Giao diện cho Windows Media Player

Với giao diện, bạn có thể thay đổi diện mạo của Windows Media Player bằng một vài lần bấm chuột với tần suất bạn muốn. Một số giao diện chỉ thay đổi diện mạo của Player với đồ họa và hoạt ảnh, trong khi một số giao diện cũng thêm các tính năng mới. Giao diện dễ tải xuống và cài đặt—và bạn có thể tự do chuyển đổi giữa các giao diện khác nhau trong Player bằng tính năng lựa chọn Giao diện. Tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Một số giao diện được tối ưu hóa cho Windows Vista và Windows XP và có thể không có giao diện giống như khi được dùng trong Windows 7, Windows 8.1Windows 10.


Phổ biến nhất

Batman Begins
File size: 13.2 MB
Created by: The Skins Factory
Download

Cerulean
File size: 212 KB
Created by: Microsoft
Download

DreamCatcher
File size: 2.76 MB
Created by: The Skins Factory
Download

Ducky
File size: 115 KB
Created by: Wotch.com
Download

Gorillaz
File size: 232 KB
Created by: EMI Parlophone
Download

Kenwood
File size: 1.18 MB
Created by: The Skins Factory
Download

Need For Speed Underground
File size: 4.95 MB
Created by: The Skins Factory
Download

Terminator 3
File size: 2.3 MB
Created by: The Skins Factory
Download

Xbox Live
File size: 2.59 MB
Created by: The Skins Factory
Download

Xem thêm


Xem các phiên bản hiện có hoạt động với thiết bị của bạn.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.

Tùy chỉnh Windows Media Player với các phần bổ trợ âm thanh và hình ảnh.

Tìm hiểu các tính năng mới nhất trong Windows 10.