổ sung hoặc bổ trợ cho phiên bản Player của mình bằng liên kết dưới đây. Tìm hiểu thêm.

Phần bổ sung và bổ trợ phát lại DVD

Một số phiên bản của Windows bao gồm khả năng phát lại DVD đầy đủ tính năng trong Windows Media Player. Đối với những người không có khả năng này, bạn có thể mua phần bổ sung hoặc bổ trợ để thêm các chức năng như điều khiển phát lại video toàn màn hình và danh sách chương DVD vào Windows Media Player.

  • Dành cho Windows 8.1. Nếu bạn đang chạy Windows 8.1, bạn có thể truy cập Cửa hàng Windows và mua phần bổ sung trình phát DVD.

  • Đối với Windows 7. Windows 7 Home Premium, Ultimate và Enterprise đi kèm với tích hợp khả năng phát lại DVD. Nếu bạn đang chạy Windows 7 Home Basic hoặc Starter, bạn có thể nâng cấp phiên bản Windows 7 của mình để thêm khả năng DVD đầy đủ.

  • Đối với Windows XP hoặc Windows Vista. Nếu bạn đang chạy Windows XP, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business hoặc Windows Vista Enterprise, bạn có thể nâng cao trải nghiệm phát lại DVD của mình bằng cách mua một trong các gói bộ giải mã DVD được liệt kê dưới đây.

Phần bổ sung hiệu ứng âm thanh (DSP)

Thêm hiệu ứng như hồi âm, âm vang và nhiều hiệu ứng khác với bổ sung DSP (xử lý tín hiệu số) cho Windows Media Player.

Xem thêm

Tải phiên bản cũ hơn của Player.

Tùy chỉnh Player của bạn với các phần bổ trợ âm thanh và hình ảnh.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.